Vprašalnik

Dejavnost Vprašalnik omogoča ustvarjanje anket z različnimi vrstami vprašanj.

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Vprašalnik.

820

Nastavitve

Splošno

 • Ime - vneste ime vprašalnika.

 • Opis - dodate lahko kratek opis.

Razpoložljivost

 • Določite lahko datum, kdaj se bo vprašalnik odprl in zaprl. Če datuma ne določite, bo vprašalnik udeležencem ves čas na voljo.

Možnosti odgovorov

V tem odseku urejate naslednje:

 • Vrsta - določite, kolikokrat lahko udeleženci odgovarjajo na vprašalnik.

 • Način anketiranja - določite ali je vprašalnik anonimen ali z imenom, kar pomeni, da je identiteta anketiranca vidna.

 • Udeleženci lahko vidijo VSE odgovore - določite, kdaj lahko udeleženci vidijo odgovore.

 • Pošlji obvestilo o oddaji – izberete lahko način obveščanja o oddaji. Privzeta nastavitev je Ne.

 • Shrani/prikliči odgovore – pri nastavitvi Da udeleženci lahko shranijo svoje odgovore, preden oddajo vprašalnik, in na nedokončan vprašalnik odgovorijo kasneje.

 • Dovoli razvejana vprašanja – nastavitev omogoča, da vprašanja tipa Da/Ne in izbirna vprašanja razvejate na podvprašanja.

 • Samodejno številčenje – določite številčenje strani in vprašanj.

 • Ocenjevanje odgovorov - pri tej nastavitvi lahko določite oceno za ocenjevanje odgovorov.

  660

Nastavitve vsebine

Vprašalnike lahko ustvarite na tri načine:

 • Ustvari novo - ta možnost je privzeta in omogoča, da ustvarite popolnoma nov vprašalnik.

 • Kopiraj obstoječo - vsebino obstoječega vprašalnika lahko kopirate v nov vprašalnik.

 • Uporabi predlogo - uporabite lahko obstoječe predloge in jih kopirate v svoj vprašalnik.

 • Uporabi javno - v svoji spletni učilnici lahko uporabite vprašalnik, ki ima nastavitev "javno".

Splošne nastavitve modula

 • Razpoložljivost - določite vidnost dejavnosti.

 • Številka ID - opcijsko lahko določite številko ID za boljšo prepoznavnost v prilagojenih poročilih in pri izračunih ocene.

 • Skupinski način - če imate udeležence razdeljene po skupinah, lahko določite skupinski način.

Omeji dostop

Zaključevanje dejavnosti

Ko uredite vse nastavitve, shranite.

Dodajanje vprašanj

 1. Kliknete na povezavo vprašalnika, ki ste ga ustvarili.

 2. Odpre se vam stran za dodajanje vprašanj.

 3. Kliknete na povezavo Dodaj vprašanja.

  860
 4. Na strani, ki se vam odpre v meniju, izberete vprašanje in kliknete na gumb Dodaj izbrano vrsto vprašanja.

  980

Primer dodajanja vprašanja "Izbirni gumbi"

 1. Na strani za dodajanje vprašanja vpišete ime vprašanja.

 2. Določite, ali je pri vprašanju odgovor potreben (obvezen odgovor).

 3. Izberete, kakšna naj bo razvrstitev gumbov – vertikalna ali horizontalna.

 4. Vpišete besedilo vprašanja in možne odgovore.

 5. Shranite spremembe.

  1000

  Vprašanje se pojavi v odseku Upravljanje vprašanj.

  Nad vprašanji so ikone, s katerimi lahko vprašanje premikate, urejate, izbrišete in določite, ali je vprašanje obvezno.

  Nad strani vprašalnika imate tudi zavihke Napredne nastavitve, Vprašanja, Odziv, Predogled in Neodgovorjeni.

  Pomen zavihkov je opisan v podpoglavju Dostop do odgovorov vprašalnika izvajalec.

  980

Odgovarjanje na vprašalnik udeleženec

 • Udeleženec začne z odgovarjanjem na vprašalnik s klikom na gumb Odgovorite na vprašanja …​.

  660
 • Ko odgovori na vprašanja, klikne na gumb Oddaj vprašalnik.

  980
 • V nadaljevanju klikne še na gumb Nadaljuj.

  780
 • Odpre se mu stran s pregledom odgovorov.

  980

Dostop do odgovorov vprašalnika izvajalec

Odgovore udeležencev pregledujete in urejate s klikom na povezavo Preglej vse odgovore.

Kot izvajalec na vprašalnik nimate možnosti odgovarjati. Odgovarjate lahko, če si dodelite vlogo udeleženec.

800

Odpre se vam stan Preglej vse odgovore.

Na tej strani imate zavihke Napredne nastavitve, Vprašanj, Odziv, Predogled, Preglej vse odgovore in Neodgovorjeni.

980
 • Napredne nastavitve - pri teh nastavitvah lahko npr. vnesete potrditveni URL (URL, kamor je udeleženec preusmerjen po izpolnitvi vprašalnik) in besedilo, ki se bo pokazalo udeležencem po izpolnitvi vprašalnika.

 • Vprašanja - dodate novo vprašanje.

 • Odziv - možnosti odzivov so na voljo, če vprašalnik vsebuje določeno vrsto vprašanj (izbirni gumbi, spustno polje, Da/Ne ali stopenjska lestvica) .

 • Predogled - ta možnost vam omogoča predogled vprašalnika.

 • Preglej vse odgovore

  • Povzetek - na tej strani dostopate do ogleda privzete razvrstitve odgovorov, kjer imate še ostale možnosti, kot je razvrščanje (naraščajoče in padajoče), izbris vseh odgovorov in prenos v formatu CSV.

  • Seznam odgovorov - dobite prikaz posameznih odgovorov vseh sodelujočih. Če je način anketiranja nastavljen na anonimen, vam nad vprašalnikom pri "odgovarjal" zapiše Anonimen.

 • Neodgovorjeni - na tej strani lahko pošiljate obvestila uporabnikom, ki na vprašalnik niso odgovorili.