Sinhronizacija kohort iz MDM sistema

Napako poglavja lahko REPL_LINK_ISSUE[prijavite] ali tudi sami REPL_LINK_ADOC[popravite].

Vtičnik za sinhronizacijo Moodlovih računov in kohort s podatki iz sistema MDM omogoča samodejno upravljanje računov in njihovo upravljanje po skupinah v Učilnicah. Kohorte se ustvarijo na nivoju vrhnje kategorije organizacije. Za zaposlene se ustvari kohorta z imenom Zaposleni, za učeče pa se ustvarijo kohorte po imenu oddelka (1.b, 5.a…​). S kohortami enostavno upravljamo vpis učečih ali zaposlenih v predmetih.

Nastavitve v MDM sistemu

Za sinhronizacijo kohort je potrebno v MDM ustvariti aplikacijski račun preko katerega se bosta sistema povezovala. Po prijavi v MDM sistem v orodni vrstici v razdelku Varnost izberite Aplikacije. Nato s klikom na gumb Dodaj ustvarite nov uporabniški račun. Zelo priporočamo izbiro močnega gesla.

618
732

Aplikacijskemu računu je potrebno dodati tudi pravice za dostop do podatkov zavoda. Če gre za krovni zavod z več enotami kot so šolski centri in šole s podružnicami, je potrebno pravice dodati za vsako enoto posebej.

Pravice za dostop se doda iz razdelka Varnostne vloge - aplikacije v spustnem meniju Varnost v orodni vrstici. Za dodajanje pravice kliknite na gumb Dodaj. V odprtem oknu nato kliknite gumb Dodaj pravico.

700

Za delovanje vtičnika mora biti v profilu zavoda izpolnjena parametera Naziv kratko (poljubno) in Matična številka, ki mora biti identična nastavitvi v Moodle vtičniku. Parameter Naziv kratko namreč omogoča lažje iskanje po kohortah v Učilnicah.

532

Nastavitve vtičnika v Moodlu

Vtičnik je omogočen za uporabnike z vlogo Upravitelj organizacije. Do njega se dostopa iz konteksta vrhnje kategorije organizacije s klikom na zobnik in izbiro MDM osveževanje kohort. Pred uporabo je potrebno izpolniti obrazec v razdelku Nastavitve.

497

Prva dva parametra zahtevata vpis uporabniškega imena in gesla za dostop do MDM. Ta parametra določite s kreiranjem aplikacijskega računa za vašo organizacijo v MDM sistemu.

Potrebno je vpisati tudi matično številko vaše organizacije.

Vtičnik v nastavitvah ponudi možnost Ustvari uporabnike, ki ob sinhronizaciji ustvari uporabniške račune v Moodlu, tudi če se uporabniki še niso nikoli prijavili na stran Arnes Učilnic.

Zadnji parameter nastavitev je šolsko leto po katerem naj se kohorte uvažajo. To nastavitev je treba popraviti pred začetkom vsakega šolskega leta, ko so uporabniki v MDM sistemu že vpisani.

497

Kohorte

Po pravilno izpolnjenih nastavitvah se lahko prvič uvozijo kohorte. Privzeti pogled vtičnika prikaže vse razrede, ki so na voljo za uvoz iz MDM. Kohorte uporabniških računov v organizaciji zaposlenih uporabnikov so na voljo pod zavihkom Zaposleni.

1240

Za prvi uvoz kohort imate na voljo tri možnosti:

 • Ustvari novo kohorto, v katero se bodo uvozili uporabniki,

 • Združi obstoječo kohorto Moodle sistema z izbranim razredom iz MDM. Ta možnost ne izbriše obstoječih uporabnikov kohorte, zaradi česar je redno osveževanje te kohorte onemogočeno,

 • Zamenjaj člane obstoječe kohorte v Moodlu s člani izbrane kohorte MDM razreda.

Po prvem uvozu se kohorte, katere imajo obkljukano možnost "Redno osveževanje", osvežijo enkrat tedensko. Če pride v sistemu MDM do sprememb članov razreda za izbrano šolsko leto, se bodo člani kohorte v Moodlu ustrezno zamenjali. Uvoženo kohorto se lahko osveži tudi ročno s klikom na gumb Osveži.

Če so uporabniki vpisani v predmete preko sistema kohort, bodo ob odstranitvi iz kohorte izpisani tudi iz predmetov.

Kohorte se ustvarijo v kontekstu vaše vrhnje kategorije, iz katere ste izpolnili nastavitve vtičnika in nastavili osveževanje.

S klikom na gumb image::mdm_kohorte_gumb_delete.png[Izbriši] - Izbriši se uvoženo kohorto in njeno vezavo na MDM strežnik izbriše. Za izbris vseh prikazanih kohort naenkrat se lahko uporabi gumb Izbriši vse, ki se nahaja nad prikazano tabelo.

Na podoben način se lahko odstrani zgolj vezavo kohorte na MDM strežnik. Taka kohorta se lahko nato ureja kot ročno ustvarjena. Za ta namen obstaja gumb image::mdm_kohorte_gumb_unbind.png[Odstrani vezavo] - Odstrani vezavo, za spremembe na vseh prikazanih kohortah naenkrat pa gumb Odstrani vse vezave nad tabelo.

Sinhronizacija e-poštnih naslovov uporabnikov

S klikom na gumb image::mdm_kohorte_gumb_emailsync.png[Osveži e-poštne naslove] - Osveži poštne naslove se lahko osveži e-poštne naslove obstoječih uporabnikov Arnes Učilnic, ki pripadajo izbranemu razredu v MDM. Pri tem ni potrebno, da je kohorta ustvarjena.

Vključevanje kohort v predmetu

Nato lahko v predmetu uporabite metodo vpisa kohorte. To storite tako, da v upravljanju metod vpisa v predmetu izberete metodo Sinhronizacija kohorte.

239

Nato po dodani metodi vpisa poiščete željeno kohorto, lahko pa dodate tudi več kohort, če gre za kakšno posebno skupino:

795

Nazadnje po potrebi dodate lepše ime (za razliko imena kohorte) ali spremenite še ostale nastavitve te kohorte in shranite s klikom na gumb Dodaj metodo.

746

Napredovanje v naslednje šolsko leto

Za napredovanje šolskega leta je potrebno novo željeno leto najprej nastaviti v zavihku Nastavitve. S tem omogočite gumb image::gumb.png[250,50] - Napredovanje v naslednje šolsko leto, ki se nahaja v zavihku Osveži. Po kliku na ta gumb se kohorte prejšnjega leta skrijejo in preimenujejo tako, da se jim na koncu imena doda pripadajoča letnica. Premaknejo se v zavihek Prejšnja šolska leta, od koder se jim lahko odstrani vezava na MDM strežnik ali se jih izbriše.

1240

Pogosta vprašanja

 1. Kako pogosto se osvežijo podatki iz MDM sistema?

  Podatki se z rednim osveževanjem osvežijo enkrat tedensko. Na strani vtičnika v kontekstu vaše vrhnje kategorije se lahko posamezne kohorte osveži takoj s klikom na gumb Osveži.

 2. Kako se preslikajo razredi MDM sistema v Moodle?

  Razredi v MDM sistemu se preslikajo v Moodlove kohorte za kontekst vaše organizacije. Uporabniki, ki so v MDM določeni kot zaposleni delavci organizacije, se preslikajo v eno skupno kohorto z imenom Zaposleni.

 3. Kako se sestavi ime nastale kohorte?

  Ime nastale kohorte je enako razredu, določenemu v MDM. Za zaposlene se ustvari ločena kohorta z imenom Zaposleni. Moodlov identifikator idnumber se sestavi iz konteksta Moodle kategorije, vrstne številke organizacije v MDM in imena kohorte.

 4. Kateri razredi se sinhronizirajo?

  Sinhronizirajo se vsi razredi, ki so nastavljeni za izbrano šolsko leto. Sinhronizirajo se samo za izbrano šolsko leto, ne pa tudi za ostala leta. Kohorte zaposlenih so neodvisne od šolskega leta.

 5. Ali lahko sam upravljam z uvoženo kohorto?

  S klikom na gumb Odstrani vezavo se odstrani vezava kohorte na MDM strežnik in ta vtičnik, s čimer se upravljanje kohorte prepusti uporabniku.