Delavnica

Dejavnost Delavnica omogoča oddajanje nalog, pregledovanje in medsebojno vrednotenje dela udeležencev.

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Delavnica.

820

Osnovne nastavitve

Splošno

 • Ime delavnice - vnesete ime dejavnosti.

 • Opis - dodate lahko kratek opis.

Nastavitve ocenjevanja

 • Strategija ocenjevanja - izbirate lahko med štirimi načini, npr. pri zbirnem ocenjevanju udeleženci ocenjujejo in dajejo komentarje po kriterijih, ki ste jih določili. Pri komentarjih lahko samo komentirajo brez ocen.

 • Ocena za oddajo - določite najvišjo oceno, ki jo dobijo udeleženci za oddajo.

 • Ocena oddaje za uspešno opravljanje - določite oceno, ki jo morajo udeleženci doseči ali preseči za uspešno opravljeno nalogo.

 • Ocena vrednotenja - določite najvišjo oceno, ki jo dobijo udeleženci za ovrednotenje dodeljenih oddaj.

 • Ocena ovrednotenja za uspešno opravljanje - določite najnižjo oceno, ki jo udeleženci morajo doseči pri elementih delavnice.

Nastavitve oddaje

Napišete navodila za oddajo, določite največje število priponk za oddajo, dovoljene tipe datotek oddaje in največjo velikost datoteke za oddajo.

Nastavitve vrednotenja

Napišete navodila za ovrednotenje. Nastavitev uporabite samoocenjevanje omogoča, da udeleženci ovrednotijo tudi svoje delo.

Odziv

V tem odseku lahko uredite odzive, ki jih bodo dobili udeleženci.

Primeri oddaj

 • Uporabite primere - če omogočite nastavitev Primeri oddaj so namenjeni vadenju ovrednotenja, lahko udeleženci svoje vrednotenje primerjajo z referenčnim ovrednotenjem.

 • Način vrednotenja primerov oddaj - pri tej nastavitvi lahko izbirate med tremi načini ovrednotenja (vrednotenje primera oddaje je prostovoljno, primeri morajo biti ovrednoteni pred lastno oddajo in primeri so na voljo po lastni oddaji in morajo biti ovrednoteni pred vrednotenjem vrstnikov).

Razpoložljivost

 • Določite lahko datum začetka oddaje in rok za oddajo.

 • Časovno lahko določite samodejni preklop iz faze oddaje v fazo vrednotenja. V primeru, da imate te nastavitve omogočene, je priporočljivo nastaviti tudi metodo samodejnega dodeljevanja. Če naloge niso dodeljene, ocenjevanje namreč ne bo možno tudi, če je delavnica v fazi vrednotenja. V primeru, da imate te nastavitve onemogočene, faze lahko ročno preklapljate.

Splošne nastavitve modula

 • Razpoložljivost - določite vidnost dejavnosti.

 • Številka ID - opcijsko lahko določite številko ID za boljšo prepoznavnost v prilagojenih poročilih in pri izračunih ocene.

 • Skupinski način - če imate udeležence razdeljene po skupinah, lahko določite skupinski način.

Omeji dostop

Zaključevanje dejavnosti

Ko uredite vse nastavitve, shranite.

Faze delavnice

V nadaljevanju je prikazan primer, kjer je uporabljeno ročno preklapljanje med fazo oddaje in fazo vrednotenja.

Ko imate delavnico ustvarjeno, se vam s klikom na povezavo delavnice, ki ste jo ustvarili, odpre stran s fazami.

Faza nastavitve

Prva faza delavnice vsebuje predstavitev delavnice, navodila za oddajo in obrazec za ovrednotenje.

Če imate pri nastavitvi rdeč križec pomeni, da te nastavitve niste še uredili, kar lahko naredite s klikom na povezavo v fazi.

1040

S klikom na Uredi obrazec za vrednotenje se vam odpre stran, kjer določite kriterije za ocenjevanje.

1040

Na strani, ki se vam odpre, v opis pri posameznem vidiku napišete, kaj boste ocenjevali (kriterije).

Pri Najboljša možna ocena/Lestvica za uporabo določite način ocenjevanja in oceno.

980

Ko imate urejene kriterije za ocenjevanje, preklopite v naslednjo fazo. V fazi nastavitve kliknete na povezavo Preklopite na naslednjo fazo.

1040

Odpre se vam stran, kjer kliknete na gumb Nadaljuj.

1080

Faza oddaje

V tej fazi udeleženci oddajo svojo nalogo s klikom na gumb Dodaj oddajo.

1040
 • Oddano nalogo lahko udeleženec ureja ali izbriše s klikom na gumba Uredi oddajo in Izbriši oddajo.

  1040
 • Do urejanja oddane naloge ima udeleženec možnost dostopati tudi pri fazi oddaje s klikom na povezavo Oddajte svoje delo.

  Na strani s fazami delavnice se po uspešni oddaji siva kljukica spremeni v zeleno kljukico.

  1040

Dodeljevanje nalog v vrednotenje

Kot izvajalec imate v fazi oddaje prikazano število oddanih nalog.

Udeležence in oddane naloge vidite tudi pod fazo oddaje.

1040

Udeležencem v fazi oddaje s klikom na povezavo Dodelite oddaje, dodelite naloge v medsebojno vrednotenje.

1040

Odpre se vam stran z udeleženci in oddanimi nalogami, kjer lahko izbirate med Ročno dodelitvijo, Naključno dodelitvijo in Načrtovano dodelitvijo.

1040

Primer naključne dodelitve

Pri naključni dodelitvi se vam odpre stran z nastavitvami dodeljevanja, kjer določite število pregledov, ki jih bo ocenil vsak udeleženec.

980

Ko ste dodelili naloge za vrednotenje, preklopite v Fazo vrednotenja.

1040

Faza vrednotenja

Udeleženci naloge vrednotijo s klikom na gumb Ovrednoti po kriterijih, ki ste jih določili.

1040

Ko so vse naloge ovrednotene, kar vidite na seznamu z udeleženci pod fazami vrednotenja, preklopite v Fazo ocenjevanja.

1040

Faza ocenjevanja

Na tej strani se vam prikažejo seštete ocene vrednotenja.

1040

S preklopom v naslednjo fazo delavnico zaprete.

Faza zaprto

V fazi Zaprto si udeleženci lahko pogledajo ocene, svoje oddaje in njihovo ovrednotenje.

1040

Prikaz ocen udeleženca

1040

Ocene so prikazane tudi v redovalnici udeleženca, do katerih dostopa s klikom na Ocene, v bloku na levi strani spletne učilnice.

Med fazami lahko preklapljate, npr. se vrnete na začetno fazo tudi, če so udeleženci naloge že oddali in so bile ocenjene.

Video vodič