Točkovanje na teoriji

Točkovanje na teoretičnem delu kolesarskega izpita

Število vprašanj

20

Dovoljeno število kazenskih točk

6 (brez vprašanj, ki so točkovana za 2 točki)

Skupno število točk

25

Iz pravilnika: Vprašanja iz učne vsebine KRIŽIŠČA so točkovana z 2 točkama, vsa ostala pa z 1. Učenec opravi teoretični del kolesarskega izpita z oceno uspešno, ko doseže 75 % ali več dosegljivih točk in ko so rešene vse naloge, ki so točkovane z dvema točkama.
Osnova za točkovanje je določena v Konceptu usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit v osnovni šoli. Koncept je dosegljiv v spletni učilnici Kolesarski izpit.
500