Urejanje/posodabljanje nastavitev dejavnosti in virov

  • Nastavitve posameznega vira ali dejavnosti urejate s klikom na Uredi - Uredi nastavitve desno ob dejavnosti ali viru.

    920
  • Znotraj dejavnosti ali vira do urejanje nastavitev dostopate s klikom na ikono zobnika na desni strani in nato v meniju izberete Uredi nastavitve.

    980

Masovno urejanje datumov

V spletni učilnici imate možnost pregleda in urejanja vseh datumov aktivnosti v strnjeni obliki.

Kliknete na ikono zobnika na desni strani, nato v meniju izberete Več …​. V skrbništvu predmeta izberete zavihek Poročila in možnost datumi.

+ image::datumi_1.png[980,880]

  • Prikažejo se vsa obstoječa poglavja in v vsakem lahko uredite datum vsebujočih aktivnosti.

  • V spodnjem delu se prikaže časovnica vseh aktivnosti. Vsaka aktivnost ima svojo barvo, na časovnici so prikazani vsi nastavljeni datumi za dano aktivnost (rok oddaje, opomnik za ocenjevanje, …​).

  • Datume se lahko ureja tudi s klikom na aktivnost v časovnici.