Rezervacija

Dejavnost Rezervacija omogoča zbiranje prijav na različne dogodke (delavnice, seminarje, konference, razne dejavnosti na šoli …​).

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Rezervacija.

820

V nadaljevanju so prikazane nastavitve, ki jih lahko uredite za zbiranje prijav na izobraževanje.

Nastavitve

Splošno

 • Vnesete ime dogodka in tip dogodka (oba podatka sta obvezna).

 • Tip dogodka, ki je bil že kdaj dodan, poiščete s pomočjo iskalnika. Nov tip dogodka dodate tako, da ga vpišete v iskalno polje in potrdite s tipko Enter.

 • Opis - dodate lahko kratek opis.

  880
 • Trajanje, točke, ime organizatorja, URL ankete in URL ankete za predavatelje vnesete, če je rezervacija namenjena npr. prijavi na delavnico ali seminar. URL naslov ankete lahko vnesete tudi potem pri dodajanju izvedb dogodka.

 • Priponka - lahko pripnete datoteko, ki se pojavi na strani z ustvarjeno rezervacijo (nad izvedbami dogodka).

  880

V odseku splošno lahko uredite še nastavitve, kot so:

 • Elementi za prikaz znotraj pregleda možnosti rezervacije - določite katere zavihke boste imeli prikazane na strani z izvedbami.

 • Privzeti pogled rezervacije - določite, kateri zavihek se bo udeležencu prikazal privzeto.

  • Izbirate lahko med Moje rezervacije, Rezervacije, ki jih upravljam, Prikaži vse izvedbe, Prikaži samo aktivne izvedbe, Moja institucija idr.

 • Razvrsti po - možnost imate določiti način razvrščanja izvedb, ki bo privzeto prikazan v filtru na strani z izvedbami. Izbirate lahko med razvrščanjem po imenu, začetku dogodka, kraju ali instituciji.

 • Omogoči prisotnost - če nastavitev omogočite, dobite na strani s prijavljenimi udeleženci dodaten meni in gumb "Potrdite prisotnost".

 • Privzeta predloga - predloge lahko izbirate samo, če jih imate ustvarjene. Privzeta nastavitev je brez predloge.

 • Pri nastavitvi Pokaži dodatne informacije na strani predmeta lahko izbirate med:

  • Skrij dodatne informacije na strani predmeta (privzeto)

  • Pokaži ime predmeta, kratke informacije in gumb za preusmeritev na razpoložljivo rezervacijo

   880

Konfiguracija polj in stolpcev

V tem odseku določite polja za prikaz in prenos podatkov. Najbolj uporabne so naslednje nastavitve:

 • Polja za odzive - določite, kateri podatki se bodo prikazali v tabeli na strani s prijavljenimi udeleženci.

 • Polja za odzive ob prenosu (CSV, XLSX…​) - določite podatke za prenos iz tabele na strani s prijavljenimi udeleženci, npr. izvoz v preglednico excel.

 • Polja podpisne liste - določite polja, ki bodo prikazana v podpisni listi.

Nastavitve potrditvenega e-maila

 • Pošlji potrditveno elektronsko pošto - če pri tej nastavitvi izberete Da, bodo udeleženci po elektronski pošti dobili obvestilo o rezervaciji.

 • Pošlji potrditveno elektronsko pošto tudi skrbniku rezervacij - pri tej nastavitvi določite, ali bo skrbnik rezervacije na e-poštni naslov dobil sporočila o prijavah.

 • Ročna prijava uporabnikov: Pošlji sporočilo tistemu ki prijavlja - to nastavitev omogočite, če boste uporabnike ročno prijavljali.

 • Koliko dni pred dogodkom naj se pošlje opomnik vsem udeležencem? - določite lahko, koliko dni pred dogodkom naj se pošlje opomnik vsem udeležencem. Za pošiljanje opomnika morate pri dogodku določiti začetni in končni datum.

 • Drugi opomnik, ki se pošlje udeležencem pred začetkom dogodka - nastavitev deluje samo, če je določen začetni in končni datum dogodka. Vrednost nič onemogoči to funkcijo.

 • Uporabniško ime skrbnika rezervacij - podatek je obvezen, dodan je samodejno in ga lahko tudi spremenite. Vsa poslana obvestila bodo vsebovala pošiljatelja, ki je naveden kot skrbnik rezervacije.

  740

Uredite in popravite lahko tudi privzeta sporočila, ki jih dobijo udeleženci.

900
 • S klikom na vprašaj pri posameznem sporočilu se vam odpre seznam spremenljivk, ki jih lahko vključite v besedilo.

 • Spremenljivke, ki črpajo vrednosti iz baze, morajo ostati zapisane v zavitih oklepajih.

  900

Razne nastavitve

 • Pravila udeležbe – udeležencem lahko napišete, kakšni so pogoji za udeležbo na dogodku.

 • Dovoli uporabnikom, da se prijavijo oz. odjavijo od dogodka po tem, ko se je dogodek že začel - omogočite ali onemogočite.

 • Pomembna nastavitev je Uporabniki lahko umaknejo prijavo - z izbiro Da udeležencem omogočite, da se lahko sami odjavijo od dogodka. Pri tem dobite omogočeno še dodatno nastavitev Uporabnikom onemogoči preklic rezervacije N dni pred začetkom.

 • Samodejno vključi uporabnike v spletno učilnico - če izberete Da, bodo udeleženci ob prijavi samodejno vpisani v spletno učilnico izobraževanja.

 • Samodejno dodaj uporabnike v skupino – možnost Da izberete v primeru, ko želite udeležence vključiti v spletno učilnico, kjer bo potekalo izobraževanje in jih pri tem dodati še v skupino. Skupina se ustvari samodejno. Spletno učilnico morate imeti izbrano v izvedbi dogodka. Udeležence vključite v spletno učilnico pri posamezni izvedbi dogodka.

 • Maksimalno število prijav na uporabnika - določite kolikšno je maksimalno število prijav za posameznega uporabnika.

  780

Pri raznih nastavitvah lahko uredite tudi:

 • Število zapisov na stran (paginacija) - določite lahko, koliko izpisov naj se prikaže na eni strani (izvedb dogodka znotraj dejavnosti rezervacije).

 • Prepreči prijavo uporabniškim imenom - pri tej nastavitvi lahko preprečite prijavo z določenimi uporabniškimi imeni, kot so npr. gmail, yahoo. Na Arnes Učilnicah to ne pride v poštev, ker je omogočena samo AAI prijava.

 • Po zaključku izbrane dejavnosti omogočite množično brisanje rezervacij uporabnikov - privzeta nastavitev je onemogoči, izberete pa lahko določeno dejavnost.

 • Odstrani uporabnika iz rezervacije ob izpisu iz povezane spletne učilnice - pri tej nastavitvi izberete Da, ko želite, da se z izpisom iz spletne učilnice, ki ste jo določili v nastavitvah izvedbe dogodka, odstrani tudi rezervacija udeleženca.

Besedilo odvisno od statusa rezervacije

V polja Po prijavi, Po potrditvi in Pred prijavo lahko zapišete sporočila, ki bodo posredovana udeležencem po prijavi, po potrditvi in pred prijavo. V besedilo lahko vstavljate tudi spremenljivke. Prikažete si jih s klikom na vprašaj. Besedilo lahko dodate tudi pri posamezni izvedbi dogodka.

Konfiguracija podpisne liste

Nastavite lahko listo prisotnosti za dogodek (izobraževanje). Možnost imate dodati logotipa, ki bosta prikazana v glavi in nogi podpisne liste.

Predavatelji

Na rezervacijo prijavi uporabnika z določeno vlogo - uporabnika z določeno vlogo, npr. izvajalec boste lahko dodali k izvedbi dogodka kot predavatelja. V nastavitvah izvedbe dogodka se vam bodo pri dodajanju predavatelja prikazali samo uporabniki z določeno vlogo.

Povezana rezervacija

V tem odseku lahko naredite povezavo z drugo rezervacijo. Nastavitev je uporabna, če želite udeležence prijaviti tudi v drugo rezervacijo.

Potrdilo za udeležence in potrdilo za predavatelje

Ta nastavitev je namenjena potrdilom, ki jih lahko izdate udeležencem oz. predavateljem po zaključku izobraževanja. Predlogo potrdil je treba najprej ustvariti na strani "Upravljajte predloge potrdil", kar lahko na vaši kategoriji naredi uporabnik z vlogo Upravljalec organizacije.

Oznake po meri

Pri tej nastavitvi lahko določite lastne oznake, ki se pojavijo na določenem besedilu in gumbih.

Samodejno ustvarjanje izvedbe

Za samodejno ustvarjanje izvedb so potrebne še dodatne nastavitve in dovoljenja, kar na Skupnosti SIO uporabljamo pri izvajanju kolesarskega izpita. Za zbiranje prijav na razne dogodke nastavitev ne pride v poštev.

Omeji rezervacijo na določeno prijavo

Pri tej nastavitvi lahko določite omejitev prijave, če npr. izberete shibboleth, bo prijava na dogodek možna samo z AAI računi.

Splošne nastavitve modula

 • Razpoložljivost - določite vidnost dejavnosti.

 • Številka ID - opcijsko lahko določite številko ID za boljšo prepoznavnost v prilagojenih poročilih in pri izračunih ocene.

 • Skupinski način - če imate udeležence razdeljene po skupinah, lahko določite skupinski način.

Omeji dostop

Dodate lahko različne omejitve dostopa za dejavnost, kar je prikazano v poglavju Pogojno napredovanje po aktivnostih.

Zaključevanje dejavnosti

Nastavitev zaključevanje dejavnosti pri rezervaciji lahko npr. uporabite za potrjevanje prisotnosti udeležencev na dogodku, za potrjevanje udeležencev, ki so zaključili izobraževanje.

 • Pri nastavitvi Sledenje zaključevanju izberete Pokaži aktivnost kot zaključeno, ko so pogoji izpolnjeni.

 • Dobite še dodatne možnosti, kjer pri nastavitvi Zaključevanje aktivnosti obkljukate polje Potrdi zaključevanje aktivnosti.

  880

Ko udeležencu na strani s prijavami potrdite prisotnost oz. stanje dokončanja, dobi dejavnost označeno za zaključeno.

Več o zaključevanju dejavnosti je prikazano v poglavju Sledenje zaključevanju.

Nastavitve potrdite s klikom na gumb Shrani spremembe.

Dodajanje izvedbe dogodka

Ko imate dodano dejavnost Rezervacija, morate dodati še izvedbo za prijavo udeležencev na dogodek.

 • Na začetni strani spletne učilnice kliknete na dejavnost Rezervacija, ki ste jo ustvarili.

  980
 • Na strani, ki se vam odpre, kliknete na zavihek Nova izvedba dogodka.

  1000

Odpre se vam stran, kjer uredite naslednje nastavitve:

Splošno

 • Obvezna podatka sta enolični identifikator in ime izvedbe dogodka, ki ju sistem doda samodejno. Podatka lahko spremenite.

 • Opis - če v urejevalnik vpišete besedilo, bo to prikazano pod imenom izvedbe s klikom na povezavo prikaži opis.

  960
 • Določite lahko kraj, institucijo in vnesete naslov, kar bo prikazano pri izvedbi.

 • Omeji število udeležencev - če pri tej nastavitvi potrdite polje, lahko določite Maksimalno število udeležencev, Maksimalno število mest na čakalni listi in Min. število udeležencev.

 • Izberi spletno učilnico - določite lahko spletno učilnico, v katero boste vključili udeležence in jih s tem dodali tudi v skupino.

  800
 • Trajanje - določite lahko čas trajanja dogodka.

 • Prijave lahko omejite na določeno časovno obdobje.

 • Če potrdite polje Začetek in konec dogodka sta znana, lahko določite datum začetka in zaključka dogodka.

 • V primeru, da boste pošiljali tudi anketo, vnesete še URL naslov ankete za udeležence in predavatelje.

  880

Datumi

Urejate in ustvarjate lahko datume za izvedbo dogodka. Prikazan imate datum, ki ste ga določili pri nastavitvi začetek in konec dogodka sta znana.

Predavatelj

Dodate lahko predavatelja (učitelja), ki bo izvajal dogodek (izobraževanje).

Odgovorna kontaktna oseba

Določite lahko odgovorno kontaktno osebo za dogodek, ki ga urejate. Podatek ni obvezen.

Pogoji razpoložljivosti

Nastavite lahko, da je rezervacija možna šele po določenem datumu ali samo do določenega datuma. Če potrdite polje pri posamezni nastavitvi, se vam odprejo polja za izbiro datuma in ure. Ob prijavi na na dogodek se udeležencu izpiše, da prijava še ni možna oz. je že zaključena.

860

Dodatne možnosti

V tem odseku lahko uredite še naslednje možnosti:

 • Obvestilo udeležencem

 • Uporabnikom prepreči rezervacijo. Skrij gumb "rezerviraj" - udeležencem lahko tudi skrijete gumb za rezervacijo. To lahko uporabite v primeru, da jih boste sami ročno prijavljali, ali jih pošiljali iz ene rezervacije v drugo za, kar morate imeti urejene povezave v nastavitvah rezervacije.

 • Kratek URL za to možnost - ustvarite lahko kratek URL za prijavo na dogodek, ki ga lahko pošljete udeležencem. Prikaže se na strani pod prijavami.

  860

Besedilo odvisno od statusa rezervacije

V urejevalnike lahko vnesete besedilo, ki bo udeležencem vidno Pred prijavo, Po prijavi in po Potrditvi. Besedilo bo vidno pod imenom dogodka s klikom na povezavo Prikaži opis.

Nastavitve potrdite s klikom na gumb Shrani in se vrni nazaj ali Shrani in dodaj novo, če boste dodali novo izvedbo.

Urejanje izvedbe

S klikom na ikono zobnika na desni strani se vam odpre meni, kjer dostopate do povezave za urejanje izvedbe dogodka in drugih možnosti.

1040

Prijava na dogodek

Udeleženci se na dogodek prijavijo s klikom na gumb Rezerviraj sedaj.

1040

Po kliku na gumb Rezerviraj sedaj, se jim prikaže še za gumb za potrditev prijave.

1040

Ko potrdijo prijavo, se jim gumb spremeni v Prijavljeni ste.

1040

Od dogodka se odjavijo s klikom na gumb Odjavite se, odjavo morajo prav tako potrditi.

1040

Upravljanje s prijavami

Do prijavljenih udeležencev dostopate s klikom na število prijav oz. neomejeno, če niste omejili števila prijav.

1040

Na strani s prijavljenimi udeleženci imate v meniju Izberite ukaz naslednje možnosti:

 • Izbriši prijave – izbrišete prijavljene udeležence.

 • Pošlji opomnik po elektronski pošti - pred prihajajočim dogodkom lahko udeležencem pošljete opomnik.

 • Pošlji poljubno sporočilo – iz spletne učilnice jim lahko pošljete sporočilo.

 • Potrdi (razveljavi) stanje dokončanja - zaključite dejavnost, npr. udeležencem potrdite prisotnost na dogodku.

 • Odstrani status dokončanja za uporabnike, ki so že imeli status dokončanja v drugih izvedbah - če je bil udeleženec potrjen pri več izvedbah, mu lahko s tem ukazom odstranite status dokončanja tako, da mu ostane samo pri eni izvedbi.

  1200
 • Če ste v nastavitvah rezervacije oz. posamezne izvedbe dogodka vnesli URL ankete, dobite v meniju tudi Pošlji URL naslov ankete. Udeležencem lahko po elektronski pošti pošljete povezavo do ankete.

 • V nastavitvah izvedbe dogodka lahko določite tudi spletno učilnico, v katero boste vključili udeležence. V tem primeru boste levo nad prijavljenimi udeleženci dobili povezano spletno učilnico in v meniju dodaten ukaz Vključi uporabnike v spletno učilnico. Pri izvedbi dogodka bo viden tudi gumb za dostop do spletne učilnice, s pomočjo katerega bodo lahko vključeni udeleženci vstopili v spletno učilnico.

  1200

  Določen ukaz izvedete po naslednjem postopku:

  1. Označite udeležence.

  2. V meniju izberete ukaz (v našem primeru je to Izbriši prijave).

  3. Kliknete na gumb Oddaj.

   1200