Viri

Arnes. (2018). Prijava z uporabo AAI računa. https://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/aai/prijava-z-uporabo-aai-racuna

Moodle UM. (2011). Navodila za visokošolske učitelje in sodelavce. RCUM, Služba za e-izobraževanje Maribor.

Moodle UM. (2017). Kviz. RCUM, Služba za informacijske sisteme Maribor. https://estudij.um.si/pluginfile.php/236651/mod_resource/content/12/3-7Kviz.pdf

Moodle UM. (2021). Skupine in skupki. RCUM, Center za informacijske sisteme. https://estudij.um.si/pluginfile.php/185553/mod_resource/content/13/Skupine%20in%20skupki3-9.pdf

RIC. Nacionalno preverjanje znanja. Predmeti NPZ. Tehnika in tehnologija. (2015 redni rok). https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/predmeti-npz/predmeti-v-9%20-razredu/tehnika-in-tehnologija/

Zobnik. (2023). Slovar slovenskega knjižnega jezika druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. https://www.fran.si

Stanojev, Sašo. (2012). Vključevanje skupin v skupke.

Sulčič, V. Sulčič. A. (2006). Navodilo za uporabo e-učilnice FM, Koper. https://e-pouk.bf.uni-lj.si/les-1617/pluginfile.php/2976/mod_label/intro/Moodle_navodila_student.pdf

Zabukovec, A. Vodnik po spletni učilnici. Priročnik za uporabo Moodle spletne učilnice. Ljubljana. https://vaje.esnm.si/potocar_skripte/vodnik_po_spletni_ucilnici_Moodle_Alenka-Zabukovec.pdf