Lekcija

Dejavnost Lekcija omogoča ustvarjanje (razvejane) učne vsebine. Vključene so lahko tudi strani z različnimi tipi vprašanj. Udeleženci se lahko premikajo po straneh naprej ali nazaj. Glede na njihove odgovore pa so lahko usmerjeni na mesto v lekciji, ki ga določi izvajalec.

Pri dodajanju na seznamu Dejavnosti kliknete na Lekcija.

820

Urejanje nastavitev

Splošno

 • Ime - vnesete ime lekcije.

 • Opis - dodate lahko kratek opis, kar pa ni obvezno.

 • Prikaži opis na strani predmeta - če ste dodali opis in potrdite to nastavitev, bo opis prikazan na začetni strani spletne učilnice pod povezavo na dejavnost.

Videz

 • Povezane medijske vsebine – v lekcijo lahko naložite medijsko vsebino. Na vsaki strani lekcije bo prikazan blok, imenovan »Povezane predstavnostne datoteke« in v njem povezava »Klikni tukaj za ogled«.

 • Prikaži trenutni rezultat – ta nastavitev omogoča, da udeleženci na vsaki strani lekcije vidijo izpis trenutnega rezultata (dosežene točke v primerjavi z vsemi možnimi točkami).

 • Prikaži meni, če je ocena vsaj – ta nastavitev določa, ali mora udeleženec dobiti določeno oceno, preden vidi meni lekcije. To udeleženca prisili, da gre skozi celotno lekcijo v prvem poskusu. Meni za lažji pregled in premikanje po lekciji lahko uporablja šele, ko dobi določeno oceno.

 • Predstavitev – omogoča prikaz lekcije v obliki diaprojekcije s širino, višino in barvo ozadja, določeno po meri.

 • Največje število odgovorov - z izborom vrednosti določite največje število odgovorov, ki jih lahko omogočite pri vprašanjih. Če boste v lekciji uporabljali samo vprašanja Drži/Ne drži, lahko npr. nastavite vrednost 2.

 • Uporabi privzeti odziv – če pri tej možnosti izberete Da, bo pri vprašanjih, kjer ne bo določen odziv, uporabljen privzeti odziv, »To je pravilen odgovor« ali »To je napačen odgovor«.

 • Povezava na naslednjo aktivnost – na koncu lekcije lahko dodati povezavo na drugo aktivnost, ki jo izberete v meniju pri tej nastavitvi.

 • Vrstica napredovanja – omogočite lahko prikaz vrstice napredovanja, ki se izpisuje na dnu lekcije kot odstotek dokončanja lekcije.

 • Prikaži meni – nastavitev omogoča prikaz menija za lažje premikanje po lekciji.

Razpoložljivost

 • Na razpolago od - določite lahko datum, od kdaj je lekcija na razpolago.

 • Rok oddaje – določite datum za oddajo.

 • Časovna omejitev - če nastavitev omogočite, lahko lekcijo časovno omejite. Na začetku lekcije se prikaže opozorilo o časovni omejitvi. V bloku na desni strani pa števec (preostali čas). Vsi odgovori, oddani po preteku časa, niso upoštevani.

 • Lekcija, zaščitena z geslom – udeleženci bodo morali za dostop do lekcije vnesti geslo.

 • Dovoli opravljanje lekcije brez povezave z uporabo mobilne aplikacije - če je to omogočeno, lahko uporabnik mobilne aplikacije prenese lekcijo in jo opravlja brez povezave. Lekcije ni mogoče opravljati brez povezave, če ima nastavljeno časovno omejitev.

Nadzor poteka

 • Dovoli pregled udeležencem – ta nastavitev omogoča, da se udeleženci premikajo po lekciji od začetka in spremenijo odgovore na že pregledanih straneh.

 • Prikaži gumb za ponovni pregled vprašanja - s to nastavitvijo se bo po napačnem odgovoru udeležencu pokazal gumb za ponovni poskus, vendar brez možnosti, da pridobi točke. To pa ni združljivo z esejskimi vprašanji. Če uporabljata vprašanja tipa esejski spis, pustite to možnost onemogočeno.

 • Največje število poskusov – ta nastavitev določa največje število poskusov pri odgovarjanju na vprašanja. Če udeleženec večkrat zaporedoma odgovori napačno, se bo po največjem doseženem številu poskusov premaknil na naslednjo stran.

 • Dejanje po pravilnem odgovoru - nastavitev določa potek lekcije po pravilnem odgovoru. Izbirate lahko med tremi možnostmi:

  • Normalno sledite poti lekcije - udeleženec sledi lekciji od začetka proti koncu.

  • Prikaži še neogledano stran - strani se prikazujejo v naključnem vrstnem redu, brez prikaza že ogledanih strani.

  • Prikaži še neodgovorjeno stran - strani se prikazujejo v naključnem vrstnem redu, z možnostjo ponovitve strani, kjer udeleženec na vprašanje še ni odgovoril pravilno.

 • Število strani za prikaz – ta nastavitev določa število strani, ki bodo prikazane v lekciji. Uporablja se samo za lekcije s stranmi, ki se prikazujejo v naključnem vrstnem redu. Če je vrednost nastavljena na nič, so prikazane vse strani.

Ocena

 • Ocena – izberete način ocenjevanja. Če določite lestvico, lahko iz menija izberete lestvico. Če izberete točke, lahko vnesete največje možno število točk za to dejavnost.

 • Kategorija ocen – ta nastavitev omogoča izbiro kategorije, v katero se zapišejo ocene v redovalnici.

 • Ocena za uspešno opravljanje – določite oceno, ki jo morajo udeleženci doseči ali preseči za uspešno opravljeno lekcijo.

 • Lekcija za vajo – omogočite lahko lekcijo za vajo, ki pa ne bo prikazana v redovalnici.

 • Dovoli ponavljanje lekcije – če je ta nastavitev omogočena, potem udeleženci lahko lekcijo opravljajo več kot enkrat. Uredite še ostale nastavitve, ki so skupne vsem dejavnostim in shranite s klikom na gumb Shrani in se vrni na predmet ali Shrani in prikaži.

Splošne nastavitve modula

 • Razpoložljivost - določite vidnost dejavnosti.

 • Številka ID - opcijsko lahko določite številko ID za boljšo prepoznavnost v prilagojenih poročilih in pri izračunih ocene.

 • Skupinski način - če imate udeležence razdeljene po skupinah, lahko določite skupinski način.

Omeji dostop

Zaključevanje dejavnosti

Ko uredite vse nastavitve, shranite.

Urejanje lekcije

V spletni učilnici kliknete na povezavo lekcije, ki ste jo ustvarili.

940

Odpre se stran z lekcijo, kjer dodate vsebino. Pod zapisom Kaj želite storiti najprej? lahko izbirate med možnostmi, kot so:

 • Uvozite vprašanja

 • Dodaj stran z vsebino

 • Dodaj gručo

 • Dodaj stran z vprašanjem

620

Uvozite vprašanja

S klikom na povezavo Uvozite vprašanja lahko v lekcijo, uvozite že pripravljena vprašanja.

Na strani za uvoz vprašanj v meniju izberete format datoteke vprašanj.

Naložite datoteko in kliknete na gumb Uvozi.

940

Dodaj stran z vsebino

V lekciji ustvarite stran z vsebino s klikom na povezavo Dodaj stran z vsebino.

640

Na strani, ki se vam odpre, vnesete naslov strani in vsebino. V urejevalnik vsebine lahko dodate besedilo, slike, videoposnetke, datoteke, interaktivno vsebino H5P…​

Pod urejevalnikom imate tudi nastavitvi Razporedi gumbe razvejanja vodoravno v načinu diaprojekcije in Prikaži v meniju. Prikaži v meniju vam omogoča prikaz naslova strani v meniju. V nastavitvah lekcije morate imeti prikaz menija omogočen.

Pod Vsebina 1 v polje Opis obvezno napišete besedilo, ki se bo pojavilo na gumbu za premikanje po straneh lekcije.

V meniju Skok izberete, kam bo ta gumb vodil udeleženca.

800

Na koncu stran shranite.

Shranjena stran se vam prikaže na strani Urejanje lekcije. Lahko jo posodabljate (ikona zobnik), podvojite (ikona dveh strani), si jo ogledate (lupa) in izbrišete (smetnjak).

Novo stran v lekciji dodate tako, da jo izberete v meniju, ki je prikazan ob vsaki dodani strani.

Ko imate več strani, jih lahko s klikom na puščice tudi premikate po lekciji.

Na strani Urejanje lekcije so prikazani tudi tipi strani in skoki.

Strani, ki ste jih dodali, lahko prikažete skrčeno ali razširjeno.

960

Dodaj stran z vprašanjem

V lekcijo lahko dodate stran z vprašanjem, kjer izbirate med tipi vprašanj, kot so: Esej, Kratek odgovor, Numerično, Resnično/neresnično in Več izbir.

Kliknete na povezavo Dodaj stran z vprašanjem.

Na strani, ki se vam odpre v meniju izberete tip vprašanja.

700

Na strani z vprašanjem vnesete naslov strani.

V urejevalnik Vsebina strani napišete besedilo vprašanja, ki bo zastavljeno v lekciji.

Glede na tip vprašanja, ki ste ga dodali, izpolnite polja za odgovore.

Zapišete lahko tudi odziv, ki se bo udeležencem prikazal, ko bodo odgovorili na vprašanje. Uporabite lahko tudi privzeti odziv, kar določite v nastavitvah lekcije.

V meniju Skok določite, kam bo udeleženca vodil odgovor na to vprašanje. Skok je lahko relativen (ta stran, naslednja stran) ali absoluten (določen z izborom imena strani).

V polje Rezultat vpišete število točk. Če ste v nastavitvah lekcije omogočili točkovanje po meri, lahko število točk prilagodite.

Primer urejanja strani z vprašanjem Več izbir

840

Vprašanje shranite s klikom na gumb Shrani stran.

Ko ste dodali vse strani, lekcijo zaključite tako, da na strani, ki jo določite za konec, v meniju Skok izberete Konec lekcije.

Dodaj gručo

Gruče so posebne skupine strani v lekciji. Tipična skupina gruče (ali serija strani) vsebuje strani z vprašanji, ki se udeležencem v lekciji naključno prikazujejo. Pri tem je dobro strani z vsebino in vprašanji ustvariti vnaprej in nato dodajati gruče (navigacijske strani, ki definirajo gručo). Gruče lahko uvrščamo med napredne funkcije lekcije.

960

Gumbi lekcije

Na strani lekcije dostopate do gumbov Uredi lekcijo, Uredi vsebine stran in Oceni esej.

800
 • S klikom na gumb Uredi lekcijo dostopate do vseh strani, ki ste jih dodali.

 • S klikom na gumb Uredi vsebine strani dostopate do urejanja posamezne strani.

 • Klik na gumb Oceni esej pa vam omogoča oceniti esejska vprašanja, če jih imate vključena v lekcijo.

 • S klikom na gumb Naslednja stran se pomikate po straneh lekcije.

Meni lekcije

V meniju lekcije dostopate do zavihkov Nastavitev, Poročil in zavihka Več.

V zavihku Poročila dostopate do poročil o opravljenih poskusih. Na strani s poročili lahko s klikom na zavihek Natančnejša statistika dostopate do bolj podrobne statistike reševanja lekcije.

1040

Pogled lekcije kot udeleženec

V vlogi izvajalca imate drugačen pogled lekcije, kot jo ima udeleženec, npr. ne prikaže se vam vrstica napredovanja, ne beleži vam rezultata, ocene. Lekcijo zato lahko pogledate v vlogi udeleženca. V spletni učilnici desno zgoraj kliknete na svoje ime in priimek in v meniju kliknete na Zamenjaj vlogo v …​. Na strani, ki se vam odpre, izberete Udeleženec. Po končanem pregledu v meniju kliknete na Vrni se v mojo običajno vlogo.

Prikaz lekcije se lahko razlikuje glede na to, kako ste uredili nastavitve lekcije. Na desni strani je lahko prikazan meni lekcije, udeležencem se lahko prikazuje vrstica napredka (odstotek zaključene lekcije), lekcija je lahko časovno omejena.

Primer lekcije pogled udeleženca

1060

Video vodič