Skupine

Skupine omogočajo prikaz seznamov udeležencev znotraj spletne učilnice in dodelitev dejavnost in virov izbrani skupini.

Ločimo med nastavitvijo skupinskega načina dela na nivoju:

 • spletne učilnice - npr. za prikaz seznama sodelujočih, ocen, oddanih nalog po posameznih skupinah, pošiljanja obvestil iz forumov samo za določeno skupino…​

 • posameznega vira ali dejavnosti – dodeljevanje vsebin samo določeni skupini.

Skupinski način

V nastavitvah spletne učilnice v odseku Skupine določite skupinski način, kjer lahko izbirate med:

 • Brez skupin

 • Ločene skupine - vsaka skupina lahko vidi samo svojo skupino ostale skupine so nevidne.

 • Vidne skupine - vsaka skupina deluje v okviru svoje skupine, vendar vidi lahko tudi druge skupine.

  Skupinski način, določen na nivoju spletne učilnice, je privzet za vse dejavnosti in vire znotraj spletne učilnice. Pri posamezni dejavnosti ali viru lahko skupinski način spreminjate. Če v nastavitvah spletne učilnice določite Vsili skupinski način, nastavitve pri posamezni dejavnosti ali viru niso upoštevane.

  700
 • Pri posameznem viru/dejavnosti določite skupinski način v odseku Splošne nastavitve modula.

  740

Dostop do skupin

Do skupin dostopate po naslednjem postopku:

 1. V meniju spletne učilnice kliknete na zavihek Sodelujoči.

 2. Odpre se vam stran s sodelujočimi, kjer kliknete na Vpisani uporabniki.

 3. V meniju izberete Skupine.

  940

Ustvarjanje skupin

 1. Na strani skupine kliknete na gumb Ustvari skupino.

  920
 2. Nadaljujete z vpisom imena skupine in ključa za vpis (obvezen podatek je samo ime skupine).

 3. Shranite spremembe.

  Ključ za vpis omogoča, da bodo udeleženci po vpisu v spletno učilnico samodejno dodani v skupino.

  1000

Dodajanje uporabnikov v skupino

Samovpis - uporabniki se sami vpišejo v spletno učilnico s ključem, ki ste ga določili skupini.

Ročno - na strani s skupinami jih doda izvajalec spletne učilnice. Postopek je naslednji:

 1. V levem polju izberete skupino in kliknete na gumb Dodaj/odstrani uporabnike.

  940
 2. Skupini dodelite uporabnike. V desnem polju jih poiščete in jih s klikom na gumb Dodaj dodate v skupino (izberete in dodate lahko enega ali več uporabnikov).

  1080

  Uporabnik dodan v skupino

  1080
 3. Nastavitve skupine urejate s klikom na gumb Uredi nastavitve skupine, kjer imate še ostale gumbe za delo s skupinami.

  940

  Primer izbrane skupine na strani Sodelujoči.

  960

  Primer izbrane skupine na strani Ocene.

  960

Dodajanje dejavnosti v skupino

 1. Desno ob dejavnosti kliknete na tri navpične pike in v meniju izberete Uredi nastavitve.

  960
 2. V odseku Splošne nastavitve modula pri skupinskem načinu izberete Ločene skupine oz. Vidne skupine.

 3. Kliknete na gumb Dodaj omejitev dostopa za skupino/skupek.

  900

  Skupinski način lahko nastavite tudi na nivoju celotne spletne učilnice.

 4. V odseku Omeji dostop pri nastavitvi Omejitve dostopa izberete skupino.

  900
 5. Nastavitve shranite s klikom na gumb Shrani in se vrni na predmet, ki se nahaja na dnu stani.

 6. Na začetni strani spletne učilnice je pod dejavnostjo prikazana omejitev. Udeleženci, ki niso člani izbrane skupine, ne morejo sodelovati v tej dejavnosti.

  980

Dodajanje vira v skupino

 1. Pri nastavitvi Omeji dostop kliknete na gumb Dodaj omejitev …​.

  820
 2. Kliknete na gumb Skupina.

  200
 3. Izberete skupino.

  900

Skupki in vključevanje skupin v skupke

Skupki omogočajo združevanje skupin in dodeljevanje dostopa do dejavnosti ali virov članom skupka. Uporabite jih lahko v primeru, ko želite dejavnost ali vir določiti vidno samo udeležencem, ki pripadajo skupini v določenem skupku. Osnova za skupke so skupine.

Ustvarjanje skupka

 1. V meniju Skupine izberete Skupki.

  920
 2. Odpre se vam stran skupki, kjer kliknete na gumb Ustvari skupek.

  980
 3. Na strani, ki se vam odpre, vpišete ime skupka.

 4. Potrdite z gumbom Shrani spremembe.

  1020

Urejanje skupkov

 1. Na strani Skupki lahko skupek urejate, izbrišete in mu dodelite skupino.

  1000
 2. S klikom na ikono Pokaži skupine v skupkih se vam odpre stran, kjer skupku dodelite skupino.

  1080
 3. Skupino dodate skupku tako, da jo na desni strani izberete in kliknete na gumb Dodaj.

  1000
 4. Kliknete na gumb Nazaj na skupke.

  1000
 5. Na strani Skupki vidite, katera skupina je dodana skupku. Skupek lahko sestavlja ena ali več skupin.

  Če v meniju izberete Pregled, se vam odpre stran s seznamom udeležencev, članov izbranega skupka.

  1000

Uvrstitev dejavnosti v skupek

Dejavnost uvrstite v skupek v odseku Splošne nastavitve modula oz. Omeji dostop.

 1. Pri urejanju vira ali dejavnosti pri Skupinskem načinu izberete Ločene skupine (skupine se med seboj ne vidijo) ali Vidne skupine (skupine se med seboj vidijo).

 2. Izberete skupek, ki mu želite dodeliti dostop.

 3. Kliknete na gumb Dodaj omejitve dostopa za skupino/skupek.

  900
 4. S klikom na gumb Dodaj omejitve dostopa za skupino/skupek samodejno nastavite omejitve še v odseku Omeji dostop, kjer lahko dodajate še druge omejitve.

  Omejitve za skupek lahko dodate tudi samo v odseku Omejite dostop.

  800

  Če znak oko zaprete, bo dejavnost na začetni strani spletne učilnice vidna le članom izbranega skupka, brez zapisa omejitve.

  800
 5. Nastavitve shranite.

  Na začetni strani spletne učilnice je pod dejavnostjo prikazano ime skupka, kateremu je dejavnost dodeljena. Dejavnost naloga je npr. dodeljena skupku A, samo člani tega skupka imajo dodeljen dostop. Udeleženci, ki niso člani skupka A te dejavnosti ne vidijo.

  1000

  Na strani Skupki imate pod Dejavnosti prikazano število dejavnosti, ki ste jih uvrstili v skupke.

  1000

Dodajanje vira v skupek

Tudi vire (datoteke, povezave, mape …) lahko dodelite izbrani skupini ali skupku. Postopek dodelitve izvedete v odseku Omejiti dostop.

 1. Na strani z urejanjem vira pod Omeji dostop kliknete na gumb Dodaj omejitve.

  800
 2. Odpre se stran, kjer kliknete na gumb Skupek.

  200
 3. Nato izberete skupek, kateremu želite dodeliti dostop do vira.

  860
 4. Na začetni strani spletne učilnice je pod virom prikazana omejitev za skupek, ki mu vir pripada.

  1000

Video vodič