Uporabniški vodič Moodle

Za pomoč glede uporabe Arnes Učilnic se najprej obrnite na računalnikarja oziroma informatika na vaši šoli!
Pomembno: Vodič se sproti posodablja in dopolnjuje, zato priporočamo, da ne tiskate vsebine vodiča!