Vrste uporabnikov

Uporabniki sistema imajo lahko različne "vsebinske" in/ali "varnostne" vloge. Vsebinske vloge (vrste uporabnikov):

 • Učeči

 • Zaposleni

Varnostne vloge:

Navaden uporabnik

Urednik

Administrator

učenec ali zaposleni na VIZ, ki lahko pregleduje in ureja le svoj račun

upravljavec digitalnih identitet učečih in zaposlenih je oseba na VIZ, npr. tajnik, svetovalni delavec, ROID ipd.

upravljavec sistema za celoten VIZ

Vloge in osnovne pravice

Uporabnik image::uporabnik_logo.jpg[600,150]

Učeči, učitelj, strokovni delavec lahko:

 • preveri svoje podatke,

 • zamenja geslo,

 • spremeni telefonsko številko in obnovitveni e-naslov,

 • ustvari poverilnico za prenos identitete na drug zavod in

 • prijavi napako v sistemu.

Urednik image::urednik_logo.jpg[600,150]

Urednik skrbi za:

 • Izdelavo razredov oziroma letnikov,

 • Uvoz podatkov učečih in zaposlenih,

 • Urejanje podatkov posameznika,

 • Izvoz podatkov/izpis podatkov računa AAI učečih in zaposlenih,

 • Ustvarjanje e-poštnih naslovov in

 • Sinhronizacijo podatkov iz sistema SIO.MDM v imenik LDAP/AD.

Administrator image::admin_logo.jpg[600,150]

Administrator skrbi za:

 • Upravljanje s podatki zavoda (naslov, programi),

 • Določanje administratorjev in urednikov zavoda,

 • Nastavitve sinhronizacije z imenikom LDAP/AD (podatki o strežnikih, predlogah in pravilih) za posamezni zavod,

 • Sinhronizacijo podatkov iz sistema SIO.MDM v LDAP/AD in

 • Pripravo podatkov za novo šolsko leto.