Zgradba spletne učilnice

Spletne učilnice za posamezne predmete odpira skrbnik organizacije, vnese osnovne podatke o spletni učilnici in učitelju dodeli vlogo izvajalec, ta pa skrbi za nadaljnje urejanje.

  • Na vrhu spletne učilnice v osrednjem delu in v navigacijskem bloku na levi strani je prikazano polno ime spletne učilnice.

  • Pod imenom spletne učilnice se nahaja navigacijska vrstica.

  • Pod navigacijsko vrstico so trije deli iz katerih je sestavljena spletna učilnica. Levo in desno so bloki. V sredini so po temah/poglavjih razvrščene vsebine - viri in dejavnosti.

V spletni učilnici se vam na desni strani pojavlja ikona zobnika, preko katere dostopate do raznih nastavitev. Možnost nastavitev je odvisna od tega kje se nahajate (na začetni strani spletne učilnice, v posamezni aktivnosti, pri upravljanju uporabnikov, …​).

Izvajalec spletne učilnice ima tudi gumb Vključi urejanje, ki omogoča urejanje spletne učilnice, kar je prikazano v poglavju [Urejanje osrednjega dela spletne učilnice].

Zgradba spletne učilnice oblike tem.

1100

Zgradba spletne učilnice oblike ploščic - klik na ploščico odpre vsebino z viri in dejavnostmi.

1100