Kviz

Dejavnost Kviz omogoča ustvarjanje kvizov z različnimi tipi vprašanj, kot so npr.: Drži/Ne drži, Esej, Kratek odgovor, Izberi manjkajoče besede idr.

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Kviz.

820

Urejanje nastavitev kviza

Splošno

 • Ime - vnesete naslov kviza, kar je obvezno.

 • Opis - udeležencem lahko zapišete informacije, ki jih potrebujejo za reševanje kviza npr. namen kviza, potek reševanja, pogoj za uspešno rešen kviz.

Časovne nastavitve

 • Odpri kviz / Zapri kviz - določite datum od kdaj do kdaj bo kviz na voljo.

 • Časovna omejitev - kviz lahko dodatno časovno omejite.

 • Ko poteče čas reševanja - določite kaj se zgodi, če udeleženec ne odda rezultatov kviza do določenega časa. Izbirate lahko med:

  • Odprti poskusi se zaključijo in oddajo samodejno.

  • Dovoli podaljšan čas za reševanje kviza, a ne dovoli spreminjanja odgovorov.

  • Poskus mora biti zaključen preden poteče čas reševanja, sicer se ne štejejo.

   860

Ocena

 • Kategorija ocen - nastavitev določa kategorijo v katero se umestijo ocene v redovalnici.

 • Ocena za uspešno opravljanje – nastavite pogoj za uspešno opravljen kviz.

 • Dovoljeni poskusi – nastavite koliko poskusov imajo na voljo udeleženci.

 • Metoda ocenjevanja - če je kviz možno reševati večkrat, omogoči izračun končne ocene (privzeta nastavitev je Najvišja ocena).

  800

Postavitev

 • V tem odseku določite, koliko vprašanj bo prikazanih na stran in navigacijo po vprašanjih.

Vedenje vprašanja

 • Premešaj med vprašanji - vsak udeleženec ima drugačen vrstni red vprašanj.

 • Kako se vprašanja vedejo - določite lahko različne odzive, npr. da udeleženci dobijo oceno in odziv po oddaji celotnega kviza, ali da dobijo odziv takoj, pri vsakem vprašanju.

  Privzeta nastavitev je "Zakasnjen odziv", kjer udeleženec vnese odgovore na vsa vprašanja in šele po oddaji celotnega kviza prejme oceno in odziv.

 • Vsak poskus temelji na prejšnjem - če je dovoljenih več poskusov in je ta nastavitev omogočena, potem vsak nov poskus vsebuje rezultate prejšnjih poskusov.

  800

Možnost pregledovanja

 • Pri tej nastavitvi lahko določite, katere informacije udeleženci vidijo, ko pregledujejo poskus ali poročilo.

Videz

 • Prikaži sliko uporabnika - omogočite lahko, da bosta uporabnikovo ime in slika prikazana med reševanjem kviza in na strani za pregled.

 • Decimalna mesta v ocenah - izberete lahko koliko decimalnih mest naj bo prikazanih v ocenah.

Dodatne omejitve pri poskusih

 • Zahtevaj geslo - če pri tej nastavitvi določite geslo, bodo morali udeleženci pred začetkom reševanja kviza vnesti geslo.

 • Zahtevaj omrežni naslov - dostop do kviza lahko omejite za določene dele omrežja.

 • Prisiljen zamik med prvim in drugim poskusom in Vsiljen zamik med kasnejšimi poskusi - če boste določili časovni zamik, bodo morali udeleženci počakati za ponovno reševanje kviza.

 • Zaščita spletnega brskalnika - možnost imate izbrati Brez ali Pojavno okno v celotnem zaslonu z nekaj elementi varnosti v JavScript. V drugem primeru se bo zagnal kviz samo, če imajo udeleženci spletni brskalnik z vključenim JavaScript-om.

 • Dovolite, da se kviz lahko rešuje z mobilno aplikacijo, ko niste prijavljeni - če omogočite to možnost, potem lahko uporabniki mobilne aplikacije naložijo kviz in ga rešujejo, ko niso prijavljeni.

  840

Splošni odziv

 • Pri nastavitvi Odziv lahko zapišete besedilo, ki se bo prikazalo udeležencu po opravljenem kvizu.

 • Prikazano besedilo je lahko odvisno od ocene udeleženca.

  V primeru na spodnji sliki bodo imeli udeleženci pri doseženem rezultatu med 100 % in 90 %, izpisan komentar Odlično.

  840

Splošne nastavitve modula

 • Razpoložljivost - določite vidnost dejavnosti.

 • Številka ID - opcijsko lahko določite številko ID za boljšo prepoznavnost v prilagojenih poročilih in pri izračunih ocene.

 • Skupinski način - če imate udeležence razdeljene po skupinah, lahko določite skupinski način.

Omeji dostop

Zaključevanje dejavnosti

Nastavitev omogoča, da udeleženci v spletni učilnici sledijo svojemu napredku - dokončanju dejavnosti.

Če pri nastavitvi Sledenje zaključevnju izberete Pokaži aktivnost kot zaključeno, ko so pogoji izpolnjeni, dobite naslednje nastavitve:

 • Zahtevaj ogled - Udeleženec si mora ogledati to dejavnost, da jo zaključi.

 • Zahtevaj oceno - če bo pogoj za uspešno zaključen kviz ocena, potem omogočite nastavitev Udeleženec mora dobiti oceno, da zaključi to aktivnost. Pri tem imate možnost omogočiti tudi Udeleženec mora prejeti pozitivno oceno za dokončanje dejavnosti.

 • Zahtevaj poskuse - določite število zahtevanih poskusov za dokončanje aktivnosti.

 • Pričakuj zaključenost do - določite lahko datum do kdaj mora biti dejavnost zaključena.

  860

Več o nastavitvah zaključevanja dejavnosti je prikazano v poglavju Sledenje zaključevanju.

Ko uredite vse nastavitve, shranite.

Vprašanja za kviz

Vprašanja lahko dodate sproti ob ustvarjanju kviza ali jih vnaprej pripravite v zbirki vprašanj.

Dodajanje vprašanj znotraj kviza

 1. V spletni učilnici kliknete na povezavo kviza, ki mu želite dodati vprašanja.

  1000
 2. Kliknete na gumb Dodaj vprašanje.

  1000
 3. Na strani, ki se vam odpre, kliknete na Dodaj.

 4. V meniju kliknete na novo vprašanje.

  980
 5. Izberete tip vprašanja in kliknete na gumb Dodaj.

  700

Dodajanje vprašanj v zbirko vprašanj

Do zbirke vprašanj lahko dostopate na dva načina:

 1. V spletni učilnici kliknete na zavihek Več in v meniju na povezavo Zbirka vprašanj.

  1000
 2. V kvizu, ki ste ga ustvarili, kliknete na zavihek Zbirka vprašanj.

  960

V obeh primerih se vam odpre stran, kje kliknete na gumb Ustvari novo vprašanje.

 • Vprašanja lahko razvrščate tudi v kategorije.

  980
 • Po kliku na gumb Ustvari novo vprašanje se odpre okno s tipi vprašanj.

  760

Izbirni tip vprašanja

Pri tem tipu vprašanja je lahko pravilen samo en odgovor ali več odgovorov.

Izbirni tip vprašanja, kjer je pravilen samo en odgovor

980

Pri dodajanju novega vprašanja izberete Izbirni tip vprašanja.

Urejanje nastavitev

 1. Vnesete ime in besedilo vprašanja.

  (Urejevalnik omogoča urejanje besedila, vnos slik, zunanjih povezav …​).

  980
 2. Sledi vnos točk vprašanja (privzeto je nastavljeno na 1 točko).

 3. Splošni odziv se prikaže vsem udeležencem, ne glede na njihov odgovor pri vprašanju, kar lahko pustite tudi prazno.

 4. Izberete tip vprašanja Samo en odgovor, kjer lahko nastavite, da se odgovori vsakokrat premešajo. Določite lahko tudi številčenje vprašanj.

  980
 5. Sledi vnos možnih odgovorov.

  980
 6. Če želite, lahko dodate še povratno informacijo, kar omogoča nastavitev Kombiniran odziv.

 7. Uredite lahko še nastavitve v odseku Večkratni poskusi (odbitek za vsak nepravilni poskus).

 8. Ko ste končali z vnosom, kliknete na dnu strani na gumb Shrani spremembe.

Izbirni tip vprašanja, kjer je pravilnih več odgovorov

Postopek ustvarjanja vprašanja je enak kot prej, le nastavitev je tokrat Dovoljenih je več odgovorov.

980
 1. Pri nastavitvi En ali več odgovorov izberete Dovoljenih je več odgovorov.

  860
 2. Ker je sedaj pravilnih več odgovorov, je treba dodeliti vsakemu posameznemu pravilnemu odgovoru procent skupne ocene.

  Z dodelitvijo negativne ocene za nepravilen odgovor preprečite možnost, da bi udeleženec dosegel pozitivne točke tako, da bi izbral vse ponujene odgovore.

  940

Vprašanja tipa Drži/Ne drži

Vprašanje, na katerega sta možna odgovora Drži ali Ne drži.

1000

Urejanje nastavitev

 1. Vnesete ime vprašanja in besedilo.

  1060
 2. Določite število točk za pravilno vprašanje (privzeto je nastavljeno na 1).

 3. Izberete, ali je zapisana trditev pravilna ali napačna (Drži ali Ne drži).

  1080
 4. Vnesete lahko tudi komentar - Odziv za odgovor »Ne drži« in Odziv za odgovor »Drži«.

 5. Nastavitve potrdite s klikom na gumb Shrani spremembe.

V kviz tako lahko vključite še ostale tipe vprašanj.

Urejanje vprašanj znotraj kviza

Vprašanja v kvizu lahko pred izvedbo kviza poljubno urejate:

 • spreminjate število točk,

 • urejate vsebino vprašanja,

 • premikate vprašanje gor/dol po seznamu,

 • urejate prelome strani,

 • izberete verzijo vprašanja (če vprašanja popravljate, se namreč shranjujejo po verzijah),

 • pogledate, kako vprašanje izgleda pri reševanju kviza,

 • dodajate nova vprašanja,

 • izbrišete vprašanja.

  960

Dodajanje naključnih vprašanj

Kviz lahko nastavite tako, da ga sestavlja naključen nabor vprašanj.

V spletni učilnici kliknete na kviz, ki mu želite dodati vprašanja.

 1. Kliknete na gumb Dodaj vprašanje.

  960
 2. Na strani, ki se vam odpre, kliknete na Dodaj in v meniju izberete naključno vprašanje.

  960
 3. Opre se vam stran, kjer izberete kategorijo, iz katere boste dodali vprašanja.

 4. Določite število naključnih vprašanj in kliknete na gumb Dodaj naključno vprašanje.

  960

  Naključno vprašanje ima v naboru vprašanj poseben prikaz.

  Vprašanja lahko urejate v zbirki vprašanj.

  860

  Za kvalitetno izvedbo kviza je priporočljivo, da je vprašanj v kategorijah, iz katerih se naključna vprašanja črpajo čim več.

Predogled kviza

Pred izvedbo kviza lahko pogledate, kako izgledajo vprašanja v kvizu.

 • Kliknete na gumb Predogled kviza.

  980

Reševanje kviza

 • Udeleženci začnejo z reševanjem kviza tako, da kliknejo na gumb Poskusite kviz zdaj.

  920
 • Stran z vprašanjem vsebuje podatke, kjer udeleženci lahko vidijo tudi, koliko točk ima vprašanje.

 • Vprašanje lahko označijo z zastavico, če npr. želijo pred oddajo kviza še enkrat preveriti odgovor.

 • V navigaciji po kvizu so odgovorjena vprašanja označena s temno sivo barvo, označena z zastavico imajo v desnem zgornjem kotu rdeč znak.

  1080

Pregled rezultatov

 1. Na začetni strani spletne učilnice kliknete na povezavo kviza.

  1020
 2. Na strani, ki se vam odpre, kliknete na povezavo Poskusi ali v meniju na Rezultati.

  1020
 3. Pridete do strani s poročilom o izvedbi kviza.

  Na strani s poročilom lahko določite, kaj naj bo vključeno v poročilo.

  Možnosti prikaza vam omogoča, da določite število prikazanih poskusov na stran in prikaz ocen za vsako vprašanje.

  Poročilo vsebuje še tabele s prikazom poskusa reševanja udeležencev in stolpčni graf prikaza rezultatov.

  1080

Video vodič