Izbira

Dejavnost Izbira lahko uporabite za kratke ankete, izbiro tem seminarskih nalog, razdelitev učencev v skupine idr.

Možnost objave rezultatov je anonimna ali poimenska.

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Izbira.

820

Nastavitve

Splošno

 • Določite ime, opis in način prikaza.

 • Obvezno je ime izbire (v našem primeru je to izbira teme seminarske naloge).

 • Pri načinu prikaza za to možnost lahko izbirate med Prikaži vodoravno in Prikaži navpično.

1060

Možnosti

 • Dovoli pososdobitve izbire - če pri nastavitvi izberete Da, se bodo lahko udeleženci po svoji oddaji premislili in se ponovno odločali.

 • Dovoli izbor več možnosti - udeležencem lahko omogočite ali onemogočite, da izberejo več možnosti.

 • Omeji dovoljeno število odzivov - če pri tej nastavitvi izberete Da, dobite polja, v katera vpišete ime izbire in omejitve.

  Če boste dejavnost uporabili za izbiro teme seminarske naloge, svetujemo, da v polje Možnost zapišete dejanski naslov seminarske naloge, ki jo bodo udeleženci izbirali. V našem primeru smo napisali ime bolj na splošno.

  660

Razpoložljivost

Dejavnost lahko časovno omejite, npr. določite, koliko časa imajo udeleženci, da oddajo svoj odziv.

Rezultati

Objavi rezultate - pri tej nastavitvi določite način prikaza rezultatov. Na voljo so naslednje izbire:

 • Ne objavi rezultatov za udeležence.

 • Pokaži rezultate udeležencem, ko odgovorijo.

 • Pokaži rezultate udeležencem šele, ko se izbira zaključi.

 • Vedno pokaži rezultate udeležencem.

Če določite, da se rezultati prikažejo udeležencem, dobite nastavitev Zasebnost rezultatov, kjer lahko izbirate med dvema načinoma objave rezultatov:

 • Rezultate objavi anonimno, ne prikaži imen udeležencev.

 • Objavi celotne rezultate, ki prikažejo imena in njihove odločitve.

  940

Splošne nastavitve modula

 • Razpoložljivost - določite vidnost dejavnosti.

 • Številka ID - opcijsko lahko določite številko ID za boljšo prepoznavnost v prilagojenih poročilih in pri izračunih ocene.

 • Skupinski način - če imate udeležence razdeljene po skupinah, lahko določite skupinski način.

Omeji dostop

Zaključevanje dejavnosti

Ko uredite vse nastavitve, shranite.

Dejavnost Izbira - udeleženci

Ko udeleženci vstopijo v dejavnost Izbira, izberejo temo in kliknejo na gumb Shrani mojo izbiro.

Če je možnost zasedena, se udeležencu izpiše, da je polna.

1060

S klikom na zavihek Odgovori si lahko ogledate odgovore udeležencev.

1060

Izbiro udeleženca lahko tudi izbrišete ali ga premaknete v drugo možnost izbire, kar vam omogoča meni Izberi dejanje.

Pri udeležencu označite kvadratek in nato v meniju izberete, kar želite storiti.

1080

Video vodič