Pregled in premikanje po učilnici

Od Moodla 4 naprej so se določeni elementi spletnega vmesnika spremenili ali premestili, vendar se boste zaradi preščiščenja in izboljšane preglednosti hitro znašli. V tem poglavju smo pripravili nekaj pojasnil, ki vam bodo v pomoč pri orientaciji v novih Učilnicah na nivoju posamične učilnice.

Pregled

Spletne učilnice za posamezne predmete odpira skrbnik organizacije, vnese osnovne podatke o spletni učilnici in učitelju dodeli vlogo izvajalca, ta pa skrbi za nadaljnje urejanje.

  • Na vrhu spletne učilnice je glavni meni s povezavami: Domov, Pregledna plošča, Moji predmeti in ime kategorije.

  • Na vrhu v osrednjem delu je prikazano ime spletne učilnice.

  • Pod imenom spletne učilnice se nahaja meni spletne učilnice z zavihki: Predmet, Nastavitve, Sodelujoči, Ocene, Poročila in Več.

  • Pod menijem spletne učilnice so trije deli, iz katerih je sestavljena spletna učilnica. Levo je kazalo predmeta in desno so bloki, kar imate lahko odprto ali zaprto.

  • V sredini so po poglavjih razvrščene vsebine - viri in dejavnosti.

Izvajalec spletne učilnice ima desno na vrhu tudi gumb Vključi urejanje, ki omogoča urejanje spletne učilnice, kar je prikazano v poglavju Urejanje osrednjega dela spletne učilnice.

Zgradba spletne učilnice oblike tem.

1060

Zgradba spletne učilnice oblike ploščic - klik na ploščico odpre vsebino z viri in dejavnostmi.

1060
V spletni učilnici oblike ploščic se kazalo predmeta ne prikaže. Prikaže se samo, če je vključeno urejanje. Razvijalci Moodla pravijo, da bo to urejeno naknadno.

Navigacija v spletni učilnici

V spletni učilnici oblike tem se na levi strani nahaja gumb kazalo predmeta in na desni predal za bloke.

  • Kazalo predmeta lahko s klikom na gumb odpirate ali zapirate. Odprto kazalo predmeta omogoča navigacijo po poglavjih spletne učilnice ter virih in dejavnostih.

  • Predal za bloke lahko prav tako s klikom na gumb odpirate ali zapirate in si s tem prikažete ali skrijete bloke, ki so dodani v spletno učilnico.

1000

Prikaz odprtega kazala predmeta in predala z bloki.

1040

Video vodič