Rezervacija

Dejavnost Rezervacija omogoča zbiranje prijav na različne dogodke (delavnice, seminarje, konference, razne dejavnosti na šoli …​).

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Rezervacija.

820

V nadaljevanju so prikazane osnovne nastavitve, ki jih lahko uredite za prijavo na izobraževanje.

Osnovne nastavitve

Splošno

 • Vnesete ime dogodka in tip dogodka (oba podatka sta obvezna).

 • Tip dogodka, ki je že dodan, poiščete s pomočjo iskalnika. Nov tip dogodka pa dodate tako, da ga vpišete v iskalno polje in potrdite s tipko Enter.

  880
 • Trajanje, točke, ime organizatorja, URL ankete in URL ankete za predavatelje vnesete, če je rezervacija namenjena npr. prijavi na delavnico ali seminar. URL naslov ankete lahko vnesete tudi potem pri dodajanju posameznih izvedb dogodka.

 • Lahko pripnete datoteko, ki se pojavi nad ustvarjeno rezervacijo.

  880

Določite še ostale možnosti rezervacije, kot so:

 • Elementi za prikaz znotraj pregleda možnosti rezervacije.

 • Pri nastavitvi Privzeti pogled za rezervacijo lahko določite, katere izvedbe bodo udeležencu prikazane na strani s prijavo.

 • Izbirate lahko med Moje rezervacije, Prikaži vse izvedbe, Prikaži samo aktivne izvedbe ali Moja institucija.

 • Določite lahko še razvrstitev, kjer lahko izbirate med razvrstitvijo rezervacije po imenu, datumu začetka dogodka in razpoložljivosti.

  840

Nastavitve potrditvenega e-maila

 • Pošlji potrditveno elektronsko pošto - če pri tej nastavitvi izberete Da, bodo udeleženci po elektronski pošti dobili obvestilo o rezervaciji.

 • Pošlji potrditveno elektronsko pošto tudi skrbniku rezervacij - pri tej nastavitvi določite, ali bo skrbnik rezervacije na e-poštni naslov dobil sporočila o prijavah.

 • Ročna prijava uporabnikov: Pošlji sporočilo tistemu ki prijavlja - to nastavitev omogočite, če boste uporabnike ročno prijavljali.

 • Koliko dni pred dogodkom naj se pošlje opomnik vsem udeležencem? - določite lahko, koliko dni pred dogodkom naj se pošlje opomnik vsem udeležencem. Za pošiljanje opomnika morate pri dogodku določiti začetni in končni datum.

 • Drugi opomnik, ki se pošlje udeležencem pred začetkom dogodka - nastavitev deluje samo, če je določen začetni in končni datum dogodka. Vrednost nič onemogoči to funkcijo.

 • Uporabniško ime skrbnika rezervacije, ki je obvezen podatek se vpiše samodejno in ga lahko tudi spremenite. Vsa poslana obvestila bodo vsebovala pošiljatelja, ki je naveden kot skrbnik rezervacije.

  740

Uredite in popravite lahko tudi privzeta sporočila, ki jih dobijo udeleženci.

900
 • S klikom na vprašaj pri posameznem sporočilu se vam odpre seznam spremenljivk, ki jih lahko vključite v besedilo.

 • Spremenljivke, ki črpajo vrednosti iz baze, morajo ostati zapisane v zavitih oklepajih.

  900

Lokalni napisi

Pri tej nastavitvi gre samo za spremembne dejanskih napisov na gumbih, ki se prikazujejo v rezervaciji in izvedbi. Pustite lahko kar privzete nastavitve.

Razne nastavitve

 • Pravila udeležbe – udeležencem lahko napišete, kakšni so pogoji za udeležbo na dogodku.

 • Dovoli uporabnikom, da se prijavijo in/ali odjavijo od dogodka po tem, ko se je dogodek že začel? - omogočite ali onemogočite.

 • Pomembna nastavitev je Uporabniki lahko umaknejo prijavo - z izbiro Da udeležencem omogočite, da lahko sami prekličejo prijavo na dogodek.

 • Samodejno vključi uporabnike v spletno učilnico - če izberete Da, bodo udeleženci ob prijavi samodejno vpisani v spletno učilnico, kjer se izvaja izobraževanje.

 • Samodejno dodaj uporabnike v skupino – možnost Da izberete takrat, ko želite udeležence vključiti v drugo spletno učilnico (v učilnico kjer se bo izvajalo izobraževanje) in jih pri tem razvrstiti še v skupino. Spletno učilnico morate imeti izbrano v izvedbi dogodka.

  Udeležence lahko vključite v spletno učilnico tudi kasneje pri posamezni izvedbi dogodka.

 • Maksimalno število prijav na uporabnika - določite kolikšno je maksimalno število prijav za posameznega uporabnika.

  780

Pri raznih nastavitvah lahko uredite tudi:

 • Število zapisov na stran (paginacija) - določite lahko, koliko izpisov naj se prikaže na eni strani (izvedb dogodka znotraj dejavnosti rezervacije).

 • Prepreči prijavo uporabniškim imenom - pri tej nastavitvi lahko preprečite prijavo z določenimi uporabniškimi imeni, kot so npr.gmail, yahoo. Na Arnes Učilnicah to ne pride v poštev, ker je omogočena samo AAI prijava.

 • Odstrani uporabnika iz rezervacije ob izpisu iz spletne učilnice? - nastavitev omogočite, če želite, da se udeležencu umakne rezervacija, če se izpiše iz spletne učilnice.

Polja za prikaz v različnih kontekstih

V tem odseku določite, kateri podatki se bodo prikazovali za določeno rezervacijo. Pomembni sta npr. nastavitvi:

 • Polja za odzive - podatki se prikažejo v tabeli na strani s prijavljenimi udeleženci.

 • Polja za odzive ob prenosu - določite podatke za prenos iz tabele, npr. izvoz v preglednico excel.

Možnost besedila rezervacije

V polja Po prijavi, Po potrditvi in Pred prijavo lahko zapišete sporočila, ki bodo posredovana udeležencem po prijavi, po potrditvi in pred prijavo. V besedilo lahko vstavljate tudi spremenljivke. Prikažete si jih s klikom na vprašaj. Besdilo lahko dodate tudi pri posamezni izvedbi dogodka.

Predavatelj

 • Na rezervacijo prijavi učitelja z določeno vlogo - udeleženca z določeno vlogo, npr. izvajalec boste lahko dodali k izvedbi dogodka kot predavatelja. V nastavitvah izvedbe dogodka se vam bodo pri dodajanju predavatelja prikazali samo udeleženci z določeno vlogo.

Splošne nastavitve modula

 • Razpoložljivost - določite vidnost dejavnosti.

 • Številka ID - opcijsko lahko določite številko ID za boljšo prepoznavnost v prilagojenih poročilih in pri izračunih ocene.

 • Skupinski način - če imate udeležence razdeljene po skupinah, lahko določite skupinski način.

Omeji dostop

Zaključevanje dejavnosti

Nastavitev zaključevanje dejavnosti pri rezervaciji lahko uporabite za označevanje prisotnosti udeležencev na dogodku.

 • Pri nastavitvi Sledenje zaključevanju izberete Pokaži aktivnost kot zaključeno, ko so pogoji izpolnjeni.

 • Pri zaključevanju aktivnosti obkljukate Potrdi zaključek aktivnosti.

  880

Več o zaključevanju dejavnosti je prikazano v poglavju Sledenje zaključevanju.

Nastavitve potrdite s klikom na gumb Shrani spremembe.

Dodajanje izvedb dogodka

Ko imate dodano dejavnost Rezervacija, morate dodati še izvedbo za prijavo udeležencev.

 • Na začetni strani spletne učilnice kliknete na dejavnost Rezervacija, ki ste jo ustvarili.

  980
 • Na strani, ki se vam odpre, kliknete na zavihek Nova izvedba dogodka.

  1000

Odpre se vam stran, kjer uredite naslednje nastavitve:

Splošno

 • Obvezna podatka sta Enolični identifikator in Ime možnosti rezervacije (ime dogodka), ki ju sistem doda samodejno. Podatka lahko popravite.

 • Opis - če v urejevalnik vpišete besedilo, bo to prikazano pod imenom izvedbe s klikom na povezavo prikaži opis.

  1000
 • Omeji število udeležencev - če pri tej nastavitvi potrdite polje, lahko določite Maksimalno število udeležencev, Maksimalno število mest na čakalni listi in Min. število udeležencev.

 • Izberi spletno učilnico - spletno učilnico izberete v primeru, če se bo izobraževanje izvajalo v drugi spletni učilnici, v katero lahko na strani s prijavami vključite udeležence.

  940
 • Trajanje - določite lahko čas trajanja dogodka.

 • Prijave lahko omejite na določeno časovno obdobje.

 • Če potrdite polje Začetek in konec dogodka sta znan, lahko določite datum začetka in zaključka dogodka.

 • Uporabnike dodaj šele ob začetku tečaja - ta nastavitev deluje, če imate v nastavitvah rezervacije omogočeno samodejno vključevanje udeležencev.

 • V primeru, da boste pošiljali tudi anketo, vnesete še URL naslov ankete za udeležence in predavatelje.

  1000

Predavatelj

Dodate lahko predavatelja (učitelja), ki bo izvajal dogodek (izobraževanje).

Dodatne možnosti

V tem odseku lahko uredite še naslednje nastavitve:

 • Obvestilo, ki se ročno pošlje izbranim udeležencem.

 • Uporabnikom prepreči rezervacijo. Skrij gumb "rezerviraj".

 • Kratek URL za to možnost - ustvarite lahko kratek URL za prijavo na dogodek, ki ga lahko pošljete udeležencem. Prikaže se na strani pod prijavami.

Možnosti besedila rezervacije

V urejevalnike lahko vnesete besedilo, ki bo udeležencem vidno Pred prijavo, Po prijavi in po Potrditvi.

Besedilo bo vidno pod imenom dogodka s klikom na povezavo Prikaži opis.

Nastavitve potrdite s klikom na gumb Shrani in se vrni nazaj ali Shrani in dodaj novo, če boste dodali novo izvedbo.

860

Upravljanje izvedbe

 • Udeleženci se na dogodek prijavijo s klikom na gumb Rezerviraj sedaj.

  Od dogodka se odjavijo s klikom na Prekliči rezervacijo.

  1040
 • S klikom na Upravljaj z …​ odzivi se vam odpre stran s prijavljenimi udeleženci.

  1040

Na strani s prijavljenimi udeleženci imate naslednje gumbe:

 • Izbriši prijave – izbrišete prijavljene udeležence.

 • Pošlji opomnik po elektronski pošti - pred prihajajočim dogodkom lahko udeležencem pošljete opomnik.

 • Pošlji poljubno sporočilo – iz spletne učilnice jim lahko pošljete sporočilo.

 • Potrdi (razveljavi) stanje dokončanja - zaključite dejavnost, npr. udeležencem potrdite prisotnost na dogodku.

  Pred klikom na posamezen gumb morate udeležence označiti.

 • Če ste v nastavitvah rezervacije vnesli tudi URL ankete, dobite na strani s prijavami tudi gumb Pošlji URL naslov ankete.

  Udeležencem po elektronski pošti pošljete povezavo do ankete tako, da jih označite in kliknete na gumb za pošiljanje ankete.

  Če ste v nastavitvah rezervacije določili tudi spletno učilnico, v kateri se bo potekalo izobraževanje, potem dobite tudi gumb Vključi uporabnike v spletno učilnico.

  1040