Pogojno napredovanje po aktivnostih

Dejavnostim in virom lahko dodate različne omejitve za dostop. Omejitve lahko dodajate za: Kohorto, Zaključek aktivnosti, Datum, Oceno, Skupino, Skupek, Uporabniški profil in Nabor omejitev. Če želite npr. eni dejavnosti dodati več omejitev, uporabite Nabor omejitev, saj omogoča dodajanje nabora ugnezdenih omejitev.

Omejitve dodate po naslednjem postopku:

 1. Vključite urejanje in pri dejavnosti ali viru, ki mu želite urediti pogoje za napredovanje kliknete Uredi (znak treh pik).

 2. V meniju kliknete na Uredi nastavitve.

  960
 3. Odpre se vam stran z nastavitvami, kjer v odseku Omeji dostop, dodajate omejitve.

  860

V nadaljevanju je prikazano dodajanje omejitev za oceno in zaključek aktivnosti.

Dodajanje omejitev - Ocena

Za ureditev pogoja ocena morate pri urejenju dejavnosti v odseku Ocena najprej določiti Oceno za uspešno opravljanje.

Če za omejitev določite, da je pogoj ocena, bodo morali udeleženci doseči določeno oceno, da se jim bo odprla naslednja aktivnost.

 1. Pri dodajanju omejitev kliknete na Ocena.

  240
 2. Pri zapisu Ocena v meniju izberete dejavnost, ki mora biti dokončana, da se odpre aktivnost, ki ji urejate pogoje.

  880
 3. Določite oceno, ki je pogoj za napredovanje.

  Znak oko pri dodani omejitvi je namenjen prikazu dejavnosti v spletni učilnici. Dokler udeleženci ne izpolnjujejo pogoja, dejavnost lahko prikažete z opisom pogoja ali pa jo popolnoma skrijete.

  880

  Prikaz dejavnost na začetni strani spletne učilnice, kjer je določen pogoj napredovanja

  880

Dodajanje omejitev - Zaključek aktivnosti

Pri omejitvi Zaključek aktivnosti lahko določite pogoje, pri katerih od udeležencev zahtevate, da zaključijo (ali ne zaključijo) drugo aktivnost.

 1. Pri dodajanju omejitev kliknete na Zaključek aktivnosti.

  240
 2. Odprejo se vam nastavitve, kjer najprej izbirate med udeleženec mora ali ne sme izpolnjevati določenih pogojev.

  V nadaljevanju je opisan postopek za izbiro mora.

  980
 3. Izberete, katera aktivnost mora biti izpolnjena, da se bo udeležencem odprla aktivnost, ki ji urejate pogoje.

  980
 4. Določite še pogoje za zaključek aktivnosti.

  980
 5. Shranite spremembe.

Video vodič