Značke

Udeležencem lahko ob zaključku dejavnosti ali zaključku predmeta za njihov napredek in dosežke dodelite značko.

V nastavitvah spletne učilnice mora biti omogočeno Sledenje zaključevanju.

Do nastavitev dostopate v meniju predmeta s klikom na zavihek Nastavitve.

940

V odseku Sledenje zaključevanju pri nastavitvi Omogoči sledenje zaključevanju izberete Da.

740

Ko je sledenje zaključevanju omogočeno, lahko pri posamezni dejavnosti ali viru določite pogoje za zaključek dejavnost. To je tudi pogoj za ureditev kriterijev značke.

Ustvarjanje značke

Značko dodate s klikom na Več in nato v meniju izberete Značke.

1000

Na strani, ki se vam odpre, kliknete na gumb Dodaj značko.

980

Odpre se vam stran Podrobnosti značke.

 • Na strani z nastavitvami vpišete ime in opis.

 • Naložite sliko.

 • Vnesete lahko tudi podatke o avtorju slike, kar pa niso obvezni podatki.

840
 • Pri nastavitvi Potek značke je privzet datum poteka veljavnosti Nikoli, kar lahko spremenite.

 • Kliknete na gumb Ustvari značko.

  900

Ko imate značko ustvarjeno, določite kriterije.

980

Če ste npr. za kriterij izbrali zaključek dejavnosti, se vam odpre stran, kjer določite, katere aktivnosti morajo biti zaključene.

880

Pri nastavitvi Kriterij bo izpolnjen, ko …​ določite še, ali morajo biti dokončane vse izbrane dejavnosti ali katera koli izbrana.

880

Shranite nastavitve.

Ustvarjena značka še ni na voljo uporabnikom. Dostop omogočite s klikom na gumb Omogoči dostop.

980
 • Ko udeleženec konča aktivnosti, ki ste jih določili pri kriterijih, se vam na strani z značko izpiše število prejemnikov.

 • S klikom na številko pridete do strani s seznamom prejemnikov.

 • Desno v stolpcu Dejanja so na voljo ikone za urejanje značke.

  980

Brisanje značk

Pri brisanju imate dve možnosti:

 • izbrišete značko in ohranite že podeljene značke,

 • izbrišete značko in istočasno tudi vse že podeljene značke.

Upravljanje značk in dodajanje

Na strani z značkami s klikom na gumba Upravljanje značk ali Dodaj značko upravljate z značkami in jih dodajate.

980

Dostop do značk - uporabniki

Uporabniki značke zbirajo v svojem profilu. Do njih dostopajo s klikom na zavihek Značke in preko svojega profila.

 • Dostop s klikom na zavihek Značke

  980
  980
 • Dostop preko uporabniškega profila

  600
 • Značke v profilu uporabnika

  900

Ko je značka podeljena vsaj enemu uporabniku, avtomatično postane "zaklenjena", kar pomeni, da je na voljo uporabnikom in kot izvajalec ne morete več spreminjati kriterijev. Če bi želeli že podeljeni znački spreminjati kriterije, je rešitev podvojitev značke in ureditev sprememb na novi.