Dodajanje in urejanje dejavnosti

Dejavnosti dodajate tako, da v spletni učilnici vključite urejanje in v poglavju kliknete na Dodaj dejavnost ali vir.

960

V oknu, ki se vam odpre kliknete na dejavnost, ki jo želite dodati v poglavje spletne učilnice.

Dejavnosti in viri imajo tudi znaka zvezdico in i. S klikom na zvezdico dodate dejavnost ali vir na seznam priljubljenih. Klik na znak i pa vam prikaže opis dejavnosti ali vira.

760

Forum

Dejavnost forum omogoča udeležencem sodelovanje v različnih razpravah, ki potekajo v daljšem časovnem obdobju.

Uporablja se ga lahko za izmenjavo mnenj o določeni temi, za novice, za podporo udeležencem ali kot družabno okolje, kjer se udeleženci lahko spoznajo.

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Forum.

760

Osnovne nastavitve

 • V polje Ime foruma vnesete ime, ki ustreza želeni razpravi v forumu.

 • V polje Opis vnesete povzetek teme, na katero se bo nanašala razprava v forumu.

 • Pokaži opis na glavni strani predmeta - če polje potrdite, bo opis prikazan pod povezavo foruma na začetni strani spletne učilnice. To izbiro je priporočljivo pustiti prazno, saj se opis udeležencem prikaže ob vstopu v forum.

V meniju Tip foruma lahko izbirate med različnimi vrstami forumov:

 • Standardni forum za splošno rabo - pri tem tipu foruma lahko vsi kadarkoli začnejo novo temo.

 • Enojna preprosta razprava - v tem forumu obstaja le ena tema. Ta oblika je primerna za kratke usmerjene razprave.

 • Forum vprašanj in odgovorov - pri tem tipu foruma udeleženci vidijo objave drugih šele, ko oddajo svojo. Taka oblika je primerna, če želite udeležence spodbuditi k temu, da objavijo svoje mnenje ali odgovor neodvisen od drugih.

 • Standardni forum, prikazan v obliki bloga - desno spodaj pri razpravi, je povezava Razpravljaj na temo. S klikom na povezavo sodelujete v razpravi ali začnete novo temo. Prikazano je tudi število odgovorov.

 • Vsaka oseba objavi eno razpravo - pri tem tipu lahko vsak udeleženec odpre le eno novo temo, na odprto temo pa lahko odgovarjajo vsi.

Druge nastavitve

Razpoložljivost

 • Rok za oddajo določi datum, napisan na strani foruma, ki predstavlja rok za oddajo vsebine. Kljub temu, da je ta datum prikazan kot zadnji dan omogočenega objavljanja, je objavljanje po tem datumu še vedno možno.

 • Zadnji možni rok za oddajo določi datum, po katerem v forumu ni več mogoče objavljati.

Priponke in število besed

 • Največja velikost priponke - nastavitev določa največjo velikost datoteke, ki jo lahko pripnete k objavi.

 • Največje število priponk - določite največje število datotek, ki jih lahko pripnete k objavi.

 • Prikaži število besed - pri tej nastavitvi določite ali naj se število besed za vsako objavo prikaže ali ne.

Naročnina in sledenje

Vrste naročnin:

 • Izbirna naročnina - na začetku ni nihče naročen in se lahko sam odloči, ali se želi naroči.

 • Prisilno naročanje - vsi udeleženci so naročeni in se ne morejo odjaviti.

 • Samodejna naročnina - v začetku so vsi naročeni samodejno, vendar se lahko kadarkoli odjavijo.

 • Naročnina onemogočena – udeleženci nimajo možnosti izbire naročnine.

Če se udeleženec naroči na forum, bo kopijo vsake nove objave na forumu prejel tudi po e-pošti.

Zaklepanje razprave

 • Po obdobju nedejavnosti razprave zakleni - nastavite lahko, da se razprave samodejno zaklenejo, ko od zadnjega odgovora poteče določen čas.

 • Udeleženci lahko odklenejo razpravo tako, da nanjo odgovorijo.

Prag objav za blokiranje

 • Vsak forum lahko po določenem časovnem obdobju blokirate.

Sledenje prebranim objavam

Sledenje prebranim objavam udeležencem omogoči preprosto preverjanje, katerih objav še niso videli. Vse neprebrane objave so prikazane obarvano.

 • Če ste pri nastavitvi foruma Sledenje prebranih objav pustili Izbirno, lahko udeleženci sami izbirajo ali želijo slediti neprebranim sporočilom.

 • Vklopljeno sledenje je zelo uporabno, saj udeleženci ob vstopu v spletno učilnico hitro vidijo, kaj je novega na forumih.

 • Sledenje forumu je treba omogočiti tudi v svojih nastavitvah foruma.

Postopek nastavitev sledenja forumu je naslednji:

 1. Po prijavi desno zgoraj kliknete na svoje ime in v meniju izberete Nastavitve.

  820
 2. Na strani, ki se vam odpre kliknete še na Nastavitve foruma.

  940
 3. V nastavitvah Sledenje forumu izberete Da: poudari nove objave zame.

  940

  Ko ima udeleženec v nastavitvah foruma omogočeno sledenje, lahko s klikom na ikono zobnika sam izbira ali želi slediti neprebranim sporočilom.

  940

  Število neprebranih objav udeleženec vidi že na začetni strani spletne učilnice.

  940

  Neprebrane objave so označene tudi med objavami v forumu.

Ocenjevanje celotnega foruma

 • Pri Lestvici izbirate način ocenjevanja. Izberete lahko brez ocene, lestvico ali točke. Če izberete točke, vnesete največje možno število točk za to dejavnost (npr. pri najvišji oceni 10, so možne ocene od 1 do 10).

Ocenitve

Forum omogoča tudi ocenjevanje udeležencev.

 • Pod Tip združevanja lahko izbirate med različnimi vrstami ocene (najvišja ocena, najnižja, povprečje ocen …).

  880

Splošne nastavitve modula - če imate uporabnike razdeljene po skupinah, lahko obvestila iz forumov pošiljate samo določeni skupini ali dodeljujete razprave samo določeni skupini.

Shranite nastavitve.

Objava v forumu samo za določeno skupino

Za pošiljanje spročila v forumu samo za določeno skupino morate imeti v spletni učilnici ustvarjene skupine.

 1. V spletni učilnici kliknete na povezavo foruma v katerem želite objaviti obvestilo oz. razpravo.

 2. Iz menija izberete skupino in kliknete na gumb Dodaj novo temo razprave. Skupino imate možnost izbrati tudi na strani s pisanjem sporočila za forum.

  880
 3. Napišete naslov in sporočilo.

 4. S klikom na povezavo Napredno se vam odprejo še ostale možnosti za urejanje razprave.

  980
 5. Če forum nima prisilne naročnine, se lahko naročite ali odjavite naročnino na razpravo, kar si lahko urejate tudi kasneje pri posameznem forumu ali razpravi.

 6. Sporočilu lahko pripnete eno ali več datotek.

 7. Če potrdite polje Pripeto, se bo razprava vedno pojavila na vrhu foruma.

 8. S potrditvijo polja Pošlji zdaj, bo razprava objavljena in poslana naprej takoj brez časovnega zamika.

 9. Nastavitev Objavi kopijo v vseh skupinah vam omogoči objaviti kopijo sporočila v vseh skupinah, do katerih imate dostop.

 10. Če skupine še niste izbrali, jo izberete iz menija pri nastavitvi Skupina.

 11. Ko vse uredite, kliknete na gumb Objavi v forumu.

  940

  Objava v forumu samo za izbrano skupino.

  940

Odpoved naročnine in naročanje na forum

Na forum se lahko naročite ali odpoveste naročnino. To ne velja za forume, kjer je določena Prisilna naročnina, npr. Forum novic.

 • S klikom na ikono zobnika desno ob forumu se vam odpre meni.

 • Naročnino odpoveste s klikom na Odpovej naročnino na ta forum. V tem primeru objav ne boste dobivali po elektronski pošti.

 • Na forum se naročite s klikom na Naroči se na ta forum. V tem primeru boste kopije vseh objav prejemali po elektronski pošti.

  940
 • Na posamezno razpravo v forumu se naročite ali odjavite s klikom na znak desno ob razpravi.

  940
 • Na posamezno razpravo se lahko odjavite ali se nanjo naročite tudi s klikom na nastavitve desno ob vsebini razprave.

  940
 • Naročnino lahko odjavite tudi preko elektronske pošte. V tem primeru se morate prijaviti v spletno učilnico.

  Prikaz povezav za odjavo je odvisen od spletnega vmesnika za elektronsko pošto ali e-poštnega odjemalca, ki ga uporabljate.

  940

Ostale možnosti foruma

 • Razpravo v forumu lahko označite z zvezdico.

  940
 • S klikom na znak treh pik se vam odpre meni, kjer imate možnost razpravo označiti z zvezdico kot pomembno, določiti za pripeto ali jo zakleniti.

  Udeleženec ima možnost samo označevanja z zvezdico.

  940

  Pripeta razprava dobi znak pripeto in se pojavi vedno na vrhu razprav.

  Razprava označena z zvezdico dobi poudarjeno zvezdico.

  Zaklenjena razprava dobi znak ključavnice in nanjo ni več mogoče odgovorjati.

  940

Odgovarjanje na razprave

 1. Kliknete na razpravo.

  940
 2. Kliknete na povezavo Odgovori.

  940
 3. V polje, ki se vam odpre napišete odgovor na razpravo in kliknete na gumb Objavi v forumu.

  S klikom na povezavo Napredno dobite še ostale možnosti, kot so naročanje na razpravo, dodajanje prilog in oznak.

  940

  Primer odgovora z dodanimi oznakami.

  940

  Učitelj, ki ima vlogo izvajalca lahko pošilja zasebne odgovore.

  940

Naloga

Dejavnost Naloga omogoča, da udeležencem pripravite nalogo, ki jo morajo oddati v spletno učilnico do določenega roka.

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Naloga.

760

Urejanje nastavitev

Pri dodajanju dejavnosti lahko izbirate med več vrstami nalog. Skupne so jim naslednje nastavitve:

 • Nalogi najprej določite ime in opis. Opis je opcijski - v njem je priporočljivo podati navodila za pripravo in oddajo naloge.

 • Dejavnosti lahko dodate dodatne datoteke, ki lahko vsebujejo dodatna navodila, osnutke za pomoč itd.

 • Pri nastavitvi Razpoložljivost lahko dejavnost Naloga časovno omejite. Če ne želite postaviti rokov za oddajo, odstranite kljukice.

Vrste oddanih nalog

GeoGebra - v tem primeru udeleženci za oddajo uporabijo orodje GeoGebra, namenjeno poučevanju geometrije.

Spletno besedilo - v tem primeru udeleženci nalogo oddajo z vpisom v urejevalnik besedil.

 • Po kliku na gumb Oddaj nalogo se udeležencem odpre urejevalnik v katerega oddajo nalogo v obliki besedila ali povezave.

 • Pri tej oddaji imate pri nastavitvi Omejitev števila besed možnost določiti največje število besed, ki jih lahko udeleženci vpišejo.

Oddaja datotek - udeleženci lahko oddajo eno ali več datotek poljubnega formata.

 • Število dovoljenih oddanih datotek določite pri nastavitvi Maksimalno število naloženih datotek.

 • Pri nastavitvi Maksimalna velikost oddaje določite največjo dovoljeno velikost naložene datoteke.

 • Pri nastavitvi Sprejete vrste datotek določite tipe datotek, ki se lahko oddajo.

Vrste odzivov

 • Pripombe - če je ta nastavitev omogočena, lahko pri ocenjevanju udeležencem napišete komentar.

 • Komentiraj PDF - nastavitev omogoča dodajanje komentarjev na oddani PDF dokument.

 • Ocenjevalna razpredelnica za brezpovezavno ocenjevanje - izvajalec lahko pri ocenjevanju naloge prejme in pošlje razpredelnico z ocenami udeležencev.

 • Datoteke z odzivi - udeležencem lahko pri ocenjevanju naložite datoteko z odzivom npr. popravljene naloge, dokumenti s komentarji.

 • Medvrstični komentar - oddano besedilo se bo med ocenjevanjem skopiralo v polje za pisanje pripomb in tako olajšalo medvrstično komentiranje oz. urejanje izvornega besedila.

Nastavitve oddaje

 • Udeleženec mora klikniti gumb "Oddaj" - če boste pri tej nastavitvi določili Da, bodo morali udeleženci klikniti na gumb Oddaj za dokončno oddajo naloge. Če udeleženec ne bo kliknil na gumb, se naloga ne bo štela kot oddana.

 • Udeleženec mora potrditi izjavo o izvirnosti svojih prispevkov - pri nastavitvi Da bodo morali udeleženci pri oddaji naloge potrditi izjavo o izvirnosti vseh prispevkov v nalogi.

 • Omogoči ponovno oddajo določa naslednje možnosti ponovne oddaje za udeležence:

  • Nikoli - ponovna oddaja ni mogoča.

  • Ročno - udeležencem lahko omogočite ponovno oddajo.

  • Samodejno, dokler ni uspešno opravljeno - oddaja je omogočena dokler udeleženec ne doseže zahtevane ocene.

 • Največje število oddaj - nastavitev določa največje število poskusov oddaj, ki jih lahko opravi udeleženec. Število poskusov lahko izberete, če imate pri nastavitvi Omogoči ponovno oddajo izbrano Ročno ali Samodejno, dokler ni uspešno opravljeno.

Nastavitve oddaje za skupino

 • Pri izbiri Da nastavitve Udeleženci oddajo skupinsko lahko udeleženci oddajajo nalogo kot skupina.

 • Skupinska oddaja je dostopna članom skupine, ki vidijo tudi spremembe, vnešene s strani posameznih članov skupine.

 • Z nastavitvijo Zahtevaj skupino za oddajo se lahko oddajo naloge omeji samo na člane določene skupine.

 • Vsi člani skupine morajo oddati - če je ta nastavitev omogočena, morajo za uspešno oddajo nologo oddati vsi člani skupine, sicer je potrebna samo ena oddaja.

 • Privzeta nastavitev za "Obvesti udeležence" določi privzeto vrednost obveščanja na ocenjevalnem obrazcu.

Obvestila

 • Obvesti ocenjevalce o oddajah in Obvesti ocenjevalce o zamujenih oddajah - pri izbiri Da boste po elektronski pošti dobivali obvestila o oddanih nalogah.

 • Privzeta nastavitev za "Obvesti udeležence" - če izberete Da, bo na strani z ocenjevanjem prikazano potrditveno polje Obvesti udeležence.

Ocena

 • Pri nastavitvi Ocena določite način ocenjevanja:

  • Brez

  • Lestvica

   • Če izberete Lestvica, lahko izberete lestvico iz padajočega menija.

  • Točke

   • Pri izbiri načina ocenjevanja Točke v polje Najvišja ocena vnesete največje možno število točk za to dejavnost. (če npr. določite 10, so možne ocene od 1 do 10).

 • Pri nastavitvi Metoda ocenjevanja lahko izberete več načinov ocenjevanja:

  • Enostavno ocenjevanje - privzet način ocenjevanja

  • Navodila za vrednotenje - prikažejo se navodila za ocenjevanje naloge

  • Rubrika

 • Pri nastavitvi Kategorija ocen določite v katero kategorijo v redovalnici bo ocena uvrščena.

 • Pri nastavitvi Ocena za uspešno opravljanje določite oceno, ki jo morajo udeleženci doseči za uspešno opravljeno nalogo.

 • Vklopite nastavitev Skrij identiteto uporabnika če želite skriti imena učečih med ocenjevanjem.

 • Vklopite nastavitev Skrij identiteto ocenjevalca če želite skriti ime ocenjevalca, ko učeči prejmejo in pregledajo odziv.

 • Nastavitev Uporabi paketno ocenjevanje omogoča več krogov ocenjevanja in ocenjevalec lahko vse ocene objavi naenkrat.

Splošne nastavitve modula

 • Določite vidnost dejavnosti z nastavitvijo Razpoložljivost.

 • Opcijsko lahko določite Številko ID dejavnosti, za boljšo prepoznavnost v prilagojenih poročilih in pri izračunih ocene.

 • Če imate udeležence razdeljene po skupinah, določite skupinski način z nastavitvijo Skupinski način.

Omeji dostop

 • Nastavitev omogoča dodajanje omejitev na osnovi kohorte uporabnika, zaključka dejavnosti, datuma, ocene, skupine, skupka, uporabniškega profila in nabora omejitev.

 • Če dodate omejitve, mora udeleženec izpolniti določene pogoje, da dobi dostop do naslednje dejavnosti.

Nastavitve shranite s klikom na gumb Shrani in se vrni na predmet ali Shrani in prikaži.

Oddaja nalog - udeleženci

Oddaja datoteke

Udeleženci nalogo oddajo s klikom na gumb Oddaj nalogo.

1100

Na strani, ki se jim odpre lahko datoteko naložijo na dva načina:

 1. Datoteko povlečejo s svojega računalnika in jo spustijo v polje s puščico.

  1100
 2. Pri drugem načinu kliknejo na ikono Dodaj datoteko.

  1020

  V oknu, ki se jim odpre, morajo na levi izbrati Naloži datoteko.

  Kliknejo na gumb Izberite datoteko, odpre se jim okno za izbiro datotek na njihovem računalniku.

  940

  Izberejo datoteko za nalaganje in kliknejo na gumb Odpri.

  940

  Ko imajo datoteko v polju Priponka pripeto, kliknejo še na gumb Naloži to datoteko.

  940

Spletni besedilo

 • Po kliku na gumb Oddaj nalogo se udeležencem odpre urejevalnik, kjer lahko oddajo nalogo v obliki besedila ali povezave.

  980

Urejanje oddanih nalog

Udeleženci imajo možnost urejati oddano nalogo. Oddano datoteko lahko izbrišejo in naložijo novo ali nalogo oddano kot spletni tekst popravijo.

 1. Na strani z oddano nalogo kliknejo na gumb Uredi oddano nalogo.

  960
 2. Pri nalogi oddani kot datoteka kliknejo na datoteko.

  960
 3. V oknu, ki se jim odpre lahko oddano datoteko izbrišejo in nato naložijo novo.

  780

  Izvajalec ima na strani Ocenjevanje možnost udeležencu preprečiti spreminjanje oddanih nalog, lahko mu odobri podaljšanje, dovoli dodatno oddajo ali zaklene oddajo.

  Možnosti so odvisne od ureditve naloge, kar določite v odseku Nastavitve oddaje pod Omogoči ponovno oddajo.

  880

Ocenjevanje nalog

 1. V poglavju spletne učilnice kliknete na povezavo (ime naloge), ki ste jo pripravili udeležencem za oddajo.

 2. Odpre se vam stran kjer imate pri povzetku ocenjevanja zapisano število udeležencev, število oddanih nalog, število nalog, ki čaka na ocenjevanje in rok za oddajo.

 3. Če imate udeležence razdeljene po skupinah, lahko pri ocenjevanju izberete samo določeno skupino.

 4. Z ocenjevanjem začnete s klikom na gumb Preglej/oceni vse oddane naloge.

  960
 5. Odpre se vam stran za ocenjevanje, kjer imate možnost ocenjevanja s komentarji (PDF), možnost hitrega ocenjevanja, urejanja ocen in urejanje oddaje naloge.

  1240

  Pod seznamom udeležencev dostopate do Možnosti, kjer si lahko določite število nalog na stran in filtrirate naloge glede na stanje oddaje (npr. Še ni oddano, Oddano, Potrebuje ocenjevanje).

  Hitro ocenjevanje omogoča dodelitev ocen in komentarjev udeležencem neposredno v tabelo oddanih nalog.

Komentiranje PDF-jev

Pri ocenjevanju imate kot učitelj v vlogi izvajalca možnost komentirati oddani PDF dokument.

 • S klikom na gumb Ocena na začetni strani ocenjevanja ali na seznamu z udeleženci se vam ustvarijo PDF dokumenti oddanih nalog.

 • Naloge lahko označite s komentarji, popravki, opombami …​

  Gumb Ocena začetna stran ocenjevanja

  1100

  Gumb Ocena na strani z udeleženci

  1100

  Naloge komentirate z znaki v orodni vrstici.

  Primer komentiranja

  1000

Ogled ocen

 • Do ocen uporabnikov dostopate na začetni strani spletne učilnice s klikom na Ocene (blok na levi strani).

  1000
 • Odpre se vam stran Poročilo ocenjevalca, kjer lahko izbirate še med ostalimi poročili.

Uporaba detektorja podobnih vsebin (plagiatorstva)

Izvajalec spletne učilnice ima pri ocenjevanju naloge dostop do detektorja podobnih vsebin (preverjanja plagiatorstva).

Uporabniški vmesnik je vedno dodan k datoteki, ki jo je udeleženec oddal.

Izvajalec ima možnost brisanja že izdelanih poročil, zahtevati izdelavo poročila pred pretekom roka za oddajo naloge in pregledati poročilo podobnosti.

Po preteku roka za oddajo se za vse oddane naloge zahteva za poročila posreduje samodejno.

Izdelava poročila pred pretekom roka za oddajo naloge je opisana v nadaljevanju.

1000

Zahteva za izdelavo poročila pred pretekom roka za oddajo naloge

 • Če želite zahtevati izdelavo poročila pred rokom za oddajo naloge, lahko to storite s klikom na ikono zobnika.

  840
 • Ročno izdelavo poročila morate potrditi še v pojavnem oknu.

  700
 • Po potrditvi se bo zobnik obarval rdeče. Brez osvežitve strani lahko izvajate še druga opravila (ocenjevanje, komentiranje, upravljanje z detekcijo podobnosti).

  840

Statusi izdelave poročila

 • Pod datoteko, se nahaja informacija o podobnosti. Ob premiku miške na ikono se izpiše obvestilo o pomenu ikone.

 • Če je poročilo izdelano, vam je na voljo informacija o stopnji podobnosti oddane datoteke.

 • Pod datoteko se pojavi izpisan odstotek podobnosti datoteke.

  840
 • Vrteč zobnik pomeni, da je poročilo v izdelavi. Zahtevo za izdelavo poročila lahko v vlogi izvajalca tudi izbrišete, pri tem iz detektorja podobnih vsebin odstranite tudi datoteko.

  840
 • Prečrtan krog pomeni, da poročilo ne obstaja. Ob premiku miške na ikono, ste obveščeni o vzroku. Vzrok je lahko brisanje s strani izvajalca ali pa napaka pri izdelavi poročila. Za takšno datoteko lahko zahtevate ponovno izdelavo poročila.

  840

Pregled poročila

 • Izdelano poročilo lahko pogledate s klikom na ikono Preglej poročilo.

  840
 • Primer poročila, kjer so zaznane podobnosti vsebine.

  840

Brisanje poročila

 • Ko je poročilo izdelano ali pa je še v izdelavi, lahko zahtevate izbris poročila in datoteke. To storite s klikom na ikono smetnjaka.

  840
 • Brisanje morate potrditi v pojavnem oknu.

  700
 • Po potrditvi se bo smetnjak obarval rdeče. Brez osvežitve strani lahko izvajate še druga opravila, kot so ocenjevanje, komentiranje, upravljanje z detekcijo podobnosti.

  840

Videokonference MS Teams

Dejavnost Videokonferenca MS Teams omogoča dodajati v spletno učilnico direktno povezavo na MS Teams videokonferenco. Učeči se bodo tako lahko videokonferenci pridružili s klikom na dejavnost.

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Videokonferenca MS Teams.

760

Nastavitve

Ime - določite ime video srečanja (to se prikaže kot naslov dejavnosti na strani predmeta).

URL-Videokonference - To polje se izpolni samodejno, ko ustvarite MS Teams videokonferenco. Nad nastavitvami je prikazano okno, ki zahteva prijavo z Microsoft Account računom. Prijavite se in nato v oknu ustvarite videokonferenco. Po uspešni kreaciji se bo povezava na videokonferenco avtomatsko prenesla v polje URL-Videokonference.

740

Opis - opcijsko lahko določite opis tega srečanja. Če obkljukate Prikaži na strani predmeta se bo ta opis prikazal pod naslovom dejavnosti.

Zbirka podatkov

Dejavnost Zbirka podatkov omogoča udeležencem dodajati vnose različnih formatov in iskati po zalogi dodanih vnosov.

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Zbirka podatkov.

760

Nastavitve

V odseku Splošno:

 • Določite ime dejavnosti.

 • Opis - v uvodu lahko udeležencem opcijsko napišete kratka navodila - namen podatkovne zbirke.

 • Prikaži opis na strani predmeta - če potrdite to nastavitev, bo opis prikazan na začetni strani spletne učilnice pod povezavo na dejavnost.

Obvezna polja so označena z rdečo zvezdico.

V odseku Vnosi urejate:

 • Zahtevana je odobritev - če pri nastavitvi izberete Da, bodo vnosi vidni ostalim udeležencem šele po vaši odobritvi.

 • Dovoli komentarje pri vnosih - če pri tej nastavitvi izberete Da, bodo udeleženci lahko komentirali vnose ostalih udeležencev.

 • Zahtevani vnosi pred ogledom - določite število vnosov, ki jih mora udeleženec dodati preden si lahko ogleda vnose ostalih, lahko pustite tudi Brez.

 • Največje število vnosov - določite število vnosov, ki jih lahko udeleženec odda pri tej dejavnosti.

Razpoložljivost - v tem odseku lahko podatkovno zbirko časovno omejite. Če želite postaviti roke za oddajo in roke za ogled, omogočite izbiro datuma s klikom na Omogoči.

940

Ocenitve - podatkovni zbirki lahko določite tudi ocenjevanje.

 • Pri nastavitvi Tip združevanja določite različne možnosti ocen (najvišja ocena, najnižja, povprečje ocen …). S tem se vam prikažejo dodatne možnosti.

 • Pri nastavitvi Lestvica izberete način ocenjevanja (Nič, Lestvica, Točke).

  Če izberete Točke vpišete najvišjo oceno v polje Najvišja ocena (npr. pri vpisu 10, bodo možne ocene od 1 do 10 ipd.).

 • Ocenjevanje lahko tudi časovno omejite - to storite tako, da dodate klukico pri Omeji ocenitve za postavke z datumi v tem razponu: in nato izberete datume.

 • Pri nastavitvi Kategorija ocen določite v katego kategoijo v redovalnici bo ocena uvrščena.

 • Pri nastavitvi Ocena za uspešno opravljanje določite oceno, ki jo morajo udeleženci doseči za uspešno opravljeno nalogo.

Splošne nastavitve modula

 • Določite vidnost dejavnosti z nastavitvijo Razpoložljivost.

 • Opcijsko lahko določite Številko ID dejavnosti, za boljšo prepoznavnost v prilagojenih poročilih in pri izračunih ocene.

 • Če imate udeležence razdeljene po skupinah, določite skupinski način z nastavitvijo Skupinski način.

Nastavitve shranite.

S tem je zbirka podatkov ustvarjena. Pred uporabo morate nastaviti še vnosna polja ter določiti prikaz vnosov.

Dodajanje polj

 1. Novo polje dodate tako, da iz padajočega menija Ustvari novo polje izberete tip polja, ki ga želite dodati.

  940

  Izbirate lahko med naslednjimi tipi polj:

  • Datoteka - polje za nalaganje poljubne datoteke. Če bodo udeleženci nalagali slike, raje uporabite tip polja “Slika”.

  • Datum - pri vnosu je omogočena izbira datuma.

  • Meni - pri dodajanju vnosa bo uporabnik iz menija izbral eno izmed ponujenih možnosti.

  • Polje za besedilo (Text input) - pri dodajanju vnosa je prikazano polje za vnos kratkega besedila.

  • Potrditveno polje - pri dodajanju vnosa lahko uporabnik izbere več možnosti s klikom na izbirne kvadratke (checkbox).

  • Radio gumb - pri dodajanju vnosa bo uporabnik izbral eno izmed ponujenih možnosti.

  • Slika - omogoči nalaganje slike, ki se pri pregledovanju vnosov lahko prikaže na strani skupaj z besedilom.

  • URL - omogoča vnos internetnega naslova.

  • Večnamenski meni - pri dodajanju vnosa lahko uporabnik izbere iz menija več možnosti.

  • Vnos besedila (Text area) - namenjeno je za vnose daljšega besedila, kjer lahko določite velikost polja za besedilo (širino in število vrstic).

  • Zemljepisna širina in dolžina - izbirate lahko zunanje storitve za prikaz lokacije npr. Google Maps - pri dodajanju vnosa uporabnik vpiše zemljepisno širino in dolžino, ki se pojavi kot povezava. S klikom na povezavo se odpre lokacija določene zemljepisne širine in dolžine.

  • Številka - pri dodajanju vnosa je prikazano polje za vnos številk.

 2. Ko izberete tip polja, določite še ime in opis polja ter ostale nastavitve (kar je odvisno od tipa polja).

 3. Kliknite na gumb Dodaj, da potrdite novo polje.

  940
 4. Polje, ki ste ga dodali lahko urejate s klikom na znak za urejanje desno ob polju, lahko ga tudi izbrišete.

  940

  Primer zbirke podatkov, ki vsebuje Besedilno polje in Polje datoteke.

  940

Predloga zbirke podatkov

Preden udeleženci lahko dodajajo vnose je potrebno določiti predlogo.

 • Do predloge dostopate s klikom na zavihek Predloge.

  1020
 • Predloge določajo, kako se bodo vnosi prikazovali pri pregledovanju podatkovne zbirke. Lahko jo uredite ali pa samo potrdite s klikom na gumb Shrani predlogo.

 • Ob izbiri zavihka Predloge se vam pojavi še dodatna vrstica z zavihki. Pri vsakem od zavihkov lahko urejate predlogo za različne prikaze.

Dodajanje vnosov

 • Vnose uporabniki dodajajo s klikom na Dodaj vnos.

  Primer dodajanja vnosa, kjer je potrebno vpisati ime in priimek in dodati datoteko.

  940

  Primer dodanega vnosa.

  740

  V zgornji vrstici pri oddaji so še zavihki, ki vam omogočajo pregledovanje in iskanje po dodanih vnosih.

Rezervacija

Dejavnost Rezervacija omogoča zbiranje prijav na različne dogodke (delavnice, seminarje, konference, razne dejavnosti na šoli …​).

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Rezervacija.

760

Osnovne nastavitve

Splošno

 • Obvezna podatka sta ime dogodka in tip dogodka.

 • Trajanje, točke, ime organizatorja, URL ankete in URL ankete za predavatelje vnesete, če je rezervacija namenjena npr. prijavi na delavnico ali seminar. URL naslov ankete lahko vnesete tudi potem pri dodajanju posameznih izvedb dogodka.

 • Lahko pripnete datoteko, ki se pojavi nad ustvarjeno rezervacijo.

  1040
 • Določite še ostale možnosti rezervacije.

  Pri nastavitvi Privzeti pogled za rezervacijo lahko določite, katere izvedbe bodo udeležencu prikazane na strani s prijavo.

  Izbirate lahko med Moje rezervacije, Prikaži vse izvedbe, Prikaži samo aktivne izvedbe ali Moja institucija.

 • Določite lahko še razvstitev, ker lahko izbirate med razvrstitvijo rezervacije po imenu, datumu začetka dogodka in razpoložljivosti.

  1040

Nastavitve potrditvenega e-maila

 • Če pri nastavitvi Pošlji potrditveno elektronsko pošto izberete Da, bodo udeleženci po elektronski pošti dobili obvestilo o rezervaciji.

 • Določite lahko, koliko dni pred dogodkom naj se pošlje opomnik vsem udeležencem. Za pošiljanje opomnika morate pri dogodku določiti začetni in končni datum.

 • Uporabniško ime skrbnika rezervacije, ki je obveznen podatek se vpiše samodejno in ga lahko tudi spremenite. Vsa poslana obvestila bodo vsebovala pošiljatelja, ki je naveden kot skrbnik rezervacije.

 • Če pri nastavitvi Pošlji potrditveno elektronsko pošto tudi skrbniku rezervacij izberete Da, bo skrbnik na elektronski naslov dobival kopije prijav.

  980
 • Uredite in popravite lahko tudi privzeta sporočila, ki jih dobijo udeleženci.

  980
 • S klikom na vprašaj pri posameznem sporočilu se vam odpre seznam spremenljivk, ki jih lahko vključite v besedilo.

 • Spremenljivke, ki črpajo vrednosti iz baze morajo ostati zapisane v zavitih oklepajih.

  980

Razne nastavitve

 • Pravila udeležbe – udeležencem lahko napišete kakšni so pogoji za udeležbo na dogodku.

 • Dovoli uporabnikom, da se prijavijo in/ali odjavijo od dogodka po tem, ko se je dogodek že začel? - omogočite ali onemogočite.

 • Pomembna nastavitev je Uporabniki lahko umaknejo prijavo. Z izbiro Da udeležencem omogočite, da lahko sami prekličejo prijavo na dogodek.

 • Samodejno vključi uporabnike v spletno učilnico - če izberete Da, bodo udeleženci ob prijavi samodejno vpisani v spletno učilnico, kjer se izvaja seminar.

  Udeležence lahko vključite v spletno učilnico tudi kasneje pri posamezni izvedbi dogodka.

 • Samodejno vključi uporabnike v skupinoDa izberete takrat, ko želite udeležence vključiti v drugo spletno učilnico (v učilnico kjer se bo izvajal seminar) in jih pri tem razvrstiti še v skupino.

 • Maksimalno število prijav na uporabnika - določite kolikšno je maksimalno število prijav za posameznega uporabnika.

  980

Zaključevanje dejavnosti

To nastavitev pri rezervaciji lahko uporabite za označevanje prisotnosti udeležencev na dogodku.

 • Pri nastavitvi Zaključevanje aktivnosti izberete Pokaži aktivnost kot zaključeno, ko so pogoji izpolnjeni.

 • Pri zaključevanju aktivnosti obkljukate Potrdi zaključek aktivnosti.

  980

Nastavitve potrdite s klikom na gumb Shrani spremembe.

Dodajanje izvedb dogodka

Ko imate dodano dejavnost Rezervacija, morate dodati še izvedbo za prijavo udeležencev.

 • Na začetni strani spletne učilnice kliknete na dejavnost Rezervacija, ki ste jo ustvarili.

  860
 • Desno kliknete na ikono zobnika, da se vam odpre meni.

 • V meniju izberete Dodaj novo izvedbo dogodka.

  1040
 • Odpre se vam stran kjer uredite splošne nastavitve. Obvezen podatek je Ime dogodka.

 • Če pri nastavitvi Omeji število udeležencev potrdite polje, lahko določite Maksimalno število udeležencev in Maksimalno število mest na čakalni listi.

  1040
 • Določite lahko čas trajanja dogodka.

 • Prijave lahko omejite na določeno časovno obdobje.

 • Če potrdite polje Začetek in konec dogodka sta znan, lahko določite datum začetka in zaključka dogodka.

 • V primeru, da boste pošiljali tudi anketo, vnesete še URL naslov ankete za udeležence in predavatelje.

  1040
 • Če v urejevalnik Opis vpišete besedilo, bo to prikazano pod imenom izvedbe s klikom na povezavo Prikaži opis.

  1040
 • V odseku Dodatne možnosti lahko uredite še nastavitve kot so:

  • Obvestilo, ki se ročno pošlje izbranim udeležencem.

  • Uporabnikom prepreči rezervacijo. Skrij gumb "rezerviraj".

 • V odseku Možnosti besedila rezervacije lahko v urejevalnike vnesete besedilo, ki bo udeležencem vidno Pred prijavo, Po prijavi in po Potrditvi.

  Besedilo bo vidno pod imenom dogodka s klikom na povezavo Prikaži opis.

  Nastavitve potrdite s klikom na gumb Shrani in prikaži ali Shrani in dodaj novo, če boste dodali novo izvedbo.

  1040

Upravljanje izvedbe

 • Udeleženci se na dogodek prijavijo s klikom na gumb Rezerviraj sedaj.

  1040
 • S klikom na Upravljaj z …​ odzivi se vam odpre stran s prijavljenimi udeleženci.

  1040

Na strani s prijavljenimi udeleženci imate naslednje gumbe:

 • Izbriši prijave – izbrišete prijavljene udeležence.

 • Pošlji opomnik po elektronski pošti - pred prihajajočim dogodkom lahko udeležencem pošljete opomnik.

 • Pošlji poljubno sporočilo – iz spletne učilnice jim lahko pošljete sporočilo.

 • Potrdi stanje dokončanja - zaključite dejavnost, npr. udeležencem potrdite prisotnost na dogodku.

  Pred klikom na posamezen gumb morate udeležence označiti.

  1040

  Če ste pri nastavitvah rezervacije vnesli tudi URL ankete, dobite na strani s prijavami tudi gumb Pošlji URL naslov ankete.

  Udeležencem po elektronski pošti pošljete povezavo do ankete tako, da jih označite in kliknete na gumb za pošiljanje ankete.

  1040

Vključevanje prijavljenih udeležencev v drugo spletno učilnico

 • Prijavljene udeležence lahko vključite tudi v drugo spletno učilnico, ki jo določite v izvedbi pri nastavitvi Izberi spletno učilnico.

  860
 • V tem primeru se vam pri prijavah prikaže še povezana spletna učilnica in gumb Vključi uporabnike v spletno učilnico.

 • V spletni učilnici, v katero vključujete uporabnike, se vam samodejno ustvari skupina. Udeležence vanjo vključite s klikom na gumb Vključi uporabnike v spletno učilnico.

  1080

Slovar

Dejavnost omogoča ustvarjanje slovarja, povezovanje vnosov, izvažanje vnosov iz pomožnega v glavni slovar.

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Slovar.

760

Nastavitve

Splošno

 • Vnesete ime in opis slovarja.

 • Določite vrsto slovarja (Pomožni ali Glavni slovar). V spletni učilnici imate lahko dodanih več slovarjev od katerih je lahko samo eden glavni, ostali so pomožni. Pojme iz pomožnih slovarjev lahko uvažate v glavni slovar.

Vnosi

 • Privzeto odobreno – če pri tej nastavitvi izberete Da, bodo novi vnosi samodejno vidni vsem, ob izbiri Ne boste morali nove vnose, da bodo postali vidni potrditi.

 • Vedno dovoli urejanje - pri tej možnosti določite ali lahko udeleženci urejajo svoje vnose.

 • Dovoljeni podvojeni vnosi - če vključite to možnost, so dovoljeni večkratni vnosi z enakim imenom pojma.

 • Dovoli komentiranje vnosov - z izbiro Da udeležencem dovolite, da dodajo komentarje na vnesene izraze. Izvajalec predmeta lahko vedno doda komentarje k vnosom.

 • Samodejno povezovanje vnosov slovarja - z vključitvijo te možnosti boste omogočili, da se povezave na pojem v slovarju pojavijo tudi drugje v spletni učilnici, npr. v forumih, virih. Samodejno povezovanje je potrebno kljub tej nastavitvi, označiti še pri vsakem vnosu v slovar.

  760

Videz

Pri nastavitvi Oblika prikaza lahko izbirate med naslednjimi vrstami slovarja:

 • Enostaven, slovarski prikaz - slovar v obliki Pojem/Definicija (vstavite lahko sliko, avtor ni prikazan, priloge se prikažejo kot povezave).

 • Zvezno brez avtorja - podoben prikaz kot pri preprostem slogu slovarja.

 • Polno z avtorjem / Enciklopedija - vstavite lahko slike, ki se pojavijo ob besedilu. Prikazani so podatki o avtorju, priloge se prikažejo kot povezave.

 • Polno brez avtorja - brez prikaza podatkov o avtorju, priloge se prikažejo kot povezave.

 • Enciklopedija - kot Polno z avtorjem, vendar se priložene slike prikažejo ob besedilu.

 • Pogosto zastavljena vprašanja - uporabno za prikaz seznama pogosto zastavljenih vprašanj. Ko vnesete pojem in definicijo in shranite, se ob pojmu v slovarju doda beseda Vprašanje, ob definiciji pa beseda Odgovor.

 • Seznam vnosov - ta oblika prikazuje vse vnose v obliki povezav.

Določite še število vnosov na stran.

Način pregledovanja slovarja lahko prilagodite po meri. Brskanje in iskanje po slovarju je vedno na voljo, vendar lahko določite tri dodatne možnosti:

 • Prikaži povezave po abecedi - z izbiro Da omogočite pregledovanje po črkah abecede.

 • Prikaži povezavo VSE - če to možnost potrdite, omogočite pregledovanje vseh vnosov hkrati.

 • Prikaži povezavo "Posebno" - lahko omogočite pregledovanje po posebnih znakih, kot so @, # , $.

 • Dovoli pogled za tiskanje - če to nastavitev omogočite, bodo udeleženci dobili povezavo Različica za tisk.

  840

  Ocenitve - če boste slovar ocenjevali, nastavite še način ocenjevanja in ocenjevalno lestvico ter po želji omejite čas ocenjevanja vnosov.

  1040

  Pod Običajne nastavitve modula določite še vidno dejavnosti. Če imate udeležence razdeljene po skupinah, lahko določite še skupinski način.

  Shranite nastavitve.

Vnos pojmov v slovar

Ko ustvarite slovar, lahko udeleženci začnejo z vnosom novih pojmov.

 1. V spletni učilnici kliknejo na ime (povezavo) slovarja, ki ste ga ustvarili.

 2. Odpre se jim stran kjer kliknejo na gumb Dodaj vnos.

  940
 3. S klikom na gumb Dodaj vnos se odpre urejevalnik, kjer udeleženci vnesejo pojem in definicijo (opis pojma). Dodajajo slike, priloge in povezave, kar je odvisno od vrste slovarja, ki ste ga določili.

  940

  Pri dodajanju vnosa lahko določijo še ključne besede, ki so povezane z dodanim pojmom. Dodajo prilogo - eno ali več datoteko s svojega računalnika. Datoteka se naloži na strežnik in shrani z vnosom. To je uporabno, če udeleženec želi deliti z ostalimi npr. sliko ali Word-ov dokument.

  Za brskanje po slovarju je namenjena zgornja vrstica s pomočjo katere lahko brskate po abecedi, kategorijah, datumu in avtorju (odvisno od tipa slovarja).

  940

  Vnose urejate s pomočjo znakov, ki se pojavijo v spodnjem desnem kotu vsakega vnosa.

  940

  Če ste v slovarju omogočili komentiranje vnosov lahko udeleženci dodajo k vnosom komentarje (Dovoli komentarje vnosov urejate v nastavitvah slovarja). Povezava dodaj komentar se pojavi pod opisom pojma. S klikom na povezavo se odpre prostor za vpis komentarja.

  940

  Če ste pri nastavitvah slovarja določili ocenjevanje, lahko vnose tudi ocenite.

  940

Vprašalnik

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Vprašalnik.

760

Nastavitve

 • Splošno - vnesete ime in opis vprašalnika (ime je obvezen podatek).

 • Razpoložljivost - določite lahko datum kdaj se bo vprašalnik odprl in zaprl. Če datuma ne določite, bo vprašalnik udeležencem veš čas na voljo.

  980

V odseku Možnosti odgovorov urejate naslednje:

 • Vrsta - določite kolikokrat lahko udeleženci odgovarjajo na vprašalnik.

 • Način anketiranja - določite ali ja vprašalnik anonimen ali z imenom, kar pomeni, da je identiteta anketiranca vidna.

 • Udeleženci lahko vidijo odgovore - določite kdaj lahko udeleženci vidijo odgovore.

 • Pošlji obvestilo o oddaji – izberete lahko način obveščanja o oddaji. Privzeta nastavitev je Ne.

 • Shrani/prikliči odgovore – pri nastavitvi Da udeleženci lahko shranijo svoje odgovore preden oddajo vprašalnik in naj odgovorijo kasneje.

 • Dovoli razvejana vprašanja – nastavitev omogoča, da vprašanja tipa Da/Ne in izbirna vprašanja razvejate na podvprašanja.

 • Samodejno številčenje – določite številčenje strani in vprašanj.

 • Ocenjevanje odgovorov - pri tej nastavitvi lahko določite oceno za ocenjevanje odgovorov.

  920

Odsek Nastavitve vsebine:

 • Privzeta nastavitev je Ustvari novo, lahko pa tudi izberete eno od ponujenih možnosti.

  920

Uredite še ostale nastavitve, ki so skupne vsem dejavnostim in shranite.

Dodajanje vprašanj

 1. Kliknete na povezavo vprašalnika, ki ste ga ustvarili.

 2. Odpre se vam stran za dodajanje vprašanj.

 3. Kliknete na povezavo Dodaj vprašanja.

  980
 4. Na strani, ki se vam odpre v meniju izberete vprašanje in kliknete na gumb Dodaj izbrano vrsto vprašanja.

  980

Primer dodajanja vprašanja "Izbirni gumbi"

 1. Na strani za dodajanje vprašanja vpišete ime vprašanja

 2. Določite ali je pri vprašanju zahtevan odgovor (obvezen odgovor).

 3. Izberete kakšna naj bo postavitev gumbov – vertikalna ali horizontalna.

 4. Vpišete besedilo vprašanja in možne odgovore.

 5. Shranite spremembe.

  980

  Vprašanje se pojavi v odseku Upravljanje vprašanj.

  Ob vprašanju so ikone s katerimi lahko vprašanje premikate, urejate, izbrišete in določite ali je vprašanje obvezno.

  Nad dodanimi vprašanji imate zavihke Napredne nastavitve, Vprašanja, Odziv, Predogled in Neodgovorjeni.

  Pomen zavihkov je opisan v poglavju Dostop do odgovorov vprašalnika izvajalec.

  980

Odgovarjanje na vprašalnik udeleženec

 • Udeleženec začne z odgovarjanjem na vprašalnik s klikom na gumb Odgovorite na vprašanja …​.

  920
 • Ko odgovori na vprašanja, klikne na gumb Oddaj vprašalnik.

  920
 • V nadaljevanju klikne še na gumb Nadaljuj.

  920
 • Odpre se mu stran s pregledom odgovorov.

  920

Dostop do odgovorov vprašalnika izvajalec

 • Odgovore udeležencev pregledujete in urejate s klikom na povezavo Preglej vse odgovore.

  980

  Odpre se vam stan Preglej vse odgovore.

  Na tej strani imate zavihke Napredne nastavitve, Vprašanj, Odziv, Predogled, Preglej vse odgovore in Neodgovorjeni.

  980
 • Napredne nastavitve - pri teh nastavitvah lahko npr. vnesete potrditveni URL (URL, kamor je udeleženec preusmerjen po izpolnitvi vprašalnik) in besedilo, ki se bo pokazalo udeležencem po izpolnitvi vprašalnika.

 • Vprašanja - dodate novo vprašanje.

 • Odziv - možnosti odzivov so na voljo, če vprašalnik vsebuje določeno vrsto vprašanj (izbirni gumbi, spustno polje, Da/Ne ali stopenjska lestvica) .

 • Predogled - ta možnost vam omogoča predogled vprašalnika.

 • Preglej vse odgovore

  • Povzetek - na tej strani dostopate do ogleda privzete razvrstitve odgovorov, kjer imate še ostale možnosti, kot je razvrščanje (naraščajoče in padajoče), izbris vseh odgovorov in prenos v formatu CSV.

  • Seznam odgovorov - dobite prikaz posameznih odgovorov vseh sodelujočih. Če je način anketiranja nastavljen na anonimen, vam nad vprašalnikom pri odgovarjal zapiše Anonimen.

 • Neodgovorjeni - na tej strani lahko pošiljate obvestila uporabnikom, ki na vprašalnik niso odgovorili.

Wiki

Dejavnost Wiki omogoča udeležencem, da skupno ali individualno urejajo strani.

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Wiki.

760

Nastavitve

Splošno

 • Naslov in opis wikija - vnesete ime in namen dejavnosti.

 • Prikaži opis na strani predmeta - če potrdite polje, se bo opis pokazal pod povezavo wikija na začetni strani spletne učilnice.

 • Način wiki - izbirate lahko med sodelovalnim ali posameznim wikijem.

 • Naslov prve strani - vnesete naslov prve strani wikija.

Oblika

 • Izberete obliko wikija - pri nastavitvi Privzeta oblika lahko izbirate med tremi oblikami.

  840

  Pri obliki HTML je za urejanje vsebine na voljo urejevalnik.

  980

  Pri ostalih dveh formatih je na voljo orodna vrstica, pri kateri s klikom na ikone dobite v urejevalniku že programirane oblike, npr. za poudarjeno besedilo, povezave, oglate oklepaje - notranje povezave.

 • Če obkljukate nastavitev Vsili format potem se možnost izbire formata ne bo prikazala med urejanjem wiki strani.

980

Splošne nastavitve modula

 • Določite vidnost dejavnosti z nastavitvijo Razpoložljivost.

 • Opcijsko lahko določite Številko ID dejavnosti, za boljšo prepoznavnost v prilagojenih poročilih in pri izračunih ocene.

 • Če imate udeležence razdeljene po skupinah, določite skupinski način z nastavitvijo Skupinski način.

Shranite nastavitve.

Ustvarjanje wiki strani

 1. V poglavju spletne učilnice kliknete na povezavo (ime) wikija, ki ste ga ustvarili.

 2. Odpre se vam stran kjer izberete obliko in kliknete na gumb Ustvari stran.

  940
 3. Privzeto se vam odpre zavihek Uredi kjer v urejevalniku začnete urejati začetno stran ali ustvarite nove podstrani.

 4. Novo stran v wikiju (v HTML formatu) ustvarite tako, da vnesete ime strani med dvojne oglate oklepaje npr. [[Skupina 1]]. S tem, ko ste dali besedilo med dvojne oglate oklepaje ste dobili povezavo na wiki podstran.

  980
 5. Potrdite s klikom na gumb shrani.

  Povezave do wiki strani (podstrani), ki so jih udeleženci že urejali se razlikujejo od strani, ki jih še niso urejali (povezava je zapisana pokončno in drugačne barve).

  880

  Pri ostalih dveh formatih se vam oglati oklepaji izpišejo s klikom na ikono Notranja povezava, med katere vnesete le še besedilo.

  880

  Pri ustvarjanju podstrani v istem wikiju je pomembno, da jih ne poimenujete z enakim imenom. V takem primeru se zgodi, da se vsebina wikija prepiše in sicer z vsebino udeleženca, ki ga zadnji ureja.

Zavihki v wikiju

V zgornji vrstici imate na wiki strani dostop do zavihkov.

940
 • Ogled - ko je izbran ta zavihek, lahko vidite kako wiki stran vidijo udeleženci.

 • Uredi - s klikom na zavihek lahko stran urejate.

 • Komentarji - dodate komentar in pripnete datoteke.

 • Zgodovina - zavihek prikazuje zgodovino sprememb na trenutni strani v wikiju. Učitelj - izvajalec v spletni učilnici lahko pogleda kdo od udeležencev je sodeloval pri ustvarjanju wikija. Če udeleženci npr. izgubijo vsebino, lahko učitelj obnovi ustrezno različico (zavihek “Različica” prikaže različice, s klikom na posamezno različico vidite vsebino, ki jo lahko s klikom na povezavo “Obnovi to različico” povrnete).

 • Načrt - prikaže seznam strani, ki ste jih že začeli urejati (seznam strani je razvrščen po abecednem redu). S klikom na povezavo se vam odpre vsebina wiki strani.

 • Datoteke - s pomočjo gumba “Uredi wiki datoteke” lahko nalagate datoteke s svojega računalnika.

 • Skrbništvo - prikažejo se vam strani, ki imajo že vsebino, lahko jih urejate ali izbrišete.

Izbira

Dejavnost Izbira lahko uporabite za razdelitev učencev v skupine, za kratke ankete v kateri je samo eno vprašanje in več izbir.

Možnost objave rezultatov je anonimna ali poimenska.

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Izbira.

760

Nastavitve

 • Splošno - določite ime, opis in način prikaza.

 • Možnosti - če pri nastavitvi Dovoli posodobitve izbire izberete Da, se bodo lahko udeleženci po svoji oddaji premislili in se ponovno odločali.

 • Omeji dovoljeno število odzivov - če pri tej nastavitvi izberete Da, dobite polja v katera vpišete ime izbire in omejitve, npr. število članov v skupini.

  740

Razpoložljivost - dejavnost lahko časovno omejite, npr. določite koliko časa imajo udeleženci, da se razdelijo v skupine.

Rezultati - pri nastavitvi Objavi rezultate določite način prikaza rezultatov. Na voljo so naslednje izbire:

 • Ne objavi rezultatov udeležencem.

 • Pokaži rezultate udeležencem, ko oddajo svoj odgovor.

 • Pokaži rezultate udeležencem, ko je izbira zaključena.

 • Vedno pokaži rezultate udeležencem.

Pri nastavitvi Zasebnost rezultatov lahko določite dva načina:

 • Rezultate objavi anonimno, ne prikaži imen udeležencev.

 • Objavi celotne rezultate, ki pokažejo imena in njihove odločitve.

  940

Pod Običajne nastavitve modula določite še vidnost dejavnosti in skupinski način.

Shranite nastavitve.

Dejavnost Izbira - udeleženci

Ko udeleženci vstopijo v dejavnost Izbira (v našem primeru razdelitev v skupine), izberejo skupino in kliknejo na gumb Shrani mojo odločitev.

Pri zasedeni skupini se jim izpiše, da je polna.

S klikom na povezavo Ogled odgovorov si lahko ogledate odgovore udeležencev.

940

Iz skupine udeleženca lahko tudi izbrišete ali ga premaknete v drugo skupino.

Pri udeležencu označite kvadratek in v meniju Izberi dejanje izberete kar želite storiti.

940

Kviz

Kviz v spletni učilnici lahko uporabite za preverjanje znanja.

Za pripravo kviza so na voljo različni tipi vprašanj: Drži/Ne drži, Esej, Kratek odgovor, Izberi manjkajoče besede, Povleci in spusti, Ujemanje, Ugnezdeni odgovori, Izračunano, Več izbir.

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Kviz.

760

Urejanje nastavitev kviza

Splošno

 • V polje Ime vnesete naslov kviza.

 • V Uvod zapišete udeležencem informacije, ki jih potrebujejo za reševanje kviza npr. namen kviza, potek reševanja, pogoj za uspešno rešen kviz.

  Vnos ime je v nastavitvah kviza edini obvezen podatek.

  980

Časovna uskladitev

 • Odpri kviz / Zapri kviz - določite datum od kdaj do kdaj bo kviz na voljo.

 • Časovna omejitev - kviz lahko dodatno časovno omejite.

 • Ko poteče čas reševanja - določite kaj se zgodi, če udeleženec ne odda rezultatov kviza do določenega časa.

 • Dodaten čas/podaljšek za oddajo - določite dodaten čas za dokončanje kviza.

  980

Ocena

 • Ocena za uspešno opravljanje – nastavite pogoj za uspešno opravljen kviz.

 • Dovoljenih poskusov – nastavite koliko poskusov imajo na voljo udeleženci.

 • Način ocenjevanja - če je kviz možno reševati večkrat, omogoči izračun končne ocene (privzeta nastavitev je Najvišja ocena).

  980

Postavitev

 • V tem odseku določite koliko vprašanj bo prikazano na stran in navigacijo po vprašanjih.

Obnašanje vprašanja

 • Premešaj v vprašanjih - vsak udeleženec ima drugačen vrstni red vprašanj.

 • Kako se vprašanja vedejo - določite lahko različne odzive, npr. da udeleženci dobijo oceno in odziv po oddaji celotnega kviza, ali da dobijo odziv takoj, pri vsakem vprašanju.

  Privzeta nastavitev je "Zakasnjen odziv", kjer udeleženec vnese odgovore na vsa vprašanja in šele po oddaji celotnega kviza prejme oceno in odziv.

  980

Možnost pregleda

 • Pri tej nastavitvi lahko določite katere informacije udeleženci vidijo, ko pregledujejo poskus ali poročilo.

Dodatne omejitve pri poskusih

 • Zahtevaj geslo - če pri tej nastavitvi določite geslo, bodo morali udeleženci pred začetkom reševanja kviza vnesti geslo.

 • Prisiljen časovni zamik med prvim in drugim poskusom in Prisiljen zamik med kasnejšimi poskusi - če boste določili časovni zamik, bodo morali udeleženci počakati za ponovno reševanje kviza.

  980

Odziv za poskus

 • Pri nastavitvi Odziv na poskus lahko zapišete besedilo, ki se bo prikazalo udeležencu po opravljenem kvizu.

 • Prikazano besedilo je lahko odvisno od ocene udeleženca.

  V primeru na spodnji sliki bodo imeli udeleženci pri doseženem rezultatu med 100 % in 90 %, izpisan komentar Odlično.

  980

Zaključevanje dejavnosti

Ta nastavitev omogoča, da udeleženci v spletni učilnici sledijo svojemu napredku - dokončanju dejavnosti.

 • Pri nastavitvi Sledenje zaključevanju izberete – Pokaži dejavnost kot zaključeno, ko so pogoji izpolnjeni.

 • Če bo pogoj za uspešno zaključen kviz ocena, potem obkljukate Udeleženec mora dobiti oceno, da dokonča to aktivnost.

  980

Vprašanja za kviz

Vprašanja lahko dodate sproti ob ustvarjanju kviza ali jih vnaprej pripravite v zbirki vprašanj.

Dodajanje vprašanj znotraj kviza

 1. V spletni učilnici kliknete na povezavo kviza, ki mu želite dodati vprašanja.

  800
 2. Kliknete na gumb Uredi kviz.

  980
 3. Na strani, ki se vam odpre kliknete na Dodaj.

 4. V meniju kliknete na novo vprašanje.

  980
 5. Izberete tip vprašanja in kliknete na gumb Dodaj.

  680

Dodajanje vprašanj v zbirko vprašanj

 1. V spletni učilnici kliknete na ikono zobnika in v meniju na povezavo Več.

  1000
 2. Odpre se vam stran Skrbništvo predmeta, kjer pri odseku Zbirka vprašanj kliknete na povezavo Vprašanja.

  760

Do zbirke vprašanj lahko dostopate tudi preko že ustvarjenega kviza.

 • Kliknete na ikono zobnika in nato v meniju na Vprašanja.

  940

V obeh primerih se vam odpre stran, kje kliknete na gumb Ustvari novo vprašanje.

 • Vprašanja lahko razvrščate tudi v kategorije.

  940
 • Po kliku na gumb Ustvari novo vprašanje se vam odpre okno s tipi vprašanj.

  640

Izbirni tip vprašanja

Pri tem tipu vprašanja je lahko pravilen samo en odgovor ali več odgovorov.

Izbirni tip vprašanja, kjer je pravilen samo en odgovor

840

Pri dodajanju novega vprašanja izberete Izbirni tip vprašanja.

Urejanje nastavitev
 1. Vnesete ime in besedilo vprašanja.

  (Urejevalnik omogoča urejanje besedila, vnos slik, zunanjih povezav …​).

  980
 2. Sledi vnos točk vprašanja (privzeto je nastavljeno na 1 točko).

 3. Generalni odziv se prikaže vsem udeležencem, ne glede na njihov odgovor pri vprašanju, kar lahko pustite tudi prazno.

 4. Izberete tip vprašanja Samo en odgovor, kjer lahko nastavite, da se odgovori vsakokrat premešajo. Določite lahko tudi številčenje vprašanj.

  980
 5. Sledi vnos možnih odgovorov.

  980
 6. Če želite lahko dodate še povratno informacijo, kar omogoča nastavitev Kombiniran odziv.

 7. Uredite lahko še nastavitve za več poskusov.

 8. Ko ste končali z vnosom, kliknete na dnu strani še na gumb Shrani spremembe.

Izbirni tip vprašanja, kjer je pravilnih več odgovorov

Postopek tvorjenja vprašanja je enak kot prej, le nastavitev je tokrat Dovoljeno je več odgovorov.

880
 1. Pri nastavitvi En ali več odgovorov izberete Dovoljenih je več odgovorov.

  880
 2. Ker je sedaj pravilnih več odgovorov, je potrebno dodeliti vsakemu posameznemu pravilnemu odgovoru procent skupne ocene.

  940

Z dodelitvijo negativne ocene za nepravilen odgovor preprečite možnost, da bi udeleženec dosegel pozitivne točke tako, da bi izbral vse ponujene odgovore.

Vprašanja tipa Drži/Ne drži

Vprašanje na katerega sta možna odgovora Drži ali Ne drži.

880

Urejanje nastavitev

 1. Vnesete ime vprašanja in besedilo.

  980
 2. Število točk za pravilno vprašanje (privzeto je nastavljeno na 1).

 3. Izberete ali je zapisana trditev pravilna ali napačna (Drži ali Ne drži).

  980
 4. Vnesete lahko tudi komentar - Odziv za odgovor »Ne drži« in Odziv za odgovor »Drži«.

 5. Nastavitve potrdite s klikom na gumb Shrani spremembe.

  V kviz lahko vključite še ostale tipe vprašanj.

Urejanje vprašanj znotraj kviza

Vprašanja v kvizu lahko pred izvedbo kviza poljubno urejate:

 • brišete,

 • dodajate nova vprašanja,

 • urejate vsebino obstoječega vprašanja,

 • spreminjate število točk,

 • premikate vprašanje gor/dol po seznamu,

 • urejate prelome strani,

 • pogledate, kako vprašanje izgleda pri izvedbi.

  9060

Dodajanje naključnih vprašanj

Kviz lahko nastavite tako, da ga sestavlja naključen nabor vprašanj.

V spletni učilnici kliknete na kviz, ki mu želite dodati vprašanja.

 1. Kliknete na gumb Uredi kviz.

  960
 2. Na strani, ki se vam odpre kliknete na Dodaj in v meniju na Dodaj naključno vprašanje.

  960
 3. Opre se vam stran, kjer izberete kategorijo iz katere boste dodali vprašanja.

 4. Določite število naključnih vprašanj in kliknete na gumb Dodaj naključno vprašanje.

  820

  Naključno vprašanje ima v naboru vprašanj poseben prikaz.

  Vprašanja lahko urejate v zbirki vprašanj.

  920

  Za kvalitetno izvedbo kviza je priporočljivo, da je vprašanj v kategorijah, iz katerih črpa naključna vprašanja čim več.

Predogled kviza

Pred izvedbo kviza lahko pogledate kako izgledajo vprašanja v kvizu.

 • Kliknete na gumb Takojšnji predogled kviza ali v meniju na Predogled.

  980

Reševanje kviza

 • Udeleženci začnejo z reševanjem kviza tako, da kliknejo na gumb Poskusi kviz zdaj.

  980
 • Stran z vprašanjem vsebuje podatke, kjer udeleženci lahko vidijo tudi koliko točk ima vprašanje.

 • Vprašanje lahko označijo z zastavico, če npr. želijo pred oddajo kviza še enkrat preveriti odgovor.

 • V navigaciji po kvizu so odgovorjena vprašanja označena s temno sivo barvo, označena z zastavico imajo v desnem zgornjem kotu rdeč znak.

  980

Pregled rezultatov

 1. Na začetni strani spletne učilnice kliknete na povezavo kviza.

  820
 2. Na strani, ki se vam odpre kliknete na povezavo Poskusi ali v meniju na Rezultati.

  1000
 3. Pridete do strani s poročilom o izvedbi kviza.

  Na strani s poročilom lahko določite kaj naj bo vključeno v poročilo.

  Prikaži možnosti vam omogoča, da določite število prikazanih poskusov na stran in prikaz ocen za vsako vprašanje.

  Poročilo vsebuje še tabele s prikazom poskusa reševanja udeležencev in stolpčni graf prikaza rezultatov.

  1000

Delavnica

Dejavnost Delavnica omogoča oddajanje nalog, pregledovanje in medsebojno vrednotenje dela udeležencev.

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Delavnica.

760

Osnovne nastavitve

Splošno - vnesete ime delavnice.

Nastavitve ocene

 • Strategija ocenjevanja - izbirate lahko med štirimi načini, npr. pri zbirnem ocenjevanju udeleženci ocenjujejo in dajejo komentarje po kriterijih, ki ste jih določili. Pri komentarjih lahko samo komentirajo brez ocen.

 • Ocena za oddajo - določite najvišjo oceno, ki jo dobijo udeleženci za oddajo.

 • Potrebno ocena oddaje, da se uspešno opravi - določite oceno, ki jo morajo udeleženci doseči ali preseči za uspešno opravljeno nalogo.

 • Ocena ocenjevanja - določite najvišjo oceno, ki jo dobijo udeleženci za ovrednotenje dodeljenih oddaj.

 • Ocena ovrednotenja za uspešno opravljanje - določite najnižjo oceno, ki jo udeleženci morajo doseči pri elementih delavnice.

Nastavitve oddaje - napišete navodila za oddajo, določite največje število priponk za oddajo in največjo velikost datoteke.

Nastavitve ovrednotenja - napišete navodila za ovrednotenje. Nastavitev uporabi samoocenjevanje omogoča, da udeleženci ovrednotijo tudi svoje delo.

Odziv - v tem odseku lahko uredite odzive, ki jih bodo dobili udeleženci.

Primeri oddaj

 • Uporabi primere - če omogočite nastavitev Primeri oddaje za vajo ovrednotenja, lahko udeleženci svoje vrednotenje primerjajo z referenčnim ovrednotenjem.

 • Način ovrednotenja primerov - pri tej nastavitvi lahko izbirate med tremi načini ovrednotenja (prostovoljno, primeri morajo biti ovrednoteni pred oddajo in primeri morajo biti ovrednoteni pred ovrednotenjem vrstnika).

Razpoložljivost - časovno lahko določite samodejni preklop iz faze oddaje v fazo vrednotenja. V primeru, da imate te nastavitve omogočene, je priporočljivo nastaviti tudi metodo samodejnega dodeljevanja. Če naloge niso dodeljene, ocenjevanje namreč ne bo možno tudi, če je delavnica v fazi vrednotenja. V primeru, da imate te nastavitve onemogočene, faze lahko ročno preklapljate.

Uredite še ostale nastavitve, ki so skupne vsem dejavnostim in shranite.

V nadaljevanju je prikazan primer, kjer je uporabljeno ročno preklapljanje med fazo oddaje in fazo vrednotenja.

Faze delavnice

Ko imate delavnico ustvarjeno, se vam s klikom na povezavo Delavnice, ki ste jo ustvarili odpre stran s fazami.

Faza nastavitve

Prva faza delavnice vsebuje predstavitev delavnice, navodila za oddajo in obrazec za ovrednotenje.

Če imate pri nastavitvi rdeč križec pomeni, da te nastavitve niste še uredili, kar lahko naredite s klikom na povezavo v fazi.

1040

S klikom na Uredi obrazec za vrednotenje se vam odpre stran, kjer določite kriterije za ocenjevanje.

1040

Na strani, ki se vam odpre, v opis pri posameznem vidiku napišete, kaj boste ocenjevali (kriterije).

Pri Najboljša možna ocena/Lestvica za uporabo določite način ocenjevanja in oceno.

980

Ko imate urejene kriterije za ocenjevanje, preklopite v naslednjo fazo. V fazi nastavitve kliknete na povezavo Preklopi na naslednjo fazo.

1040

Odpre se vam stran kjer kliknete na gumb Nadaljuj.

860

Faza oddaje

V tej fazi udeleženci oddajo svojo nalogo s klikom na gumb Dodaj oddajo.

1040
 • Oddana naloga udeleženca, kjer ima možnost oddajo tudi urediti.

  1040

Kot izvajalec imate v fazi oddaje prikazano število oddanih nalog.

Udeležence in oddane naloge vidite tudi pod fazami oddaje.

1040

Udeležencem v fazi oddaje s klikom na povezavo Dodelite oddaje dodelite naloge v medsebojno vrednotenje.

1040

Odpre se vam stran z udeleženci in oddanimi nalogami, kjer lahko izbirate med Ročno dodelitvijo, Naključno dodelitvijo in Samodejno dodelitvijo.

1040

Primer naključne dodelitve

Pri naključni dodelitvi se vam odpre stran z nastavitvami dodeljevanja, kjer določite število nalog, ki jih bo ocenil vsak udeleženec.

980

Ko ste dodelili naloge za vrednotenje, preklopite v Fazo vrednotenja.

Faza vrednotenja

Udeleženci naloge vrednotijo s klikom na gumb Ovrednoti po kriterijih, ki ste jih določili.

1040

Ko so vse naloge ovrednotene, kar vidite na seznamu z udeleženci pod fazami vrednotenja, preklopite v Fazo ocenjevanja.

1040

Faza ocenjevanja

Na tej strani se vam prikažejo seštete ocene vrednotenja.

1040

S preklopom v naslednjo fazo delavnico zaprete.

Zaprto

V fazi Zaprto si udeleženci lahko pogledajo ocene, svoje oddaje in njihovo ovrednotenje.

1040

Prikaz ocen udeleženca

1040

Ocene so prikazane tudi v redovalnici udeleženca, do katerih dostopa s klikom na Ocene, v bloku na levi strani spletne učilnice.

Med fazami lahko preklapljate, npr. se vrnete na začetno fazo tudi, če so udeleženci naloge že oddali in so bile ocenjene.

Lekcija

Lekcija omogoča, da udeležencem posredujete vsebino ali aktivnost na zanimiv in prilagodljiv način. Sestavljena je iz zaporedja poljubnega števila strani z vsebino. Vključene so lahko tudi strani z vprašanji različnih tipov. Navigacija po lekciji je lahko preprosta ali kompleksna, odvisno od strukture predstavljenega gradiva.

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Lekcija.

760

Urejenje nastavitev

Splošno

 • Ime - določite ime lekcije.

 • Opis - dodate lahko kratek opis (podatek ni obvezen).

 • Prikaži opis na strani predmeta - če potrdite to nastavitev, bo opis, ki ste ga dodali, prikazan na začetni strani spletne učilnice pod povezavo dejavnosti.

Videz

 • Povezane medijske vsebine – v lekcijo lahko naložite medijsko vsebino. Na vsaki strani lekcije bo prikazan blok, imenovan »Povezane predstavnostne datoteke« in v njem povezava »Klikni tukaj za ogled«.

 • Prikaži trenutni rezultat – ta nastavitev omogoča, da udeleženci na vsaki strani lekcije vidijo izpis trenutnega rezultata (dosežene točke v primerjavi z vsemi možnimi točkami).

 • Prikaži meni, če je ocena vsaj – ta nastavitev določa, ali mora udeleženc dobiti določeno oceno, preden vidi meni lekcije. To udeleženca prisili, da gre skozi celotno lekcijo v prvem poskusu. Meni za lažji pregled in premikanje po lekciji lahko uporablja šele, ko dobi določeno oceno.

 • Predstavitev – omogoča prikaz lekcije v obliki diaprojekcije s širino, višino in barvo ozadja, določeno po meri.

 • Največje število odgovorov - z izborom vrednosti določite največje število odgovorov, ki jih lahko omogočite pri vprašanjih. Če boste v lekciji uporabljali samo vprašanja Drži/Ne drži, lahko npr. nastavite vrednost 2.

 • Uporabi privzeti odziv – če pri tej možnosti izberete Da, bo pri vprašanjih, kjer ne bo določen odziv, uporabljen privzet odziv, »To je pravilen odgovor« ali »To je napačen odgovor«.

 • Povezava na naslednjo aktivnost – na koncu lekcije lahko dodati povezavo na drugo aktivnost, ki jo izberete v meniju pri tej nastavitvi.

 • Vrstica napredovanja – omogočite lahko prikaz vrstice napredovanja, ki se izpisuje na dnu lekcije kot odstotek dokončanja lekcije.

 • Prikaži meni – nastavitev omogoča prikaz menija za lažje premikanje po lekciji.

Razpoložljivost

 • Na razpolago od - določite lahko datum, od kdaj je lekcija na razpolago.

 • Rok oddaje – določite datum za oddajo.

 • Časovna omejitev - če nastavitev omogočite, lahko lekcijo časovno omejite. Na začetku lekcije se prikaže opozorilo o časovni omejitvi. V bloku na desni strani pa števec (preostali čas). Vsi odgovori, oddani po preteku časa, niso upoštevani.

 • Lekcija, zaščitena z geslom – udeleženci bodo morali za dostop do lekcije vnesti geslo.

 • Dovoli opravljanje lekcije brez povezave z uporabo mobilne aplikacije - če je to omogočeno, lahko uporabnik mobilne aplikacije prenese lekcijo in jo opravlja brez povezave. Lekcije ni mogoče opravljati brez povezave, če ima nastavljeno časovno omejitev.

Nadzor poteka

 • Dovoli pregled udeležencem – ta nastavitev omogoča, da se udeleženci premikajo po lekciji od začetka in spremenijo odgovore na že pregledanih straneh.

 • Prikaži gumb za ponovni pregled vprašanja - s to nastavitvijo se bo po napačnem odgovoru udeležencu pokazal gumb za ponovni poskus, vendar brez možnosti, da pridobi točke. To pa ni združljivo z esejskimi vprašanji. Če uporabljata vprašanja tipa esejski spis, pustite to možnost onemogočeno.

 • Največje število poskusov – ta nastavitev določa največje število poskusov pri odgovarjanju na vprašanja. Če udeleženec večkrat zaporedoma odgovori napačno, se bo po največjem doseženem številu poskusov premaknil na naslednjo stran.

 • Dejanje po pravilnem odgovoru - nastavitev določa potek lekcije po pravilnem odgovoru. Izbirate lahko med tremi možnostmi:

  • Normalno sledite poti lekcije - udeleženec sledi lekciji od začetka proti koncu.

  • Prikaži še neogledano stran - strani se prikazujejo v naključnem vrstnem redu, brez prikaza že ogledanih strani.

  • Prikaži še neodgovorjeno stran - strani se prikazujejo v naključnem vrstnem redu, z možnostjo ponovitve strani, kjer udeleženec na vprašanje še ni odgovoril pravilno.

 • Število strani za prikaz – ta nastavitev določa število strani, ki bodo prikazane v lekciji. Uporablja se samo za lekcije s stranmi, ki se prikazujejo v naključnem vrstnem redu. Če je vrednost nastavljena na nič, so prikazane vse strani.

Ocena

 • Ocena – izberete način ocenjevanja. Če določite lestvico, lahko iz menija izberete lestvico. Če izberete točke, lahko vnesete največje možno število točk za to dejavnost.

 • Kategorija ocen – ta nastavite omogoča izbiro kategorije, v katero se zapišejo ocene v redovalnici.

 • Ocena za uspešno opravljanje – določite oceno, ki jo morajo udeleženci doseči ali preseči za uspešno opravljeno lekcijo.

 • Lekcija za vajo – omogočite lahko lekcijo za vajo, ki pa ne bo prikazana v redovalnici.

 • Dovoli ponavljanje lekcije – če je ta nastavitev omogočena, potem udeleženci lahko lekcijo opravljajo več kot enkrat. Uredite še ostale nastavitve, ki so skupne vsem dejavnostim in shranite s klikom na gumb Shrani in se vrni na predmet ali Shrani in prikaži.

Urejenje lekcije

V spletni učilnici kliknete na povezavo lekcije, ki ste jo ustvarili.

880

Odpre se stran z lekcijo, kjer dodate vsebino. Pod zavihkom Uredi >> Kaj želite storiti najprej? lahko izbirate med možnostmi kot so:

 • Uvozite vprašanja

 • Dodaj stran z vsebino

 • Dodaj gručo

 • Dodaj stran z vprašanjem

1000

Uvozite vprašanja

S klikom na povezavo Uvozite vprašanja lahko v lekcijo uvozite že pripravljena vprašanja.

Na strani za uvoz vprašanj v meniju izberete format datoteke vprašanj.

Naložite datoteko in kliknete na gumb Uvozi.

880

Dodaj stran z vsebino

V lekciji ustvarite stran z vsebino s klikom na povezavo Dodaj stran z vsebino.

880

Na strani, ki se vam odpre, vnesete naslov strani in vsebino. V urejevalnik vsebine lahko dodate besedilo, slike, videoposnetke, datoteke, interaktivno vsebino H5P…​

Pod urejevalnikom imate tudi nastavitvi Razporedi gumbe razvejanja vodoravno v načinu diaprojekcije in Prikaži v meniju. Prikaži v meniju vam omogoča prikaz naslova strani v meniju. V nastavitvah lekcije morate imeti prikaz menija omogočen.

Pod Vsebina 1 v polje Opis obvezno napišete besedilo, ki so bo pojavilo na gumbu za premikanje po straneh lekcije.

V meniju Skok izberete, kam bo ta gumb vodil udeleženca.

1000

Na koncu stran shranite.

Shranjena stran se vam prikaže pod zavihkom Uredi. Lahko jo posodabljate (ikona zobnik), podvojite (ikona dveh strani), si jo ogledate (lupa) in izbrišete (smetnjak).

Novo stran v lekciji dodate tako, da jo izberete v meniju, ki je prikazan ob vsaki dodani strani.

Ko imate več strani, jih lahko s klikom na puščice tudi premikate po lekciji.

Na strani pod zavihkom Uredi so prikazani tudi tipi strani in skoki.

Strani, ki ste jih dodali, lahko prikažete skrčeno ali razširjeno.

1000

Dodaj stran z vprašanjem

V lekcijo lahko dodate stran z vprašanjem, kjer izbirate med tipi vprašanj, kot so: Esej, Kratek odgovor, Numerično, Resnično/neresnično in Več izbir.

Kliknete na povezavo Dodaj stran z vprašanjem.

Na strani, ki se vam odpre, v meniju izberete tip vprašanja.

840

Na strani z vprašanjem vnesete naslov strani.

V urejevalnik Vsebina strani napišete besedilo vprašanja, ki bo zastavljeno v lekciji.

Glede na tip vprašanja, ki ste ga dodali izpolnite polja za odgovore.

Zapišete lahko tudi odziv, ki se bo udeležencem prikazal, ko bodo odgovorili na vprašanje. Uporabite lahko tudi privzeti odziv, kar določite v nastavitvah lekcije.

V meniju Skok določite, kam bo udeleženca vodil odgovor na to vprašanje. Skok je lahko relativen (ta stran, naslednja stran) ali absoluten (določen z izborom imena strani).

V polje Rezultat vpišete število točk. Če ste v nastavitvah lekcije omogočili točkovanje po meri, lahko število točk prilagodite.

Primer urejanja strani z vprašanjem Več izbir

1000

Vprašanje shranite s klikom na gumb Shrani stran.

Ko ste dodali vse strani, lekcijo zaključite tako, da na strani, ki jo določite za konec, v meniju Skok izberete Konec lekcije.

Dodaj gručo

Gruče so posebne skupine strani v lekciji. Tipična skupina gruče (ali serija strani) vsebuje strani z vprašanji, ki se udeležencem v lekciji naključno prikazujejo. Dobra praksa je, da strani z vsebino in vprašanji ustvarite vnaprej in nato dodate gruče (navigacijske strani, ki definirajo gručo). Gruče lahko uvrščamo med napredne funkcije lekcije.

1040

Zavihki pri urejanju lekcije

Poleg zavihka Uredi so na strani lekcije še zavihki Predogled, Poročila in Oceni esej.

1040

Ustvarjeno lekcijo si lahko pogledate s klikom na zavihek Predogled.

V zavihku Poročila dostopate lahko do poročil o opravljenih poskusih. Na strani s poročili lahko s klikom na zavihek Natančnejša statistika dostopate do bolj podrobne statistike reševanja lekcije.

1040

Pod zavihkom Oceni esej lahko ocenjujete vprašanja esejskega tipa, če jih imate vključena v lekcijo.

Pogled lekcije kot udeleženec

V vlogi izvajalca imate drugačen pogled lekcije, kot jo ima udeleženec, npr. ne prikaže se vam vrstica napredovanja, ne beleži vam rezultata, ocene. Lekcijo zato lahko pogledate v vlogi udeleženca. V spletni učilnici desno zgoraj kliknete na svoje ime in priimek in v meniju kliknete na Zamenjaj vlogo v …​. Na strani, ki se vam odpre, izberete Udeleženec. Po končanem pregledu v meniju kliknete na Vrni se v mojo običajno vlogo.

Prikaz lekcije se lahko razlikuje glede na to, kako ste uredili nastavitve lekcije. Na desni strani je lahko prikazan meni lekcije, udeležencem se lahko prikazuje vrstica napredka (odstotek zaključene lekcije), lekcija je lahko časovno omejena.

Primer lekcije pogled udeleženca

1040

Interaktivna vsebina H5P

Z dejavnostjo H5P lahko ustvarite zbirko interaktivnih vsebin, ki jih vključite v spletno učilnico. Ustvarite lahko dejavnosti, kot so:

 • Interaktivni video - videoposnetku dodate interaktivnost z razlagami, slikami, tabelami, vprašanji, povzetki.

 • Vroče točke - pri tej dejavnosti lahko ustvarite sliko z interaktivnimi točkami.

 • Interaktivne spominske kartice - ustvarite niz kartic s slikami, vprašanji in odgovori. Primerne so npr. za učenje tujih jezikov.

 • Predstavitev v katero lahko vključite interaktivne povzetke, vprašanja, interaktivne videoposnetke.

 • Časovnica, kjer lahko pripravite časovni trak s slikami in besedilom, kolažem iz slik, različnimi tipi vprašanj, spominskimi igrami in drugim.

 • Matematični kviz in kvizi z različnimi tipi vprašanj.

 • Igre spomina, interaktivne slike, ugani odgovor, povleci besedo, kolaž in drugo.

Ustvarjanje zbirke vsebin H5P

Do zbirke vsebin dostopate preko navigacije na levi strani spletne učilnice.

Če navigacijska bloka nista prikazana, kliknete na ikono treh črtic levo zgoraj.

Nato v bloku kliknete na Zbirka vsebin.

1060

Na strani, ki se vam odpre, lahko izberete med dodajanjem nove vsebine H5P ali uvozom že pripravljene, ki jo imate shranjeno npr. na svojem računalniku kot xxxx.h5p datoteko.

980

Če ste se odločili za dodajanje nove vsebine, se vam s klikom na gumb Dodaj odpre seznam H5P vsebin.

Vsebino dodate s klikom na ime (povezavo) vsebine.

V našem primeru bomo izbrali H5P vsebino Arithmetic Quiz - Aritmetični kviz.

980

Odpre se vam stran z nastavitvami. Obvezna polja, ki jih morate izpolniti so označena z rdečo zvezdico.

980

Ko zaključite z izpolnjevanjem polj, shranite in tako imate v zbirki prvo vsebino.

Če želite lahko dodate še več vsebin, oz. jih lahko uvozite in tako ustvarite zbirko H5P vsebin.

V zbirki vsebin lahko dodano vsebino tudi urejate.

Primer zbirke vsebin

980

Uporaba zbirke vsebin H5P

V poglavju kliknete na Dodaj dejavnost in izberete H5P - modro ikono.

760

Odpre se vam stran z nastavitvami, kjer v odseku Splošno vnesete ime, ki se bo prikazalo na začetni strani spletne učilnice.

Pri nastavitvi Datoteka paketa izberete Dodaj ali za dodajanje kliknete kar v polje z modro puščico.

Na tej strani lahko dostopate tudi do zbirke vsebin. Povezava se nahaja v besedilu "Uporabi Zbirko vsebin H5P za upravljanje z datotekami H5P".

980

V Izbirniku datotek iz zbirke izberete vsebino.

880

S klikom na vsebino (ikono) se vam odpre okno, kjer lahko spremenite ime datoteke, avtorstvo in vrsto licence, nato kliknete na Izberite to datoteko.

600

Ko imate vsebino H5P dodano, lahko pri Možnosti H5P omogočite tudi nastavitve, kot so Omogoči prenos, Gumb za vdelavo in Gumb za povratne informacije.

980

Uredite še nastavitve, ki so skupne vsem dejavnostim npr. ocenjevanje, skupinski način, omejitev dostopa in zaključevanje dejavnosti.

Zaključite s klikom na gumb Shrani in se vrni na predmet / Shrani in prikaži.

Primer vstavljene interaktivne vsebine na začetni strani spletne učilnice.

860

Primer aritemtičnega kviza

860

Primer uporabe interaktivnega videa

Interaktivnemu videu lahko dodajate interakcije, npr. različna vprašanja na katere mora udeleženec odgovoriti ob ogledu videoposnetka.

V zbirki vsebine dodate Interaktivni video.

960

V prvem koraku pod zavihkom Izbira videoposnetka, vpišete naslov in kliknete v polje za dodajanje videoposnetka.

920

V polje prilepite kopirano povezavo in kliknete na gumb Vstavi.

920
 • Povezave posnetkov, ki so naloženi na portal Arnes Video dobite tako, da desno pod posnetkom kliknete na ikono Vstavi v stran 220.

 • Odpre se vam okno Vključevanje posnetka v stran, kjer kopirate povezavo, ki jo imate v polju H5P povezava.

  960

Ko dodate videoposnetek, se pomaknete na drugi korak Dodajanje interakcij.

960

Videoposnetku dodate interaktivni element tako, da ga z miško povlečete iz orodne vrstice ali kar kliknete nanj v orodni vrstici.

840

Ko dodate interaktivni element, se vam odpre stran, kjer uredite nastavitve in dodate vsebino.

840

V tretjem koraku lahko uredite še povzetek, ki se pokaže udeležencem po koncu ogleda videoposnetka.

Primer dodane interaktivnosti

880

Primer vprašanja v interaktivnem videu

880

Videokonference Jitsi

Dejavnost Videokonferenca Jitsi je videokonferenčni sistem, ki se uporablja za predavanja predavanja, sestanke ali ustno preverjanje znanja. Med drugim omogoča tudi deljenje zaslonske slike posameznika, kar lahko izkoristimo za sočasno deljenje multimedijskih vsebin.

Videokonferenco v izbrano poglavje spletne učilnice dodate tako, da na seznamu Dejavnosti kliknete na Videokonferenca Jitsi.

760

Osnovne nastavitve

 • V polje Ime seje vnesete ime, ki ustreza želenemu naslovu video konferenčne sobe.

 • V polje Opis vnesete povzetek teme, na katero se bo nanašala razprava.

 • Pokaži opis na glavni strani predmeta - če polje potrdite, bo opis prikazan pod povezavo na video konferenco na začetni strani spletne učilnice. To izbiro je priporočljivo pustiti prazno, saj opis lahko spremeni vizualno podobo predmeta.

 • Razpoložljivost v Arnes Učilnici omogoča nastavitev kdaj in za koliko časa bo video konferenčna soba dostopna.

Primer uporabe videokonference Jitsi

 • Razpoložljivost v Arnes Učilnici

  350
 • Video konferenca

  600
 • Nastavitve

  600
 • Nastavitve kvalitete video prenosa

  350

Priporočila

Število udeležencev:

 • Za najboljšo uporabniško izkušnjo se priporoča uporaba posodobljenih brskalnikov Google Chrome, Chromium, Microsoft Edge, ker omogočajo varčevanje s pasovno širino interneta.

  • Že samo en udeleženec z napačnim brskalnikom lahko poveča porabo in s tem poslabša kvaliteto vsem udeležencem.

 • Pri srečanjih do 20 oseb imajo lahko vsi vključene videokamere.

  • Če katerega od udeležencev prične metati iz sobe, se priporoča, da ima samo učitelj oziroma govorec vklopljeno kamero.

 • Maksimalno priporočeno število hkratnih uporabnikov ene video konference je 70 brez vključenih videokamer razen govorca.

 • Priporoča se, da ima samo učitelj ves čas vkopljeno kamero in mikrofon, učenci pa le-to izklopijo in vklopijo le, ko jih k temu pozove učitelj.

Organizacija in vodenje videokonference:

 • Učenci naj uporabljajo možnost Dvigni roko, ko želijo spregovoriti.

 • V primeru uporabe funkcije Deljenje namizja imate dve možnosti:

  • kvaliteto prenosa spremenite na Visoka ločljivost.

  • izberete deljenje zgolj enega okna in tega pomanjšate, če je okno razpeto čez vaš celoten zaslon (tako boste gledalcem "povečali" sliko in olajšali vidnost besedila in slik)

 • Potem ko se v sobi zberejo vsi udeleženci, naj organizator srečanja (učitelj) zaklene konferenco s PIN-om, da ni možen vstop nepovabljenih udelenžecev.