Urejanje osrednjega dela spletne učilnice

Spletno učilnico lahko urejate, ko imate vključeno urejanje.

Na desni strani kliknete na gumb Vključi urejanje.

1000

Ko imate vključeno urejanje, lahko pri vsaki temi/poglavju uredite povzetek, dodajate vire in dejavnosti, poglavje premikate ter nastavljate vidnost za udeležence.

960

Urejanje poglavja

Preimenovanje

S klikom na svinčnik lahko poglavje preimenujete.

960

Premikanje

Levo pri posameznem poglavju se z miško postavite na znak za premikanje in kurzor dobi obliko štirih puščic.

Ko kliknete in pridržite miškin gumb, lahko poglavje premikate gor ali dol.

960

Urejanje

Desno ob poglavju s klikom na Uredi lahko poglavje urejate, poudarite, skrijete ali izbrišete.

960
 • Uredi poglavje - poglavju lahko spremenite ime. Novo ime lahko vpišete, ko imate kljukico pri nastavitvi "Po meri". Če kljukico odstranite, ostane privzeto ime poglavja.

 • Poudari – poudarite poglavje in s tem udeležencem prikažete v katerem poglavju se trenutno izvajajo aktivnosti.

 • Skrij/Prikaži poglavje - s klikom na oko udeležencem skrijete poglavje. Skrito poglavje skupaj z viri in dejavnostmi izvajalec predmeta vidi v svetli barvi, udeleženci pa poglavja ne vidijo. Ponovno ga prikažete s klikom na ikono s prečrtanim očesom.

 • Izbriši poglavje - izbrišete poglavje vključno z vsebino, kar morate pred brisanjem potrditi.

Dodajanje dejavnosti in virov

S klikom na povezavo Dodaj dejavnost ali vir v spletno učilnico dodajate različne dejavnosti in vire (forum, nalogo, kviz, slovar, …​).

960

Znaki za urejanje dejavnosti in virov

Znak štirih puščic ob dejavnosti in viru vam omogočata premikanje, svinčnik pa urejanje naslova.

Na desni strani se vam s klikom na Uredi odpre meni.

960

Pomen znakov v meniju

 • Uredi nastavitve – dostopate do nastavitev dejavnosti ali vira.

 • Premakni levo/desno - vir ali dejavnost premikate levo ali desno in na ta način naredite bolj dinamično strukturo poglavja.

 • Skrij/Prikaži – udeležencem skrijete ali prikažete dejavnost/vir.

 • Podvoji - podvojite dejavnost/vir.

 • Dodeli vloge - udeležencem lahko dodelite vlogo za dejavnost/vir. Če jim npr. dodelite vlogo izvajalca, lahko dejavnost/vir urejajo.

 • Izbriši - s klikom odstranite dejavnost/vir. Za dokončno brisanje se vam odpre še pogovorno okno kjer morate brisanje potrditi.

Premikanje

Vire in dejavnosti premikate na enak način kot poglavja - z miško se postavite na znak štirih puščic, pridržite miškin gumb in dejavnost ali vir premaknete.

960

S klikom na znak za premikanje (oblika štirih puščic) se vam odpre okno s seznamom virov in dejavnosti, ki jih imate v spletni učilnici.

Vir ali dejavnost premaknete na želeno mesto s klikom na povezavo Po viru …​ ali Na vrh odseka …​

680

Znaki ob dejavnosti ali viru – skupinski način

Skupinski način lahko spreminjate kar s klikom na znak za skupine pri dejavnosti ali viru.

 • Brez skupin - udeleženci v spletni učilnici niso razdeljeni v skupine, vsi so člani ene skupine.

 • Vidne skupine - udeleženci so razdeljeni v skupine, skupine se med seboj vidijo.

 • Ločene skupine - udeleženci so razdeljeni v skupine, skupine se med seboj ne vidijo.

960