Kolesarski izpit

V spletni učilnici do kolesarskega izpita dostopate v poglavju Kolesarski izpit.

 • Kolesarski izpit vsebuje 20 vprašanj.

 • Vsako vprašanje ima 3 odgovore od katerih je le eden pravilen.

Dostop do izpita ni mogoč, dokler se učenci na izpit ne prijavijo in dobijo potrditev za opravljanje s strani mentorja (povezava do izpitov ni aktivna).

Slika prikazuje izpit do katerega je dostop še onemogočen.

1020

Prijava na izpit učenci

Učenci v poglavju Kolesarski izpit kliknejo na Prijava na izpit.

1020

Odpre se jim stran Moja institucija, kje v spodnjem delu dobijo svojo šolo. Ime šole morajo imeti pravilno zapisano v svojem profilu, kar se pri AAI prijavi prenese iz sistema SIO.MDM (https://mdm.arnes.si).

1020

Na izpit se prijavijo s klikom na gumb Prijavi se na izpit.

1020

Po kliku na Prijavi se na izpit se jim odpre stran, kjer s klikom na gumb Nadaljuj potrdijo prijavo.

Še enkrat kliknejo Nadaljuj.

720
Učenci se na izpit lahko prijavijo samo enkrat. V primeru napačne prijave se morajo od izpita najprej odjaviti, saj šele po odjavi dobijo nazaj gumb Prijavi se na izpit.

Prijavo preverijo s klikom na zapis Moje rezervacije.

Odjavijo se lahko s klikom na gumb Odjavi se od izpita. Odjavo morajo prav tako potrditi.

Učence lahko s seznama prijavljenih odstrani tudi mentor, kar je prikazano v poglavju [Brisanje učencev po opravljenem izpitu].

1020

Na izpit lahko mentorji učence tudi ročno prijavite.

Postopek ročne prijave

Učenci morajo biti vpisani v spletno učilnico.

V poglavju Kolesarski izpit kliknete na povezavo Prijava na izpit.

1020

Pri svoji izvedbi (šoli) kliknete na povezavo Upravljaj z … odzivi (številom prijavljenih učencev).

1020

Na strani s prijavljenimi učenci kliknete na gumb Vpišite uporabnike ali desno na ikono zobnika, kjer v meniju kliknete na povezavo Vpišite uporabnike.

1020

Odpre se vam stran, kjer v desnem stolpcu poiščete učenca. Za iskanje uporabite iskalnik Išči - polje v katero vpišete ime in priimek učenca. Ko učenca najdete, ga označite in kliknete na gumb Dodaj.

820

Dodelitev dovoljenja učencem za opravljanje izpita

S tem, ko so se učenci prijavili, izpita še ne morejo opravljati. Opravljajo ga lahko šele, ko jim mentor dodeli dovoljenje.

Postopek dodelitve dovoljenja za opravljanje izpita:

V poglavju Kolesarski izpit kliknete na povezavo Prijava na izpit.

1020

Pri AAI prijavi se vam odpre stran Moja institucija, kjer imate svojo šolo (ime šole mora biti pravilno zapisano v uporabniškem profilu, kar se pri AAI prijavi prenese iz sistema SIO.MDM).

Svojo šolo dobite tudi s klikom na zavihek Rezervacije, ki jih upravljam ali jo poiščete s pomočjo iskalnika Išči (pri iskanju z iskalnikom morate imeti prikazane vse šole, kar vam omogočata zavihka Prikaži samo aktivne izvedbe ali Prikaži vse izvedbe).

Pri svoji šoli imate kot mentor povezavo Upravljaj z X odzivi (številom prijavljenih učencev).

1020

S klikom na Upravljaj z X odzivi se vam odpre stran z vsemi prijavljenimi učenci.

Označite (obkljukate) učence, ki bodo opravljali izpit.

Označite jih lahko posamezno s klikom na kvadratek ali vse s klikom na gumb Izberi vse.

Ko učence označite, kliknete na gumb Podeli/odvzemi dovoljenje za dostop do izpita. S tem ste jim potrdili, da lahko opravljajo izpit.

Učence lahko na tej strani s klikom na gumb Izbriši prijave (na dnu strani) tudi odstranite.

Slika prikazuje dodeljevanje dostopa do izpita.

1020

Učenci ob imenu dobijo kljukico, ki se razlikuje od kljukice za označevanje.

1020

Kljukico (potrditev opravljanja izpita) lahko učencu tudi odstranite tako, da ga označite in ponovno kliknete na gumb Podeli/Odvzemi dovoljenje za dostop do izpita.

Učenci imajo po potrditvi aktivno povezavo do Kolesarskega izpita. Za reševanje imajo 120 minut časa.

Za ponovno reševanje izpita mora od zadnjega poskusa reševanja učenca miniti 12 ur.

V spletni učilnici ni omejitve glede števila opravljanja izpita.

Učenci se na izpit prijavijo samo enkrat, opravljajo pa ga lahko, ko dobijo potrditev s strani mentorja. Tudi, če učenec izpita ne opravi prvič, se mu ni potrebno ponovno prijavljati ampak je dovolj samo ponovna potrditev s strani mentorja.

Če so učenci prijavljeni v spletno učilnico, preden jim dodelite dovoljenje za dostop do izpita, morajo po dodelitvi dostopa osvežiti zaslon ali se odjaviti in ponovno prijaviti.

Opravljanje izpita

Učenci kliknejo na Kolesarski izpit.

Ko ste jim dodelili dovoljenje za dostop do izpita, imajo povezavo Kolesarski izpit aktivno.

1020

S klikom na gumb Poskusi kviz zdaj začnejo z reševanjem izpita.

1020

Odpre se jim stran s prvim vprašanjem in navigacijo po izpitu (pomen in način reševanja je isti kot pri simulaciji - testiranju kolesarjev, kar je bolj podrobno opisano in prikazano v poglavju [Izvedba testiranja kolesarjev]).

 • Vprašanje lahko s klikom na zastavico označijo (označeno dobi rdečo zastavico). Označijo ga v primeru, če nanj želijo odgovoriti kasneje ali hočejo še enkrat preveriti odgovor.

 • Z gumbom Naslednja stran se pomaknejo na naslednje vprašanje.

 • Rešena vprašanja se v bloku Navigacija obarvajo sivo.

 • V bloku Navigacija se lahko s klikom na številke premikajo po posameznih vprašanjih izpita.

Slika prikazuje podatke o vprašanju, navigacijo po izpitu in premik na naslednje vprašanje.

1020

S klikom na gumb Naslednja stran pri zadnjem vprašanju se jim odpre stran s povzetkom reševanja izpita.

Vrnejo se lahko nazaj na reševanje ali pa s klikom na gumb Oddaj vse in zaključi končajo z reševanjem, kar morajo še enkrat potrditi.

Po kliku na gumb Oddaj vse in zaključi in potrditvi oddaje, pridejo do strani z zaključenim izpitom.

1020

Pregled zaključenega izpita

Na strani z zaključenim izpitom so prikazani naslednji podatki:

 • datum in ura začetka opravljanja

 • stanje (zaključeno)

 • datum in ura dokončanja

 • porabljen čas

 • odziv - dostop do strani z rezultati

Navigacija po kvizu obarvano prikaže pravilne in nepravilne odgovore. Pravilni so obarvani zeleno, nepravilni in neodgovorjeni rdeče.

Pri zaključenem izpitu so pod odgovori na vprašanja prikazani tudi pravilni odgovori.

Slika prikazuje navigacijo po zaključenem izpitu s prikazom pravilnih in nepravilnih odgovorov.

1020

Slika prikazuje nepravilno rešeno vprašanje s pravilnim odgovorom.

1020

Učenci rešen izpit pregledujejo s klikom na povezavo Naslednja stran pod odgovori.

Prikažejo si lahko vsa vprašanja na eni strani, kar omogoča v bloku Navigacija povezava Prikaži vsa vprašanja na eni strani. Zaključen izpit lahko pregledujejo tudi s klikom na številke v bloku Navigacija.

Slika prikazuje povezavo do prikaza vseh vprašanj na eni strani in premikanje po straneh z vprašanji.

1020

Pregled rezultatov izpitov - mentor

Kliknete na Rezultati teoretičnega dela kolesarskega izpita.

Odpre se vam stran z rezultati izpitov vaših učencev.

1020

Na strani z rezultati je prikazano ali je učenec izpit opravil in število točk.

1020

S klikom na pregled dobite pregled nad celotnim reševanjem izpita.

Povezava uredi vam omogoča, da spremenite oz. popravite podatke o učencu.

1020

Slika prikazuje stran, ki jo dobite s klikom na povezavo uredi.

720

Slika prikazuje stran, ki jo dobite s klikom na povezavo pregled.

720

Pomen filtrov in gumbov

Mentorji imate pri pregledu rezultatov možnost uporabe filtrov.

S pomočjo filtrov lahko dobite izbor rezultatov opravljenih izpitov po:

 • letu opravljanja izpita

 • datumu opravljanja

 • uspešnosti

S klikom na puščice pri posameznem filtru določite izbor in kliknete na gumb Filtiraj.

Gumb Izvozi CSV vam omogoča izvoz podatkov, ki jih lahko shranite na računalnik in odprete s pomočjo preglednice (več je opisano v poglavju Izvoz podatkov).

1020

Pregled rezultatov izpita - učenci

Učenci pregledujejo rezultate na enak način kot je opisano pri mentorju le, da imajo dostop samo do svojih rezultatov izpita.

Kliknejo na povezavo Rezultati teoretičnega dela kolesarskega izpita.

940

Odpre se jim stran z rezultati teoretičnega dela izpita, kjer vidijo ali so izpit opravili in število doseženih točk.

1020

S klikom na pregled dobijo učenci stran s podrobnim prikazom reševanja izpita.

Učenci nimajo povezave uredi.

Ponovno reševanje izpita

Učenci lahko ponovno rešujejo izpit, ko od njihovega zadnjega reševanja mine 12 ur.

Učencem se na izpit ni potrebno ponovno prijavljati.

Izpit lahko opravljajo še enkrat po ponovni potrditvi s strani mentorja.

Pri ponovnem reševanju se učencem odpre stran, kjer kliknejo na gumb Ponovni poskus kviza.

1020

Priporočen postopek izvedbe izpita iz prakse

(od prijave učencev do potrditve s strani mentorja)

Prva ura kolesarskega v spletni učilnici “Kolesarski izpit”

 1. Učenci se prijavijo na skupnost.sio.si (AAI prijava).

 2. Se vpišejo v spletno učilnico Kolesarski izpit (ključ kolesar).

 3. Se prijavijo na izpit.

 4. Rešujejo testiranje kolesarjev.

 5. Končajo in se odjavijo iz skupnosti.

Pri ostalih urah lahko v spletni učilnici kadarkoli rešujejo testiranje kolesarjev.

Opravljanje izpita

 1. Mentor se prijavi na skupnost.sio.si in vstopi v spletno učilnico Kolesarski izpit.

 2. Učencem, ki bodo opravljali izpit dodeli dovoljenje za dostop do izpita.

 3. Učenci se prijavijo na skupnost.sio.si.

 4. Vstopijo v spletno učilnico Kolesarski izpit.

 5. Začnejo z reševanje izpita – za reševanje imajo 120 minut časa.

Praktična vožnja - poligon in vožnja po naselju

Mentorji lahko pri končnih rezultati generirate štartne številke za vožnjo in vnesete točke, ki so jih učenci dosegli pri praktični vožnji.

Generiranje štartnih številk in vnos doseženih točk

Kliknete na povezavo Končni rezultati kolesarskega izpita.

1020

Odpre se vam stran s končnimi rezultati kolesarskega izpita, kjer je prikazano ali je učenec opravil teoretični del izpita in koliko kazenskih točk je imel.

S klikom na gumb Generiraj štartne št. si lahko ustvarite štartne številke za praktično vožnjo učencev.

S klikom na gumb Vnesi točke dobite možnost vnosa točk poligona in vožnje. Točke od 0 do 10 pomenijo, da je učenec uspešno opravil poligon in vožnjo, s točkami 11 ali več ni uspešno opravil. Točke se lahko vnaša samo, ko sta natančno postavljena filtra izvedba in datum. Ker ima velika večina mentorjev samo eno izvedbo je ključnega pomena datum.

Meja desetih točk je uvedena zato, ker ima lahko vsaka šola drugačno maksimalno dovoljeno število točk. V kolikor ima šola drugačno max. vrednost dovoljenih točk, mora to preračunati na to vrednost. Formula: dosežene točke x 40 / max. dovoljenih kazenskih točk

Slika prikazuje gumb za generiranje štartnih številk in vnos točk poligona in vožnje.

1020

Slika prikazuje polja za vnos točk poligona in vožnje.

1020

Po vnosu in shranjevanju točk (gumb Shrani točke) se vam izpišejo dosežene točke skupaj. Zeleno obarvano polje s številko pomeni, da je učenec uspešno opravil teoretični in praktični del izpita – poligon in vožnjo.

Izvoz podatkov

Izvoz podatkov omogoča gumb Izvozi CSV, ki je dostopen pri rezultatih teoretičnega dela izpita in pri končnih rezultatih.

S klikom na gumb Izvoz CSV dobite datoteko, ki jo lahko odprete s preglednico (Excel) in shranite na računalnik. Datoteka vsebuje podatke o učencih in njihove rezultate.

Filtri vam omogočajo, da naredite izvoz samo za določen izbor podatkov (npr. za določeno šolsko leto, datum opravljanja, uspešnost).

S klikom na puščice pri posameznem filtru naredite izbor in kliknete na gumb Filtriraj.

Gumb Ponastavi vas povrne v stanje pred »filtriranjem«.

Podatke lahko izvozite pri rezultatih teoretičnega dela izpita in pri končnih rezultatih izpita.

Pri končnih rezultatih imate še gumb za izvoz zapisnikov, kar je prikazano v poglavju Zapisnik kolesarskega izpita.

Slika prikazuje filtre pri Rezultatih teoretičnega dela izpita.

1020

Slika prikazuje filtre pri Končnih rezultatih teoretičnega dela kolesarskega izpita.

1020

Slika prikazuje primer izvoženih podatkov odprtih v preglednici.

(mentorji lahko ob zaključku šolskega leta naredite izvoz vseh podatkov)

1020

Zapisnik kolesarskega izpita

Zapisniki kolesarskega izpita so dostopni na strani Končni rezultati kolesarskega izpita in ne več na strani Upravljaj potrdila.

V poglavju Kolesarski izpit kliknete na povezavo Končnih rezultati kolesarskega izpita.

1020

Odpre se vam stran s končnimi rezultati izpita, kjer s pomočjo filtrov določite za katero šolsko leto in datum želite izvoziti zapisnik.

Kliknete na gumb Izvozi zapisnik.

1020

S klikom na gumb Izvozi zapisnik se vam ustvari pdf datoteka z zapisnikom.

Na zapisniku so v stolpcih pri točkah prikazane kazenske točke.
1020

Če pri končnih rezultatih vnesete tudi točke poligona in vožnje, se vam v zadnjem stolpcu izpiše, ali je izpit opravljen ali ne. Če točk, poligona in vožnje ne vpišete, se vam izpiše samo opravljeno - teorija in kazenske točke teorije.

Brisanje učencev

Prijavljene učence izbrišite iz seznama ob koncu šolskega leta oziroma, ko zaključite vse aktivnosti v povezavi s kolesarskim izpitom. Izbrišete jih lahko tudi v primeru napačne prijave, če se učenec ni prijavil pri svojem mentorju.

Na strani s prijavo jih označite (obkljukate) posamično ali izberete vse in kliknete na gumb Izbriši prijave.

Rezultati in zapisniki učencev, ki ste jih izbrisali, ostanejo shranjeni v spletni učilnici.

Na seznamu prijavljenih lahko učence s klikom na povezavo Datum vpisa razvrstite po datumu prijave.

1020
Učencev, ki imajo podeljeno dovoljenje za dostop do izpita (so potrjeni s kljukico) ni mogoče izbrisati. Dovoljenje lahko odvzamete s ponovnim klikom na gumb Podeli/Odvzemi dovoljenje za dostop do izpita. Samodejno se odstrani po 120 minutah, toliko časa imajo namreč učenci za reševanje izpita.