Simulacija - testiranje kolesarjev

V spletni učilnici Kolesarski izpit lahko vsi uporabniki dostopajo do simulacije kolesarskega izpita - testiranja kolesarjev. Namenjeno je predvsem učencem, ki se pripravljajo na izpit.

Po vpisu v spletno učilnico je prosto dostopno in nima omejitve glede števila reševanj. Sestavljeno je iz 25 vprašanj. Vsako vprašanje ima 3 odgovore od katerih je le eden pravilen.

Mentorji vidite rezultate testiranja kolesarjev svojih učencev, če so pred opravljanjem simulacij prijavljeni na izpit.

Izvedba testiranja kolesarjev

Učenci vstopijo v spletno učilnico Kolesarski izpit in v poglavju Simulacija izpita kliknejo na Testiranje kolesarjev.

1020

Odpre se jim stran, kjer s klikom na gumb Poskusite kviz zdaj začnejo z reševanjem.

1020

Pri reševanju izberejo enega izmed treh odgovorov in se z gumbom Naslednja stran pomaknejo na naslednje vprašanje.

Stran z vprašanjem vsebuje podatke, kjer učenci vidijo tudi s koliko točkami je točkovano. Vprašanje lahko s klikom na zastavico označijo (označeno dobi rdečo zastavico). Označijo ga v primeru, če se ne spomnijo odgovora in nanj želijo odgovoriti kasneje ali hočejo še enkrat preveriti odgovor.

S pomočjo navigacije se lahko premikajo po posameznih vprašanjih testiranja.

Rešena vprašanja se v bloku navigacija obarvajo sivo, označena z zastavico dobijo v desnem zgornjem kotu rdečo oznako.

1020

S klikom na gumb Naslednja stran pri zadnjem vprašanju se učencem odpre stran s povzetkom reševanja testiranja.

Vrnejo se lahko nazaj na reševanje ali pa s klikom na gumb Oddaj vse in zaključi končajo z reševanjem.

1020

Po kliku na gumb Oddaj vse in zaključi in potrditvi oddaje, pridejo do strani z zaključenim reševanjem testiranja kolesarjev.

Navigacija po kvizu barvno prikaže pravilne in nepravilne odgovore. Pravilni so obarvani zeleno, nepravilni in neodgovorjeni rdeče. S klikom na številke lahko testiranje pregledujejo po posameznih vprašanjih.

Odgovore na vprašanja lahko pregledujejo tudi s klikom na povezavo Naslednja stran oz. Prejšnja stran pod vprašanjem ali s prikazom vseh vprašanj na eni strani, kar omogoča povezava Prikaži vsa vprašanja na eni strani.

Pri pregledovanju dobijo pod odgovori na vprašanja tudi pravilne odgovore.

Slika prikazuje dostop do vseh vprašanj na eni strani, pravilen odgovor in premikanje po straneh z vprašanji.

1020

Slika prikazuje nepravilno rešeno vprašanje s pravilnim odgovorom.

1020

Ponovno reševanje testiranja kolesarjev

Testiranje kolesarjev lahko učenci rešujejo večkrat. Pri ponovnem reševanju kliknejo na gumb Ponovno reši kviz.

1020

Če testiranja kolesarjev niso dokončali, ga imajo v teku in reševanje lahko kadarkoli nadaljujejo s klikom na gumb Nadaljuj z zadnjim poskusom.

1020

S klikom na Pregled se učencem odpre zaključen poskus testiranja kolesarjev.

Pregled rezultatov testiranja

Učenci pridejo do svojih rezultatov s klikom na Rezultati testiranja.

1020

Odpre se jim stran s prikazom rezultatov testiranja. Vsak učenec vidi samo svoje rezultate.

Na strani z rezultati sem jim pod Status izpiše, ali so testiranje zaključili ali ga imajo še v teku, kar pomeni, da lahko nadaljujejo z reševanjem.

Na tej strani vidijo tudi, ali so testiranje opravili in koliko točk so dosegli.

S klikom na pregled se jim odpre stran s podrobnim prikazom reševanja vseh vprašanj.

1020

Na strani s pregledom so pravilno rešena vprašanja obarvana zeleno, nepravilno rešena in neodgovorjena rdeče. Naveden je odgovor učenca, pravilen odgovor in število točk.

Slika prikazuje stran s pregledom testiranja kolesarjev.

680

Mentorji dostopate do rezultatov testiranja svojih učencev s klikom na povezavi Rezultati testiranja in Rezultati simulacij učencev za mentorje.

1020

Rezultati testiranja - pregled rezultatov je enak kot pri izpitu, kar je bolj podrobno prikazano v poglavju [Pregled rezultatov izpitov - mentor].

1020

Rezultati simulacij učencev za mentorje - na tej strani vam za posamezne učence prikaže, ali imajo opravljeno teorijo, št. neuspešnih, št. uspešnih simulacij in datum zadnjega izvajanja.

1020