Zaključevanje aktivnosti

Udeleženci lahko v spletni učilnici sledijo svojemu napredku (dokončanju aktivnosti), kar vidijo po kljukicah ob posamezni dejavnosti ali viru.

Sledenje zaključevanju mora biti omogočeno na nivoju spletne učilnice.

Pri nastavitvi Omogoči sledenje zaključevanju izberete Da.

860

Ko imate sledenje zaključevanju omogočeno, lahko pri posamezni dejavnosti določite pogoje za dokončanje.

Pri posameznem viru ali dejavnosti do nastavitev dostopate s klikom na Uredi >> Uredi nastavitve.

960

Nastavitve se pri virih in dejavnostih nekoliko razlikujejo (pri virih nimate možnosti, da mora udeleženec za dokončanje dobiti oceno).

Nastavitve pri dejavnostih

Pri izbiri Udeleženci lahko to aktivnost ročno označijo kot zaključeno, si bodo lahko udeleženci sami zaključili dejavnost.

960

Pri nastavitvi Pokaži aktivnost kot dovršeno, ko so pogoji izpolnjeni lahko izbirate med:

 • Udeleženec si mora ogledati to aktivnost, da jo lahko zaključi

 • Udeleženec mora dobiti oceno, da dokonča to aktivnost

 • Udeleženec mora predložiti rešitev za zaključek te dejavnosti

Pri nastavitvi Pričakuj, da bo zaključeno do lahko omogočite datum in določite do kdaj pričakujete, da bo dejavnost zaključena.

960

V spletni učilnici se udeležencu desno ob dejavnosti pojavijo kvadratki (v spletni učilnici oblike ploščic krogci). Kljukica v kvadratku oz. krogcu pomeni, da je dejavnost zaključena.

Pomen in načini zaključevanja aktivnosti

Zaključevanje aktivnosti za spletno učilnico oblike tem

Aktivnost je uspešno zaključena, ko udeleženec dobi v kvadratku ob posamezni dejavnosti kljukico.

 • Kvadratek narisan s črtkano črto - kljukica se v njem pojavi samodejno, ko so doseženi določeni pogoji.

 • Kvadratek narisan s polno črto - udeleženci si s klikom v kvadratek opravljeno aktivnost ročno sami zaključijo.

Kvadratki in barve kljukic pri zaključeni aktivnosti

Kvadratek s črtkano črto

 • Modra kljukica - pogoj je ogled aktivnosti. Kljukica se udeležencu po ogledu aktivnost pojavi samodejno.

 • Zelena kljukica (uspešno zaključeno) - pogoj je ocena. Kljukica se udeležencu pojavi samodejno, ko doseže določene pogoje.

 • Rdeč križec (neuspešno zaključeno) - pogoj je ocena. Križec se udeležencu pojavi samodejno.

Kvadratek s polno črto

 • Modra kljukica - aktivnost si lahko udeleženci s klikom v kvadratek sami zaključijo (obkljukajo kvadratek).

  Zaključevanje aktivnosti se udeležencem izpiše, če se z miško postavijo na kvadratek.

  980

Primer zaključevanja aktivnosti za spletno učilnico oblike ploščic

Prikaz zaključevanja aktivnosti se pri spletni učilnici oblike ploščic nekoliko razlikuje kot je v spletni učilnici oblike tem.

 • Zelen krogec s kljukico pomeni, da je aktivnost uspešno zaključena.

 • Rdeč krogec s križcem pomeni, da je aktivnost neuspešno zaključena.

 • Siv krogec s kljukico pomeni, da aktivnost še ni opravljena ali zaključena.

 • Krogci, pomaknjeni bolj desno, pomenijo, da si aktivnost s klikom v krogec udeleženci sami zaključijo.

  980

Blok Napredovanje

Zaključevanju po posameznih dejavnostih ali virih lahko udeleženci in izvajalci sledite tudi s pomočjo bloka Napredovanje.

980

Kot izvajalec imate v bloku tudi gumb Pregled vseh učečih. S klikom na ta gumb dobite stran z udeleženci, kjer je prikazano njihovo napredovanje in napredek.

980

Dodajanje bloka je prikazano v poglavju [Dodajanje blokov].