Naloga

Dejavnost Naloga omogoča, da udeleženci v spletni učilnici oddajo naloge, ki jih nato kot izvajalci lahko pregledate, komentirate in ocenite.

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Naloga.

820

Urejanje nastavitev

Splošno

 • Nalogi najprej določite ime in opis. Opis je opcijski - v njem je priporočljivo podati navodila za pripravo in oddajo naloge.

 • Navodila za dejavnost - prikazana so na strani oddaj nalogo, kjer udeleženec ureja in oddaja svojo nalogo.

 • Dodatne datoteke - dejavnosti lahko dodate datoteke, ki vsebujejo dodatna navodila, osnutke za pomoč itd.

Razpoložljivost

 • Pri nastavitvi Razpoložljivost lahko dejavnost naloga časovno omejite. Določite lahko tudi datum pri nastavitvi opomni me, da ocenim. Če ne želite postaviti rokov za oddajo, odstranite kljukice.

Vrste oddanih nalog

Oddaja datotek - udeleženci lahko oddajo eno ali več datotek poljubnega formata.

 • Število dovoljenih oddanih datotek določite pri nastavitvi Maksimalno število naloženih datotek.

 • Pri nastavitvi Največja velikost oddaje določite največjo dovoljeno velikost naložene datoteke.

 • Pri nastavitvi Sprejete vrste datotek določite tipe datotek, ki jih udeleženci lahko oddajo.

Spletno besedilo - v tem primeru udeleženci nalogo oddajo z vpisom v urejevalnik besedil.

 • Po kliku na gumb Oddaj nalogo se udeležencem odpre urejevalnik, v katerega oddajo nalogo v obliki besedila ali povezave.

 • Pri nastavitvi Omejitev števila besed imate možnost določiti največje število besed, ki jih lahko udeleženci vpišejo.

GeoGebra - v tem primeru udeleženci za oddajo uporabijo orodje GeoGebra, namenjeno poučevanju geometrije.

Vrste odzivov

 • Pripombe - če je ta nastavitev omogočena, lahko pri ocenjevanju udeležencem napišete komentar.

 • Komentiraj PDF - če je omogočeno, učitelj lahko ustvari PDF dokumente s komentarji, ko ocenjuje naloge.

 • Ocenjevalna razpredelnica za brezpovezavno ocenjevanje - izvajalec lahko pri ocenjevanju naloge prejme in pošlje razpredelnico z ocenami udeležencev.

 • Datoteke z odzivi - udeležencem lahko pri ocenjevanju naložite datoteko z odzivom npr. popravljene naloge, dokumenti s komentarji.

 • Medvrstični komentar - oddano besedilo se bo med ocenjevanjem skopiralo v polje za pisanje pripomb in tako olajšalo medvrstično komentiranje oz. urejanje izvornega besedila.

Nastavitve oddaje

 • Udeleženec mora klikniti gumb "Oddaj" - če boste pri tej nastavitvi določili Da, bodo morali udeleženci klikniti na gumb Oddaj za dokončno oddajo naloge. Če udeleženec ne bo kliknil na gumb, se naloga ne bo štela kot oddana.

 • Udeleženec mora potrditi izjavo o izvirnosti svojih prispevkov - pri nastavitvi Da bodo morali udeleženci pri oddaji naloge potrditi izjavo o izvirnosti vseh prispevkov v nalogi.

 • Omogoči ponovno oddajo določa naslednje možnosti ponovne oddaje za udeležence:

  • Nikoli - ponovna oddaja ni mogoča.

  • Ročno - udeležencem lahko omogočite ponovno oddajo.

  • Samodejno, dokler ni uspešno opravljeno - oddaja je omogočena dokler udeleženec ne doseže zahtevane ocene.

Nastavitve oddaje za skupino

 • Če omogočite možnost Udeleženci oddajo skupinsko, lahko udeleženci oddajajo nalogo kot skupina.

 • Skupinska oddaja je dostopna članom skupine, ki vidijo tudi spremembe, vnesene s strani posameznih članov skupine.

Obvestila

 • Obvesti ocenjevalce o oddajah in Obvesti ocenjevalce o zamujenih oddajah - pri izbiri Da boste po elektronski pošti dobivali obvestila o oddanih nalogah.

 • Privzeta nastavitev za "Obvesti udeležence" - če izberete Da, bo na strani z ocenjevanjem prikazano potrditveno polje Obvesti udeležence.

Ocena

 • Pri nastavitvi Ocena določite način ocenjevanja:

  • Nič

  • Lestvica

   • Če izberete Lestvica, lahko izberete lestvico iz padajočega menija.

  • Točke

   • Pri izbiri načina ocenjevanja Točke v polje Najvišja ocena vnesete največje možno število točk za to dejavnost. (če npr. določite 10, so možne ocene od 1 do 10).

 • Pri nastavitvi Metoda ocenjevanja lahko izbirate med naslednjimi načini ocenjevanja:

  • Enostavno ocenjevanje - privzet način ocenjevanja.

  • Navodila za vrednotenje - določite lahko obrazec za ocenjevanje, kar urejate pri naprednem ocenjevanju (v dejavnosti naloga, ki ste jo ustvarili zavihek napredno ocenjevanje).

  • Rubrika - napredna metoda ocenjevanja, ki se jo uporablja za ocenjevanje na podlagi kriterijev, kar prav tako urejate pri naprednem ocenjevanju.

 • Kategorija ocen - pri tej nastavitvi določite, v katero kategorijo v redovalnici bo ocena uvrščena.

 • Ocena za uspešno opravljanje - določite oceno, ki jo morajo udeleženci doseči za uspešno opravljeno nalogo.

 • Skrij identiteto uporabnika - s to nastavitvijo lahko skrijetete identiteto udeleženca pred ocenjevalcem.

 • Skrij identiteto ocenjevalca - nastavitev omogočite, če želite skriti ime ocenjevalca, ko učeči prejmejo in pregledajo odziv.

 • Uporabi paketno ocenjevanje - nastavitev omogoča več krogov ocenjevanja in ocenjevalec lahko vse ocene objavi naenkrat.

Splošne nastavitve modula

 • Razpoložljivost - določite vidnost dejavnosti.

 • Številka ID - opcijsko lahko določite številko ID za boljšo prepoznavnost v prilagojenih poročilih in pri izračunih ocene.

 • Skupinski način - če imate udeležence razdeljene po skupinah, lahko določite skupinski način. Skupinski način, določen na nivoju spletne učilnice, je privzet način za vse dejavnosti znotraj spletne učilnice.

Omeji dostop

Zaključevanje dejavnosti

Ko uredite vse nastavitve, shranite.

Oddaja nalog - udeleženci

Oddaja datoteke

Udeleženci nalogo oddajo s klikom na gumb Oddaj nalogo.

980

Na strani, ki se jim odpre lahko datoteko naložijo na dva načina:

 1. Datoteko povlečejo s svojega računalnika in jo spustijo v polje s puščico.

  1000
 2. Pri drugem načinu kliknejo na ikono Dodaj datoteko.

  1000

  V oknu, ki se jim odpre, morajo imeti na levi strani izbrano Naloži datoteko.

  Kliknejo na gumb Izberite datoteko.

  900

  Odpre se jim okno z datotekami na računalniku. Izberejo datoteko za nalaganje in kliknejo na gumb Odpri.

  940

  Ko imajo datoteko v polju Priponka pripeto, kliknejo še na gumb Naloži to datoteko.

  900

Spletno besedilo

 • Po kliku na gumb Oddaj nalogo se udeležencem odpre urejevalnik, kjer lahko oddajo nalogo v obliki besedila ali povezave.

  960

Urejanje oddanih nalog

Udeleženci imajo možnost urejati oddano nalogo. Oddano datoteko lahko izbrišejo in naložijo novo ali nalogo oddano kot spletni tekst popravijo.

 1. Na strani z oddano nalogo kliknejo na gumb Uredi oddano nalogo.

  920
 2. Pri nalogi oddani kot datoteka kliknejo na datoteko.

  980
 3. V oknu, ki se jim odpre, lahko oddano datoteko izbrišejo in nato naložijo novo.

  660

  Izvajalec ima na strani Ocenjevanje možnost udeležencu preprečiti spreminjanje oddanih nalog, lahko mu odobri podaljšanje, dovoli dodatno oddajo ali zaklene oddajo.

  Možnosti so odvisne od ureditve naloge, kar določite v odseku Nastavitve oddaje pod Omogoči ponovno oddajo.

  980

Ocenjevanje nalog

 1. V poglavju spletne učilnice kliknete na povezavo (ime naloge), ki ste jo pripravili udeležencem za oddajo.

 2. Odpre se vam stran, kjer imate pri povzetku ocenjevanja zapisano število udeležencev, število oddanih nalog, število nalog, ki čakajo na ocenjevanje in rok za oddajo.

 3. Če imate udeležence razdeljene po skupinah, lahko pri ocenjevanju izberete samo določeno skupino.

 4. Z ocenjevanjem začnete s klikom na gumb Preglej/oceni vse oddane naloge.

  1000
 5. Odpre se vam stran za ocenjevanje, kjer imate možnost ocenjevanja s komentarji (PDF), možnost hitrega ocenjevanja, urejanja ocen in urejanje oddaje naloge.

  1240

  Pod seznamom udeležencev dostopate do Možnosti, kjer si lahko določite število nalog na stran in filtrirate naloge glede na stanje oddaje (npr. Še ni oddano, Oddano, Potrebuje ocenjevanje).

  Hitro ocenjevanje omogoča dodelitev ocen in komentarjev udeležencem neposredno v tabelo oddanih nalog.

Komentiranje PDF-jev

Pri ocenjevanju imate kot učitelj v vlogi izvajalca možnost komentirati oddani PDF dokument.

 • S klikom na gumb Ocena na začetni strani ocenjevanja ali na seznamu z udeleženci se vam ustvarijo PDF dokumenti oddanih nalog.

 • Naloge lahko označite s komentarji, popravki, opombami …​

  Gumb Ocena začetna stran ocenjevanja

  1000

  Gumb Ocena na strani z udeleženci

  1100

  Naloge komentirate z znaki v orodni vrstici.

  Primer komentiranja

  1000

Ogled ocen

 • Do ocen uporabnikov dostopate na začetni strani spletne učilnice s klikom na zavihek Ocene.

  1040
 • Odpre se vam stran Poročilo ocenjevalca, kjer lahko izbirate še med ostalimi poročili.

Uporaba detektorja podobnih vsebin

Izvajalec spletne učilnice ima pri ocenjevanju naloge dostop do detektorja podobnih vsebin (preverjanja plagiatorstva).

Detektor podobnih vsebin je treba omogočiti pri vsaki nalogi posebej.

 • V nastavitvah spletne učilnice v odseku Detektor podobnosti 2.0 označite polje pri Omogoči.

 • Dodaj v čakalno vrsto ob oddaji - če polje označite, bo naloga poslana v računanje na DPV strežnik takoj, ko bo oddana, namesto čakanja na zaključek oddaj naloge.

 • Udeleženci lahko vidijo rezultat - če polje označite, se rezultat računanja podobnosti oddane naloge prikaže tudi udeležencem.

 • Udeleženci lahko vedno vidijo rezultat - če polje označite, se bo rezultat udeležencem prikazal takoj, ko bo izračunan, namesto čakanja na zaključek oddaj naloge.

  900

Uporabniški vmesnik za upravljanje je nato dodan k nalogi, ki jo je udeleženec oddal. Po izdelavi poročila pa je k nalogi dodan tudi rezultat podobnosti in poročilo.

Izvajalec ima možnost brisanja že izdelanih poročil, zahtevati izdelavo poročila pred pretekom roka za oddajo naloge in pregledati poročilo podobnosti.

Pogled izvajalca

1000

Po preteku roka za oddajo se za vse oddane naloge zahteva za poročila posreduje samodejno.

Izdelava poročila pred pretekom roka za oddajo naloge je opisana v nadaljevanju.

Zahteva za izdelavo poročila pred pretekom roka za oddajo naloge

 • Če želite zahtevati izdelavo poročila pred rokom za oddajo naloge, lahko to storite s klikom na ikono zobnika.

  840
 • Ročno izdelavo poročila morate potrditi še v pojavnem oknu.

  700
 • Po potrditvi morate osvežiti stran, da dobite vrteč zobnik.

  840

Statusi izdelave poročila

 • Pod datoteko se nahaja informacija o podobnosti. Ob premiku miške na ikono se izpiše obvestilo o pomenu ikone.

 • Če je poročilo izdelano, vam je na voljo informacija o stopnji podobnosti oddane datoteke.

 • Pod datoteko se pojavi izpisan odstotek podobnosti datoteke.

  840
 • Vrteč zobnik pomeni, da je poročilo v izdelavi. Zahtevo za izdelavo poročila lahko v vlogi izvajalca tudi izbrišete, pri tem iz detektorja podobnih vsebin odstranite tudi datoteko.

  840
 • Prečrtan krog pomeni, da poročilo ne obstaja. Ob premiku miške na ikono ste obveščeni o vzroku. Vzrok je lahko brisanje s strani izvajalca ali pa napaka pri izdelavi poročila. Za takšno datoteko lahko zahtevate ponovno izdelavo poročila.

  840

Pregled poročila

 • Izdelano poročilo lahko pogledate s klikom na ikono Preglej poročilo.

  840

  Primer poročila, kjer so zaznane podobnosti vsebine.

  780

Brisanje poročila

 • Ko je poročilo izdelano ali pa je še v izdelavi, lahko zahtevate izbris poročila in datoteke. To storite s klikom na ikono smetnjaka.

  840
 • Brisanje morate potrditi v pojavnem oknu.

  700

Pogled udeleženca

Udeleženec po preteku roka za oddajo naloge vidi pri oddani nalogi odstotek podobnosti in ikono za dostop do poročila.

860

Video vodič