Urejanje nastavitev dejavnosti in virov

Na začetni strani spletne učilnice do urejanja nastavitev posameznega vira ali dejavnosti dostopate, ko imate vključeno urejanje.

Kako vključite urejanje, je prikazano v poglavju Urejanje osrednjega dela spletne učilnice.

  • Ko imate vključeno urejanje, desno ob ob viru ali dejavnosti kliknete na Uredi - znak treh navpičnih pik.

  • Nato v meniju izberete Uredi nastavitve.

    1000
  • Znotraj dejavnosti ali vira do posodabljanja nastavitev dostopate s klikom na zavihek Nastavitve.

    1000

Urejanje nastavitev je prikazano v poglavjih pri posameznem viru in dejavnosti.

Obvestilo o spremembi vsebine

Viri in dejavnosti imajo na dnu strani pri nastavitvah tudi možnost Pošlji obvestilo o spremembi vsebine.

Če polje označite, bodo udeleženci na elektronski naslov prejeli obvestilo o spremembi vsebine. Polje označite vsakič, ko želite udeležence obvestiti o spremembi vsebine dejavnosti ali vira. Obvestilo prejmejo samo udeleženci, ki imajo dostop do vira ali dejavnosti.

900

Masovno urejanje datumov

V spletni učilnici imate možnost pregleda in urejanja vseh datumov aktivnosti v strnjeni obliki.

V meniju spletne učilnice kliknete na zavihek Poročila.

1000

Na strani Poročila kliknete na Datumi.

1040
  • Prikažejo se vsa obstoječa poglavja in v vsakem lahko uredite datum vsebujočih aktivnosti.

  • V spodnjem delu se prikaže časovnica vseh aktivnosti. Vsaka aktivnost ima svojo barvo, na časovnici so prikazani vsi nastavljeni datumi za dano aktivnost (rok oddaje, opomnik za ocenjevanje, …​).

  • Datume se lahko ureja tudi s klikom na aktivnost v časovnici.

1080