Sledenje zaključevanju

V nastavitvah posamezne dejavnosti in vira lahko določite pogoje za zaključevanje dejavnosti - aktivnosti. Pogoj je lahko ogled dejavnosti, ocena ali ročno zaključevanje s strani udeležencev.

Zaključevanje dejavnosti udeležencem omogoča, da v spletni učilnici sledijo svojemu napredku - dokončanju aktivnosti. Prav tako lahko napredek svojih udeležencev spremlja učitelj, ki ima vlogo izvajalec.

V nastavitvah spletne učilnice morate imeti omogočeno sledenje zaključevanju. Pri nastavitvi Omogoči sledenje zaključevanju izberete Da.

920

Ko imate sledenje zaključevanju omogočeno, lahko pri posamezni dejavnosti določite pogoje za dokončanje.

Pri posameznem viru ali dejavnosti do nastavitev dostopate s klikom na Uredi >> Uredi nastavitve. V spletni učilnici morate imeti vključeno urejanje.

960

Nastavitve se pri virih in dejavnostih nekoliko razlikujejo (pri virih nimate možnosti, da mora udeleženec za dokončanje dobiti oceno).

Nastavitve pri dejavnostih

V odseku Zaključevanje dejavnosti pri nastavitvi Sledenje zaključevanju lahko izbirate:

  • Ne označuj zaključenosti aktivnosti

  • Udeleženci lahko to aktivnost ročno označijo kot zaključeno

  • Pokaži aktivnost kot zaključeno, ko so pogoji izpolnjeni

Če izberete Udeleženci lahko to aktivnost ročno označijo kot zaključeno, si bodo udeleženci lahko sami zaključili dejavnost.

960

Če izberete možnost Pokaži aktivnost kot zaključeno, ko so pogoji izpolnjeni, dobite naslednje nastavitve:

  • Zahtevaj ogled - Udeleženec si mora ogledati to aktivnost, da jo lahko zaključi.

  • Zahtevaj oceno - Udeleženec mora dobiti oceno, da zaključi to aktivnost. Če nastavitev omogočite, potem lahko izberete tudi možnost "Udeleženec mora prejeti pozitivno oceno za dokončanje te aktivnosti".

Pri nastavitvi Pričakuj zaključenost do lahko omogočite datum in določite, do kdaj pričakujete, da bo dejavnost zaključena.

920

Nastavitve zaključevanja dejavnosti se pri nekaterih dejavnostih tudi nekoliko razlikujejo, kot npr.:

  • Forum - določite lahko tudi, koliko razprav ali odgovorov mora udeleženec objaviti.

  • Delavnica - izbirate lahko med oceno za prispevek ali za vrednotenje.

  • Lekcija - določite lahko tudi, da mora udeleženec priti do konca lekcije, da jo opravi. Nastavite lahko zahtevan čas izvajanja.

  • Slovar - določite lahko tudi, koliko vnosov mora ustvariti udeleženec.

  • Zbirka podatkov - prav tako lahko zahtevate določeno število vnosov.

Prikaz zaključevanja dejavnosti

V spletni učilnici se udeležencu desno ob aktivnosti pojavi način zaključevanja. Ko aktivnost opravi, se glede na načine zaključevanja aktivnost spremeni v opravljeno.

920

Zaključevanje se udeležencem kaže tudi v kazalu spletne učilnice (zelene pike pri zaključenih aktivnosti).

Blok Napredovanje

Zaključevanju po posameznih dejavnostih ali virih lahko udeleženci in izvajalci sledite tudi s pomočjo bloka Napredovanje.

980

Kot izvajalec imate v bloku tudi gumb Pregled učečih. S klikom na ta gumb dobite stran z udeleženci, kjer je prikazano njihovo napredovanje in napredek.

980

Dodajanje bloka je prikazano v poglavju Dodajanje blokov.