Izbira

Dejavnost Izbira lahko uporabite za razdelitev učencev v skupine, za kratke ankete, v katerih je samo eno vprašanje in več izbir.

Možnost objave rezultatov je anonimna ali poimenska.

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Izbira.

820

Nastavitve

Splošno

 • Določite ime, opis in način prikaza izbire.

 • Pri načinu prkaza za to možnost lahko izbirate med Prikaži vodoravno in Prikaži navpično.

Možnosti

 • Dovoli pososdobitve izbire - če pri nastavitvi izberete Da, se bodo lahko udeleženci po svoji oddaji premislili in se ponovno odločali.

 • Dovoli izbor več možnosti - udeležencem lahko omogočite ali onemogočite, da izberejo več možnosti.

 • Omeji dovoljeno število odzivov - če pri tej nastavitvi izberete Da, dobite polja, v katera vpišete ime izbire in omejitve, npr. število članov v skupini (dodate lahko več skupin).

  660

Razpoložljivost

Dejavnost lahko časovno omejite, npr. določite, koliko časa imajo udeleženci, da se razdelijo v skupine.

Rezultati

Objavi rezultate - pri tej nastavitvi določite način prikaza rezultatov. Na voljo so naslednje izbire:

 • Ne objavi rezultatov za udeležence.

 • Pokaži rezultate udeležencem, ko odgovorijo.

 • Pokaži rezultate udeležencem šele, ko se izbira zaključi.

 • Vedno pokaži rezultate udeležencem.

Pri nastavitvi Zasebnost rezultatov, ki jo dobite z izbiro "Prikaži rezultate udeležencem…​" lahko določite dva načina:

 • Rezultate objavi anonimno, ne prikaži imen udeležencev.

 • Objavi celotne rezultate, ki prikažejo imena in njihove odločitve.

  940

Splošne nastavitve modula

 • Razpoložljivost - določite vidnost dejavnosti.

 • Številka ID - opcijsko lahko določite številko ID za boljšo prepoznavnost v prilagojenih poročilih in pri izračunih ocene.

 • Skupinski način - če imate udeležence razdeljene po skupinah, lahko določite skupinski način.

Omeji dostop

Zaključevanje dejavnosti

Ko uredite vse nastavitve, shranite.

Dejavnost Izbira - udeleženci

Ko udeleženci vstopijo v dejavnost Izbira (v našem primeru razdelitev v skupine), izberejo skupino in kliknejo na gumb Shrani mojo izbiro.

Če je skupina zasedena, se udeležencu izpiše, da je polna.

S klikom na zavihek Odgovori si lahko ogledate odgovore udeležencev.

1060

Iz skupine udeleženca lahko tudi izbrišete ali ga premaknete v drugo skupino, kar vam omogoča meni Izberi dejanje.

Pri udeležencu označite kvadratek in nato v meniju izberete, kar želite storiti.

1080